Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 11-2011.09.29.Jegyzőkönyv

11-2011.09.29.Jegyzőkönyv

11 / 2011 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

 

Készült: Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2011. szeptember 29.

 

Jelen vannak:  Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal: Nagy Kálmán körjegyző

                                    

Távol maradt: Füri János képviselő

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy négy képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Glózik László János képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott. Ismertette a javasolt napirendet.

 

 

Javasolt napirend:

 

1. Rétság Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodása.

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

2. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat kiírási lehetősége.

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet alpolgármester

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Rétság Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A májusban elfogadott többcélú társulási megállapodás VII. fejezet 1. szakasz (1) bek. c, pontját nem minden önkormányzat fogadta el. A c, pont nélkül ismét el kell fogadni a megállapodást, melyet a Tanács 39/2011.(IX.22.) sz. határozatával elfogadott.

Javaslom mi is fogadjuk el a c, pont nélküli megállapodást.

 

A képviselő-testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

44/2011 (IX.29.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte Rétság Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodását és azt a Társulási Tanács 39/2011 (IX.22.) számú határozatával elfogadott szerint elfogadja.

Erről a Társulás Tanács munkaszervezetét értesíteni kell.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: 2011. október 14.

 

2. napirend tárgyalása:

 

Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat kiírási lehetősége.

 

Miklián Csilla Erzsébet alpolgármester:  A nemzeti erőforrás Minisztériuma jóváhagyta a ,,Bursa Hungarica” felsőoktatási pályázati kiírás lehetőségeit. A pályázatot a Wekerle Sándor Alapkezelő bonyolítja. A tavalyi feltételekkel javaslom mind az „A” mind a „B” típusú pályázat kiírását elfogadni..

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

45/2010 (IX. 29.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő - testülete elfogadja a felsőfokú hallgatók támogatására összeállított ,,Bursa Hungarica” pályázati feltételeket és a testület 2011/2012 tanulmányi évre kiírja az „A” és „B” típusú pályázatot.

A pályázatokat 2011 november 14.-ig kell benyújtani és a helyi önkormányzat 10/2010 (IX.14.) sz. rendelete szerint kell elbírálni 2011. december 5-ig.

A testület a rendelet szerint jogosultak részére 3000 Ft/hó/fő támogatást nyújt.

A csatlakozási nyilatkozatot alá kell írni és a Wekerle Sándor Alapkezelő (1244 Budapest, Pf. 920) részére meg kell küldeni, a pályázatokat pedig ki kell hirdetni.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet alpolgármester

Határidő: 2011. október 14.

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Miklián Csilla Erzsébet polgármester megköszönte az ülésen résztvevők munkáját, majd a testület ülését befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

 

       ………..…………………                                              ……………………………..

                Nagy Kálmán                                                            Miklián Csilla Erzsébet

                  körjegyző                                                                       polgármester

                                                  

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

    ….…….……………….…..                                            ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                           Glózik László János

               alpolgármester                                                                    képvisel.