Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 7-2011. 09.12. Az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének módosítása.doc

7-2011. 09.12. Az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének módosítása.doc

Kisecset községi Önkormányzatképviselőtestületének

 

7 / 2011 (IX.12.) önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének módosítására.

 

 

A képviselőtestület az Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.15.) sz. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§.

 

(1) A képviselőtestület az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének 25.439 E Ft bevételi és 25.439 E Ft kiadási  főösszegét 2.075 E Ft- al növeli.

 

2.§.

Az 1.§. alapján a R. 1.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

1.§.(1)Az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének

            - bevételi főösszegét    27.514 E Ft-ban

            - kiadási főösszegét    27.514 E Ft-banállapítja meg.

 

3.§

A R bevételeit szakfeladatonként tartalmazó melléklet az alábbiak szerint módosul:

 

Bevételek szakfeladatonként                              Terv E Ft                     Mód E Ft

 

Költségvetés végrehajtási kif terület

Központosított előirányzat                                               0                                  3

            Összesen:                                                     13.843                        13.846

 

Önkormányzat szociális támogatások

Egyes szociális feladatok támogatása                            0                              2.146

            Összesen:                                                           0                             2.146

 

Mozgáskorlátozottak támogatása

Támogatás elkülönített állami pénzalaptól                      0                                 97

            Összesen:                                                           0                                 97

 

Gyermekjóléti szolgáltatás

Központosított előirányzat                                              0                                20

            Összesen:                                                           0                                20

 

Rövid távú foglalkoztatás

Támogatatás elkülönített állami pénzalaptól             1.096                              881

            Összesen:                                                     1.096                             881   

 

Közművelődési intézmények

Központosított előirányzat                                              0                               24

            Összesen:                                                           0                               24

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bevételek összesen:                                            25.439                           27.514    

 

 

Kiadások szakfeladatonként                            Terv E Ft                   Mód E Ft

 

Rendszeres szociális segély

Rszs                                                                           146                               745               

Rát                                                                             342                               847

            Összesen:                                                        488                            1.592

 

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

Lakásfenntartási támogatás                                           18                                104

            Összesen:                                                          18                               104

 

Ápolási díj alanyi alapon

Ápolási díj                                                                  345                               943                           

Nyugdíjjárulék                                                                         83                               226   

            Összesen                                                        428                              1.169

 

Gyermekjóléti szolgáltatás

Vásárolt élelmezés                                                        0                                  16

Áfa                                                                               0                                    4

            Összesen:                                                           0                                  20

 

Mozgáskorlátozottak támogatása

Mozgáskorlátozottak támogatása                                    0                                 97

            Összesen:                                                           0                                   97

 

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Közalkalmazottak bér                                               1.228                          1.231

            Összesen:                                                      2.387                           2.390

 

Közművelődési intézmények

Készletbeszerzés                                                           50                                69

Áfa                                                                              67                                72

            Összesen:                                                          281                             305

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiadások összesen:                                                   25.439                     27.514

 

4.§

 

(1)   E rendeletet 2011. szeptember 12.–én lép hatályba.

(2)   A rendelet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Szente, 2011. szeptember 8.

 

 

 

…………………………………….                                         …………………………………

         Miklián Csilla Erzsébet                                                               Nagy Kálmán

            alpolgármester                                                                            körjegyző

 

Kihirdetve:2011. szeptember 12.

           

                                                                                              …………………………………..

                                                                                                            Nagy Kálmán

                                                                                                               körjegyző