Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 6-2011.04.19. Együttes jegyzőkönyv

6-2011.04.19. Együttes jegyzőkönyv

6 / 2011. sz.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

együttes ülésről

 

 

Készült: KétbodonyKisecset - Szente községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes üléséről.

 

Az ülés helye: Körjegyzőség - Kétbodony

 

Az ülés ideje: 2011. április 19.

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

 

                         Kétbodony képviselő-testülete részéről – 4

                         Kisecset képviselő-testülete részéről - 4

                         Szente képviselő-testülete részéről – 4

 

Tanácskozási joggal: Nagy Kálmán körjegyző

 

Meghívott:Saligáné Kis Szilvia főtanácsos

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a három képviselő-testülete határozatképesen jelen van. Megnyitotta az együttes ülést.

Jegyzőkönyv-vezetőnek  Glózik László kisecseti és Freistág Csaba szentei képviselőket javasolta, melyet a testületek egyhangúlag elfogadtak. Ismertette a javasolt napirendet.

 

Napirend:

 

1.)    Bóbita Óvoda 2011. évi költségvetésének végrehajtása (írásbeli)

Előterjesztő: Illés Kálmán polgármester

 

2.)    KétbodonyKisecset - Szente Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének végrehajtása (írásbeli)

Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

3.)    Egyebek

 

A testületek a javasolt napirendeket külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták, majd Koczúrné Halász Judit polgármester felkérte Illés Kálmán polgármestert az első napirend ismertetésére.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Bóbita Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtása (írásbeli)

 

Illés Kálmán polgármester: A Bóbita Óvoda költségvetését valamennyi képviselő írásban megkapta.

A kiadás 13.457 E Ft-ra, míg a bevétel 11.255 E Ft-ra teljesült, tehát a hiány 2.202 E Ft.

A társulási megállapodás alapján a hiányt Szente Önkormányzata finanszírozza. Egyidejűleg megköszönöm a gyerekek szállításában való önkormányzati részvételt.

 

Ha van kérdés, kérem tegyék fel. Ha nincs, javaslom fogadjuk el a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót..

 

 

A Bóbita Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Kétbodony községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

20 / 2011 (IV. 19.) sz. határozat

 

Kétbodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete a társulásban működtetett szentei Bóbita Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 11.255 E Ft bevétel és 13.457 E Ft kiadás mellett 2.202 E Ft hiánnyal elfogadja, melyet Szente Önkormányzata finanszíroz. A beszámoló 1. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

A Bóbita Óvoda 2011. évi költségvetéséről Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

21 / 2011 (IV. 19.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete a társulásban működtetett szentei Bóbita Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 11.255 E Ft bevétel és 13.457 E Ft kiadás mellett 2.202 E Ft hiánnyal elfogadja, melyet Szente Önkormányzata finanszíroz. A beszámoló 1. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

A Bóbita Óvoda 2011. évi költségvetéséről Szente községi Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

48 / 2011 (IV. 19.) sz. határozat

 

Szente Községi Önkormányzat képviselő-testülete a társulásban működtetett szentei Bóbita Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 11.255 E Ft bevétel és 13.457 E Ft kiadás mellett 2.202 E Ft hiánnyal elfogadja, melyet Szente Önkormányzata finanszíroz. A beszámoló 1. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

2. napirend tárgyalása:

 

KétbodonyKisecset - Szente Körjegyzőség

2010. évi költségvetésének végrehajtása (írásbeli)

 

Nagy Kálmán körjegyző: A beszámoló szöveges előterjesztését és táblázatos kimutatásait valamennyi képviselő írásban megkapta. Az előző évi nyitó pénzkészlettel együtt az összes bevétel 20.126 E Ft-ra, az összes kiadás 18.557 E Ft-ra teljesült. Az év végi záró pénzkészlet 1.569 E Ft, mely összeggel a 2011. évi költségvetésben bérköltség arányosan csökkentésre került az önkormányzatok hozzájárulása a Körjegyzőség finanszírozásához.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Koczúrné halász Judit polgármester: Ha nincs, javaslom a beszámoló elfogadását.

 

A Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Kétbodony Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

21 / 2011 (IV. 19.) sz. határozat

 

Kétbodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete KétbodonyKisecsetSzente Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a nyitó pénzkészlettel együtt 20.126 E Ft bevétel és 18.557 E Ft kiadás mellett 1.569 E Ft pénzkészlettel elfogadja, mely összeg arányos részével az önkormányzatok 2011. évi költségvetési hozzájárulása csökkentésre került.

