Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 4-2011. 04.14. Az Önkormányzat 2010 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet

4-2011. 04.14. Az Önkormányzat 2010 évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet

Kisecset községi Önkormányzat Képviselő – testületének

4 / 2011 (IV.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010 évi költségvetésének végrehajtásáról

 

Kisecset községi Önkormányzat Képviselő – testület az államháztartásról szóló 1992 évi XXXVIII tv 82 § - a alapján az Önkormányzat 2010 évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §.

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott intézményekre, az Önkormányzat gazdasági tevékenységére.

2. §.

 

A képviselő – testület az Önkormányzat 2010 évi költségvetésének végrehajtását

                         

                           7.117 E Ft nyitó pénzkészlettel

 

                         27.940 E Ft bevétellel (Az 1. sz. melléklet szerinti részletezéssel)

 

30.976 E Ft kiadással  ( a 2. sz. melléklet szerinti részletezéssel)

 

  4.542 E Ft költségvetési pénzmaradvánnyal

 

 (a 3. sz. melléklet szerinti elszámolással) elfogadja.

 

3. §.

 

(1)   Az Önkormányzat vagyoni állapotát, mérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának szöveges értékelését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

4 §.

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba

(3)   A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselő – testület 1/2010 (III.1.) sz. költségvetési rendelete.

 

Kisecset, 2011. április 7.

 

 

 

        ……………..……………..                                          ………………………….

Miklián Csilla Erzsébet                                                         Nagy Kálmán

      polgármester                                                                      körjegyző

 

Kihirdetve: 2011. április 14.

                                                                                  ………………………….

                                                                                              Nagy Kálmán

                                                                                                 körjegyző