Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok 2.3. Közszolgáltatások, szilárdhulladék elszállítása

2.3. Közszolgáltatások, szilárdhulladék elszállítása

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

16 / 2010 (XII. 15.) önkormányzati rendelete

 

a közterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos

 

 közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására.

 

A képviselő-testület a közterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 4/2010 (III.1.) számú helyi rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

 

A R. 21. §. (3) – (7) bekezdése  az alábbiak szerint módosul:

 

Közszolgáltatási díj

 

21.  §  (3) A hulladékszállítás díja:

a, 60 l-es kuka esetén :  2.000 Ft/kuka/év

b, 120 l-es kuka esetén: 4.000 Ft/kuka/év.

 (4)Egy háztarásban egyedül élő személyek legalább 60 l-es kukát kötelesek igényelni, használni és annak éves díját megfizetni.

 (5)Családban élő személyek legalább 120 l-es kukát kötelesek igényelni, használni és annak  éves díját fizetni.

 (6)Minden további kuka igénylés esetén a (3) bekezdés szerinti díjat kell fizetni.

 (7)A kommunális hulladékszállítás díját évente két részletben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell befizetni az önkormányzat házipénztárába.

 

2.§.

 

(1)      E rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.

(2)      A rendeletet – 15 napra – az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

 

Kisecset, 2010. december 14.

 

 

 

 

   ……………………………………..                     ……………………………………….

Miklián Csilla Erzsébet                                             Nagy Kálmán

                        polgármester                                                  körjegyző

 

 

Kihirdetve: 2010. december 15.

 

 

                                                                                  ……………………………………….

                                                                                              Nagy Kálmán

                                                                                              körjegyző