A szöveges beszámoló, a költségvetési kimutatások és a Körjegyzőség vagyonmérlege 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

A Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Kisecset Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

22 / 2011 (IV. 19.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete KétbodonyKisecsetSzente Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a nyitó pénzkészlettel együtt 20.126 E Ft bevétel és 18.557 E Ft kiadás mellett 1.569 E Ft pénzkészlettel elfogadja, mely összeg arányos részével az önkormányzatok 2011. évi költségvetési hozzájárulása csökkentésre került.

A szöveges beszámoló, a költségvetési kimutatások és a Körjegyzőség vagyonmérlege 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

A Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Szente Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

49 / 2011 (IV. 19.) sz. határozat

 

Szente Községi Önkormányzat képviselő-testülete KétbodonyKisecsetSzente Körjegyzőség 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a nyitó pénzkészlettel együtt 20.126 E Ft bevétel és 18.557 E Ft kiadás mellett 1.569 E Ft pénzkészlettel elfogadja, mely összeg arányos részével az önkormányzatok 2011. évi költségvetési hozzájárulása csökkentésre került.

A szöveges beszámoló, a költségvetési kimutatások és a Körjegyzőség vagyonmérlege 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

3. napirend:                                           Egyebek

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Napirenden kívül szeretném elmondani, hogy a körjegyző munkarendjén változtatni kellene úgy, hogy egész nap csak egy-egy községben legyen.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Akkor is volna nap, amikor utazni kellene napközben. De a legnagyobb probléma, hogy Kisecsetre csak hetente egy nap jut és ha valamilyen ok (pl.: szabadság, kiküldetés stb.) miatt kiesik az egy nap, akkor csak kéthetente tudok oda eljutni. Ez kevés, mert én vagyok az ügyintéző is és ekkor az ügyfelekhez kapcsolódóan nem lehet határidőre elintézni az ügyeket. Márpedig sok olyan ügy van, amit 5 nap alatt vagy 8 nap alatt kell elintézni. Sok feladat elintézésére 15 nap a határidő (pl.: testületi jegyzőkönyvek küldésére

De a kifizetések ellenjegyzését sem tudom elvégezni, így vagy jogellenesen történnek a kifizetésekamik ellen már többször szót emeltem, – vagy késedelmesen történnek. Az ügyiratok minden településen helyben vannak, ezért azokat nem lehet intézni másik településen. Így sem tudok időt fordítani a dolgozók ellenőrzésére. Jelenleg kisecseten 2 félnap, szentén 3 félnap, kétbodonyban 4 félnap vagyok. Ha hetente 1-szer, 2-szer leszek a településen, akkor végképp ellenőrizhetetlenek, mert annyi ügyintéznivaló gyűlik össze, hogy még azt sem tudom elintézni. A munkára és a munkafegyelemre nagyon hátrányos lesz a jelenlegi munkarenden történő változtatás.

A testületi ülések ideje nekem munkaidőnek számít, amit eddig nem vettem igénybe. Ha új munkarend kerül meghatározásra, akkor az ülés helye szerinti településre eső munkaidőből igénybe fogom venni a szabadidőt.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Akkor írjad az új munkarendet.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Nem napirend a körjegyző munkarendjének módosítása.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a körjegyző új munkarendje meghatározásra kerüljön, a kézfelemeléssel szavazzon.

 

A testületek egyhangú igen szavazattal a körjegyző új munkarendjének meghatározását napirendre vették.

 

 

4. napirend

A körjegyző új munkarendjének meghatározása

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Kisecseten melyik nap legyen a körjegyző?

 

Miklián Csilla polgármester: Kisecsetre egy nap jut, akkor ez a csütörtöki nap legyen.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Mi pedig megegyezünk szentével a munkaidő felosztásról.

 

Illés Kálmán polgármester: Nekünk , ahogy Kétbodony felossza.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Akkor hétfőn Kétbodonyban, kedden délelőtt Szentén, délután Kétbodonyban, szerdán  egész nap Szentén és pénteken rövid nap Kétbodonyban legyen.

 

Aki a javaslatot elfogadja kézfelemeléssel szavazzon.

