Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 15-2010 12.15. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

15-2010 12.15. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

15 / 2010 ( XII. 15.)  önkormányzati rendelete

 

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának

 

módosításáról.

 

 

A képviselő-testület a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2009(XII.19) sz. rendeletének (a továbbiakban:R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

 

A R. 16.§. (1), (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

16. §. (1) A képviselő-testület választáskori létszáma:  1 + 4  fő. A képviselő-testület névsorát    a 3. sz. melléklet tartalmazza.

            (2) A képviselő-testület határozatképes, ha tagjai közül az ülésen legalább 3 fő jelen  van.

2.§.

 

A R. 17.§. (8) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

  1. §. (8) A Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője kezdeményezheti a képviselő-  testület összehívását.

 

A R. 31.§. (2)-(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

    30. §. (2)  Egyszerű többséget igénylő javaslat elfogadásához legalább 3 fő képviselőnek jelen kell lennie az ülésen és ebből legalább 2 fő képviselőnek igen szavazatot kell leadnia.

(3)         Minősített többséget igénylő javaslat elfogadásához legalább 3 fő képviselőnek jelen kell lennie az ülésen és ebből mind a 3 képviselőnek igen szavazatot kell leadnia.

3.§.

 

A R. 39.§. (6) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

39. §. (6)A polgármester indítványozására a képviselő-testület jegyzőkönyv-hitelesítőket választhat. A jegyzőkönyv-hitelesítők csak képviselő-testületi tagok lehetnek, akiket ülésenként kell választani. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-hitelesítőknek is alá kell írniuk. Az aláírást az önkormányzat hivatalában kell megtenni.

 

4.§.

 

A R. 57.§.-a az alábbiak szerint módosul:

 

57.§. (1) Az a képviselő, aki indokolatlanul kettő testületi ülésről távol marad, azt követően tőle kettő havi tiszteletdíjat kell megvonni.

         (2) Az indokolatlan távolmaradásról és tiszteletdíj megvonásáról a képviselő-testület a harmadik testületi ülésen egyszerű többséggel dönt.

         (3) A települési képviselők járandóságait az önkormányzat képviselő-testülete külön rendeletben szabályozza.

 

5.§.

 

(1)      E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.

(2)      A rendeletet – 15 napra – az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

 

Kisecset, 2010. december 14.

 

 

 

 

 

   ……………………………………..                           ……………………………………….

           Miklián Csilla Erzsébet                                                        Nagy Kálmán

                 polgármester                                                                       körjegyző

 

 

 

Kihirdetve: 2010. december 15.

 

 

 

                                                                                       ……………………………………….

                                                                                                         Nagy Kálmán

                                                                                                            körjegyző