Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 9-2011.08.04. jegyzőkönyv

9-2011.08.04. jegyzőkönyv

9 / 2011 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

Készült: Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: Községháza – Kisecset

 

Az ülés időpontja: 2011. augusztus 4.

 

Jelen vannak:  Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

                          Füri János képviselő

                        

Megjelent: Jelenléti ív szerint – 12 fő

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy valamennyi képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Glózik László János képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. Ismertette a javasolt napirendet.

 

Javasolt napirend:

 

1.  Falunapi rendezvény előkészítése

Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

      2.  Szociális kölcsön igény elbírálása

           Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása:

Falunapi rendezvény előkészítése.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:Az előző testületi ülésenkértem Kacsári Lászlónét, hogy írja össze kik azok a személyek akiknek ingyen étel és italjegyet szeretnének adni. A héten megkaptam a listát, ez alapján 80 ingyen étel és italjegy kerül kiosztásra, az állandó kisecseti lakosokon felül. Nyomtatott formában megkaptátok a programot. Rajta van, hogy kik fognak szerepelni jelenlévők miatt felolvasnám. Déltől vendégvárás ebéd a sportpályán. Utána 13 órától kezdődik a hagyományőrző csoportok fellépése. Először a romhányi hagyományőrző csoport kezd utána a VÉTÓ duó, aztán a  Diósjenő néptánccsoport jön. Rokolya Hagyományőrző csoport Magyarnándorból ők tavaly is voltak. Utána Vétó duó jön megint egy gyermekműsor keretében. Szuper nagyik, ők Gödiek az ő produkciójuk közben lép fel a nógrádsápi hagyományőrző csoport. 4 órától a Vadmacskák lépnek fel ők az alsópetényi fiatal korosztályt képviselik. Az ő fellépésük közben, a kétbodonyi és a terényi hagyományőrző csoport lépnek színpadra. 16: 30-kor a szandai Dudások fognak jönni. Ők egy lakodalmas műsort fognak előadni félórában. 5-től 6-ig Operett lesz Szegedi Dóra és Virágh József. Ők az Operettszínháznak a művészei többször felléptek már tv-ben. 18-órától 19 óráig Íjászbemutató lesz. 19-órától Balázs Pali fog fellépni,utána hastánc és szabadtéri bál a sportpályán. Többen kérdezték a Szentmisét. Mint említettem a legutóbbi testületi ülésen hogy június 25-én kerestem meg a diakónusunkat. Ő irányított a püspök úrhoz, aki másnap itt volt és Úrnapi-püspöki szentmisét tartott Kisecseten. A mise előtt kerestem föl őt és kértem meg szóban, hogy aug. 13-án szentmisét szeretnénk tartani itt Kisecseten. Kértem a gyors választ, mely sajnos csak többszöri közbenjárásomra érkezett meg emailen, melyet ezúton felolvasok.

 

Tisztelt Polgármester Asszony!
 

Dr. Beer Miklós püspök úr megbízásából jelzem Önnek, hogy a kéréshez püspök úr nem tud hozzájárulni, és kéri, hogy szentmise nélkül tartsák meg a falunapot.

Üdvözlettel Molnár Zsolt irodaigazgató

 

Az említettek alapján, sajnos az idei falunapunkat nem tudjuk szentmisével kezdeni.

A szomszéd településektől elkértem: katlanokat, padokat, asztalokat és a szemeteseket. Katonai sátrak lesznek felállítva.

A tényleges munka pénteken kb. 8 órákkor, kezdődne, a padok, asztalok, sátrak és a többi dolog összehordásával, felépítésével, berendezésével, díszítésével és délután a zöldségek megpucolásával, a hús összevágásával. Kérek mindenkit, hogy vegyenek részt a munkában.

Szombati napon, a főzést Kacsári Lászlóné és Kacsári László az elmúlt évekhez hasonlóan elvégzi. Príbelszki Mónikát megkérem, hogy a fellépő csoportokat fogadja és intézze, hogy a műsor gördülékenyen haladjon. Füri Jánosra főképpen a pénteki és a vasárnapi fuvarozás kapcsán számítok, de természetesen szombati nap folyamán is szükség lesz a segítségedre. Glózik Lászlót pedig kérem, hogy a polgárőrökkel a rendfenntartási feladatokat koordinálja.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

36 / 2011 (VIII. 04.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte a polgármester beszámolóját a 2011. évi falunapi (Pampuska fesztivál) rendezvény előkészítéséről és azt elfogadja

A rendezvényt le kell bonyolítani.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: 2011 augusztus 13.

 

 

2.      napirend tárgyalása:

Szociális kölcsön igénylése.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Oláh Kálmán és családja lakóhelyisége szobájának a mennyezetéről leesett a vakolat. Jelenleg csak a hézagosan felszögelt deszka mennyezet van. Télen elszökik a meleg, ezért lakóhelyiségnek nem lenne így alkalmas.

Oláh Kálmán 100 E Ft. kölcsönt kér az önkormányzattól, amit kettőjük ellátásából tíz hónap alatt visszafizetnek.

Javaslom, hogy a jegyző úr környezettanulmányt készítsen és kérem Füri Jánost, mint szakembert, hogy mérje fel az anyagszükségletet és készítsen költség tervezetet, mely alapján következő testületi ülésen határozatot tudunk hozni ez ügyben.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

37 / 2011 (VIII. 04.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete Oláh Kálmán és családja Kisecset Akácfa u. 13. sz alatti lakosok szociális kölcsön igénye elbírálásához a körjegyző részére környezettanulmány, Füri János képviselő részére költségterv készítését írja elő.

Ezt követően hoz döntést a testület a kölcsön összegéről.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: 2011 szeptember 1.

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Miklián Csilla Erzsébet polgármester megköszönte az ülésen résztvevők munkáját, majd a testület ülését befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

 

    ………..…………………                                                  ……………………………..

              Nagy Kálmán                                                                 Miklián Csilla Erzsébet

                körjegyző                                                                           polgármester

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

    ….…….……………….…..                                                ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                              Glózik László János

               alpolgármester                                                                        képviselő