Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 5-2011. 04.14. Szociális étkeztetés díjáról szóló rendelet módosítása

5-2011. 04.14. Szociális étkeztetés díjáról szóló rendelet módosítása

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

 

5 / 2011 (IV. 14.) önkormányzati rendelete

 

a szociális étkeztetés díjáról szóló rendelet módosítására.

 

 

A képviselő-testület a szociális étkeztetés díjáról szóló egységes szerkezetbe foglalt 15/2008.(XII.04.) sz. rendeletének     (a továbbiakban : R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

A R.2.§. az alábbiak szerint módosul:

 

Az étkeztetés díja

 

2.§. (1)  A felnőtt szociális étkeztetés díja - kivéve a (4) bekezdés esetén – 690 Ft /napi ebéd, diabetikus étel esetén 690 Ft /napi ebéd.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti összeg (3) bekezdésben meghatározott összegét fizeti az étkezést igénybe vevő, ha családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 85.500Ft-ot.

(3)   Ha az étkezést igénybe vevőnek vagy családjának az egy főre jutó havi jövedelme:

- 42.750 Ft  alatt van, akkor 490.Ft/nap, diabetikus étel esetén 490 Ft /nap,

- 42.751 Ft – 85.500 Ft között van, akkor 590.Ft/nap, diabetikus étel esetén 590 Ft /nap,

- 85.501 Ft felett van, akkor 690.Ft/nap, diabetikus étel esetén 690 Ft /nap,

díjat kell fizetnie személyi térítési díjként.

(4) Kisecset községben állandó lakóhellyel nem rendelkező és életvitelszerűen nem itt lakó személy (alkalmi igénylő) étkeztetésért fizetendő díja 990 Ft./napi ebéd, diabetikus étel esetén 990 Ft /napi ebéd.

 

2.§.

 

(1) E rendelet 2011. május 1.-én lép hatályba.

(2) A rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján - 15 napra – történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2011. április 7.

 

 

 

………………………………….                                         …………………………………

      Miklián Csilla Erzsébet                                                               Nagy Kálmán

               polgármester                                                                          körjegyző

 

 

Kihirdetve: 2011. április 14.

                                                                                            …………………………………..

                                                                                                          Nagy Kálmán

                                                                                                            körjegyző