 

A testületek egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatokat hozták:

 

Kétbodony Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség Ügyrendje 6. pontjának a körjegyző munkarendjére vonatkozó rendelkezés módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

22 / 2011 (IV. 19.) sz. határozat

                                  

Kétbodony Önkormányzat képviselő-testülete a körjegyző munkarendjét 2011. május 1.-től az alábbiak szerint határozza meg:

 

               Kétbodonyban              Kisecseten                  Szentén                   

 

Hétfő:         7,30 - 16,40 = 9,10              -------                           --------

Kedd:       11,20 - 15,20 = 4,00              -------                7,10 - 11,20 = 4,10        

Szerda:               -------                           -------                 7,10 - 16,50 = 9,40

Csütörtök:         --------                  7,20 - 15,10 = 7,50               --------

Péntek:      7,30 - 12,40 = 5,10               -------                           --------

============================================================

Összesen:                       18,20                               7,50                         13,50  = 40,00   

 

A körjegyző testületi üléseken történő részvételi ideje munkaidő, ami után az adott település munkaidejéből az ülést követő héten belül szabadidőre jogosult.

 

 

Kisecset Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség Ügyrendje 6. pontjának a körjegyző munkarendjére vonatkozó rendelkezés módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

23 / 2011 (IV. 19.) sz. határozat

 

Kisecset Önkormányzat képviselő-testülete a körjegyző munkarendjét 2011. május 1.-től az alábbiak szerint határozza meg:

 

               Kétbodonyban               Kisecseten                  Szentén                   

 

Hétfő:         7,30 - 16,40 = 9,10              -------                           --------

Kedd:       11,20 - 15,20 = 4,00              -------                7,10 - 11,20 = 4,10        

Szerda:               -------                           -------                 7,10 - 16,50 = 9,40

Csütörtök:         --------                  7,20 - 15,10 = 7,50               --------

Péntek:      7,30 - 12,40 = 5,10               -------                           --------

============================================================

Összesen:                       18,20                               7,50                         13,50  = 40,00   

 

A körjegyző testületi üléseken történő részvételi ideje munkaidő, ami után az adott település munkaidejéből az ülést követő héten belül szabadidőre jogosult.

 

 

Szente Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség Ügyrendje 6. pontjának a körjegyző munkarendjére vonatkozó rendelkezés módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

50 / 2011 (IV. 19.) sz. határozat

 

Szente Önkormányzat képviselő-testülete a körjegyző munkarendjét 2011. május 1.-től az alábbiak szerint határozza meg:

                Kétbodonyban              Kisecseten                  Szentén                   

 

Hétfő:         7,30 - 16,40 = 9,10              -------                           --------

Kedd:       11,20 - 15,20 = 4,00              -------                7,10 - 11,20 = 4,10        

Szerda:               -------                           -------                 7,10 - 16,50 = 9,40

Csütörtök:         --------                  7,20 - 15,10 = 7,50               --------

Péntek:      7,30 - 12,40 = 5,10               -------                           --------

============================================================

Összesen:                       18,20                               7,50                         13,50  = 40,00   

 

A körjegyző testületi üléseken történő részvételi ideje munkaidő, ami után az adott település munkaidejéből az ülést követő héten belül szabadidőre jogosult.

 

5. napirend:                                        Egyebek

 

Illés Kálmán polgármester: A kistérségi orvosi ügyeletnél lakosonként 12 Ft díjemelést határoztak meg illetve egy autó cseréjét a rétsági ügyeletnél.

Több kistelepülés jelezte, hogy a 100 E Ft hozzájárulást nehezen tudja befizetni, de változás nem történt.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A Közútkezelő az első félévre ígérte az utak felújítását.

 

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Koczúrné Halász Judit polgármester megköszönte a testületek tagjainak munkáját, majd az együttes ülést befejezettnek nyilvánította

 

 

 

 

 

      …………………………                                           …………………………….      

                    Nagy Kálmán                                                        Koczúrné Halász Judit                            körjegyző                                                                     polgármester

 

 

 

 

 …………………………….                                             …..……………………….

               Miklián Csilla Erzsébet                                                      Illés Kálmán

                        polgármester                                                              polgármester

 

 

 

  Jegyzőkönyv-hitelesítők:

 

 

 

   ….…………………….                                                 ………………………….

                Glózik László                                                                   Freistág Csaba

                   képviselő                                                                           képviselő