Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 2-2011.02.15. rendelet az ivóvízszolgáltatás díjáról

2-2011.02.15. rendelet az ivóvízszolgáltatás díjáról

 

Kisecset Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének

2 / 2011 (II. 15.) önkormányzati rendelete

az ivóvíz szolgáltatás díjáról.

 

A képviselő-testülete az 1990.évi LXV. tv. 16.§. (1). bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, az árak megállapításáról szóló,- többször módosított - 1990.évi LXXXVII. tv. 7.§. (1). bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az ivóvíz szolgáltatás díjáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

Kisecset település közigazgatási területén a Nyug DMRV ZRT. által végzett vízi közmű szolgáltatás legmagasabb hatósági ára:

           

Ivóvíz szolgáltatás díja: 370.- Ft/m3 + ÁFA +változó díj

            Változó díj a bekötési mérő mérete szerint:

       

      Méret                   Ft/hó/bekötés + ÁFA                  Méret                             Ft/hó/bekötés + ÁFA

 

13-20  mm átmérő                  300                             80       mm                            1.560

25-30  mm                              460                             100       mm                           2.120

40       mm                              760                             150       mm                           2.785

50-65  mm                            1.225                           200       mm                           3.350

                       

2.§.

 

A lakossági fogyasztók részére a szolgáltatás változó díja az országosan megállapított határérték figyelembevételével alakul.

3.§.

 

Az 1.§.-ban megállapított díjakat 2011. március 01.-től kell alkalmazni.

 

4.§.

 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. 2011. március 1.-től a DMRV ZRT.- vel kívánja üzemeltetni a nyugat-nógrádi régió vízi közmű rendszereit.

 

5.§.

 

(1)  E rendelet 2011. március 1.-én lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az Önkormányzat 18/2010 (XII.15) sz. rendelete.

(2) A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

 

Kisecset, 2011. február  10.

 

 

                   …………………………..                                                            ..……………………….

                   Miklián Csilla Erzsébet                                                            Nagy Kálmán

                           polgármester                                                                       körjegyző

 

Kihirdetve: 2011. február  15.                                                                      ..….…………………….

                                                                                                                    Nagy Kálmán

                                                                                                                      körjegyző

Jogharmonizációs záradék:

                       

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.