Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 1-2011.01.08. Jegyzőkönyv

1-2011.01.08. Jegyzőkönyv

1 / 2011 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

 

Készült: Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: Községháza – Kisecset

 

Az ülés időpontja: 2011 január 08.

 

Jelen vannak:      Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                              Kacsári Lászlóné alpolgármester

                              Glózik László képviselő

                              Pribelszki Mónika képviselő

 

Megjelent: Pamlényi Miklós vásárlási igény bejelentője

 

Indokolatlanul távolmaradt: Füri János képviselő

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket.  Megállapította, hogy négy képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Glózik László János képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Ismertette a javasolt napirendet.

 

Javasolt napirend:

 

1.   Telek eladás megtárgyalása.

      Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

2. Egyebek

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta annak tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása

 

Telek eladás megtárgyalása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Azért jöttünk össze, hogy megvitassuk Pamlényi Miklós ajánlatát, melyet 2011.01.03.-án telefonon tett részemre, vagyis, hogy a 12 db önkormányzati telek együttes megvásárlása esetén ( mely összesen 18.110 m2 ) kb. 400.-Ft/m2 árat fizetne .

 

Pamlényi Miklós vételi igénylő: December hónapban a polgármester asszonynak, Kacsári Lászlóné alpolgármester asszonynak és Kacsári László falugondnoknak megmutattam azt a két telket ( 274/5 és a 274/6 építési telkeket ) melyet megvásárolni szeretnék . Az ajánlatom 400 Ft / m2 .

 

 Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Félreértést tapasztalok, a területen történt megbeszélés alkalmával, a képviselő testület határozata alapján én a két telek megvásárlásával kapcsolatban jeleztem, hogy a telekár 500.- Ft/m2 + 152 Ft/m2 az eddigi közmű díja és plusz az utcába bevezetendő víz közmű négyzetméterre leosztott ára.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester: A beszélgetés az önkormányzati telkeknél tényleg ezekről az árakról szólt.

 

Pamlényi Miklós vételi igénylő: Akkor tényleg félreértés történt, a két telek megvásárlása esetén is csak a 400 Ft/m2 áron venném meg.

 

Glózik László János képviselő: Szerintem a képviselő testület tárgyalja meg a felmerült kérdéseket és tájékoztassa a telket megvásárolni szándékozó Pamlényi Miklóst a képviselő testület döntéséről.

 

Pamlényi Miklós vételi igénylő: Akkor várom a képviselő testület döntését.

 

Ezt követően Pamlényi Miklós telek vásárló elhagyta a testületi ülés helyiségét.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester : Azt a javaslatot teszem,  hogy hozzunk határozatot, melyben meghatározzuk, hogy az építési telkek együttes, tehát 18.110 m2 megvásárlása esetén 400 Ft/m2 árat kérünk. A többi ebben a témában hozott döntést tartsuk meg, tehát egy telek megvásárlása esetén 600.-Ft/m2 + közművek m2 re leosztott ára és a víz közmű bevezetésének m2-re leosztott ár illetve egyszerre több  építési telek megvásárlása esetén 500,. Ft/m2  + közművek m2 re leosztott ára és a víz közmű bevezetésének m2-re leosztott ár.  

 

Van-e kérdés, hozzászólás? Ha nincs, kérem javaslatom elfogadását.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

1/2010 (I. 08.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező kisecseti 274/1-274/12 helyrajzi számú, összesen 12 db. és 18.110 m2 területű építési telkeket az alábbi szempontok szerint eladja:

 

1,  Az építési telkek együttes, tehát az 18.110 m2 megvásárlása esetén 400.- Ft/m2 áron eladja a telkeket, vagy

2, Egy telek megvásárlása esetén 600.- Ft/m2 + közművek eddigi m2-re leosztott 152.- Ft/m2 ár és a víz közmű bevezetésének m2-re leosztott ár összegért eladja a telket, vagy

3,  Egyszerre több  építési telek megvásárlása esetén 500.-Ft/m2  + közművek eddigi m2-re leosztott   152.- Ft/m2 ár és a víz közmű bevezetésének m2-re leosztott ár összegért eladja a telkeket. 

 

Erről Pemlényi Miklós vételi igénylőt tájékoztatni kell.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: 2011. február 15.

 

 

  1. napirend:

 

Egyebek

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A tavalyi falunapon Grenyó János végezte a hangosítást. Újból megkeresett és 150.000.-ft-os árajánlatot adott az idei falunapi hangosításra.

Véleményem szerint nézünk utána, hogy nincs e olcsóbb lehetőség vagy Grenyó János nem tudná-e olcsóbban elvállalni.

 

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Miklián Csilla Erzsébet polgármester megköszönte az ülésen résztvevők munkáját, majd a testület ülését befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

 

 

     ………..…………………                                                    ………………………………..

              Nagy Kálmán                                                                    Miklián Csilla Erzsébet

                körjegyző                                                                             polgármester

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

 

 

    ….…….……………….…..                                                    ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                                  Glózik László János

               alpolgármester                                                                            képviselő