Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 1-2011 02.15. Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetése

1-2011 02.15. Az Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetése

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1 /2010 (II. 15.)  rendelete

az Önkormányzat és intézményei  2011.  évi költségvetéséről

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. tv. 69.§.-a és a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényalapján, figyelemmel az önkormányzat költségvetési koncepciójában megfogalmazott alapvető célkitűzésekre, a 2011. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

A bevételek és kiadások főösszegének megállapítása

 és a hiány finanszírozásának módja

 

(1)   Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének  bevételi főösszegét     25.439 E Ft-ban

                                                        kiadási főösszegét     24.863 E Ft-ban         

                                                                                tartalékát                      576 E Ft-ban

állapítja meg.

(2)   Az (1). bek-ben megállapított  bevételi főösszegek címenkénti megosztását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3)   Az (1). bek-ben megállapított kiadási főösszegek szakfeladatonkénti, azon belül címenkénti megosztását valamint az alkalmazott létszámot a 2. sz. melléklet tartalmazza.

(4)   Az önkormányzat alkalmazottainak létszámkerete: 1 fő.

 

2.§.

 

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

(1)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előirt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére, a költségvetés végrehajtására.

(2)    A költségvetésben jóváhagyott szakfeladatonkénti előirányzatok között átcsoportosítani a polgármester kezdeményezésére a képviselő-testület döntésével lehet.

(3)    Kiadásokat teljesíteni a számla pénzügyi főelőadó által történő érvényesítése, a polgármester vagy az alpolgármester utalványozása, a körjegyző ellenjegyzése után, átutalással a banki aláírási rend szerinti személyek aláírásával, vagy házipénztárból történő kifizetés esetén az előzőekben leírtak teljesítése után a pénztáros aláírásával lehet.

 

3.§.

 

Záró rendelkezések

 

(1)         E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de a pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a bérekre vonatkozó rendelkezéseket 2011 január 01-től kell alkalmazni.

(2)         A rendeletet a helyi önkormányzat hirdető tábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset  2011. február 10.

 

        ………………….……………                                                     …..…..…………………

             Miklián Csilla Erzsébet                                                              Nagy Kálmán

                     polgármester                                                                         körjegyző

 

Kihirdetve:  2011. február  15.

        …..………………………

                                                                                                   Nagy  Kálmán

                                                                                          körjegyző