Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 6-2011.08.01. Helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel.doc

6-2011.08.01. Helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel.doc

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

6 / 2011 (VIII. 1.) önkormányzati rendelete

 

a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről.

 

 

Az önkormányzat képviselő – testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a 103/B.§-ban kapott felhatalmazás alapján a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről az alábbi rendeletet alkotja:

 

Alapelvek

 

1. §

 

(1) A társadalmi egyeztetés során biztosítani kell, hogy a véleményezési folyamatban a véleményeknek a lehető legszélesebb köre jelenjen meg.

(2) Az önkormányzati rendeletek előkészítése során biztosítani kell az egyeztetések átláthatóságát, azok minél teljesebb körű nyilvánosságát.

(3) A társadalmi egyeztetés során az abban részt vevők kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

 

A társadalmi egyeztetésre vonatkozó közös szabályok

 

2. §

 

(1) Társadalmi egyeztetésre kell bocsátani a helyi önkormányzati rendelet tervezetét.

 

(2) A tervezet társadalmi egyeztetésre bocsátását megelőzően társadalmi egyeztetésre lehet bocsátani a tervezet koncepcióját is.

 

(3) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani:

a) a költségvetésről, annak módosításáról,

b) helyi adóról, annak módosításáról,

c) a költségvetés végrehajtásáról

szóló önkormányzati rendeletek tervezeteit.

 

(4) Nem bocsátható társadalmi egyeztetésre a tervezet, koncepció, ha az egyeztetés az önkormányzat különösen fontos pénzügyi, természetvédelmi, környezetvédelmi vagy örökségvédelmi érdekeinek védelmét veszélyeztetné.

 

(5) Nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani az önkormányzati rendelet tervezetét, ha annak sürgős elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik.

 

(6) Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.

 

(7) A társadalmi egyeztetésre bocsátásáért a polgármester, a beérkezett vélemények feldolgozásáért a jegyző tartozik felelősséggel.

 

(8) Rendelet alkotás (elfogadás) szándékát, tárgyát, szempontjait a képviselő-testület az elfogadást megelőző testület ülésen , de legalább 20 munkanappal előbb közli a jegyzővel.

 

A társadalmi egyeztetés formái

 

3. §

 

A társadalmi egyeztetés formái a következők:

 

a) Az önkormányzat hirdető tábláján történő kifüggesztést követően biztosított írásbeli véleményezés (a továbbiakban: általános egyeztetés), és

b) Személyek, intézmények és szervezetek által történő közvetlen véleményezés (a továbbiakban: közvetlen egyeztetés).

 

Általános egyeztetés

 

4. §

 

(1) Írásban bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre közzétett tervezetről, koncepcióról.

 

(2) A tervezetet úgy kell közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan megfelelő idő álljon rendelkezésre a vélemények kifejtéséhez.

 

(3) A véleményezési határidő minimum 15 nap.

 

(4) A jogszabály előkészítéséért felelős személy a beérkezett véleményekről összefoglalót készít. A jogszabály előkészítése során nem áll fenn az egyedi válaszadási kötelezettség.

 

(5) Az összefoglalót az önkormányzati rendelet tervezettel együtt kell a képviselő – testület elé terjeszteni.

 

Közvetlen egyeztetés

 

5. §

 

(1) A polgármester azon szervezetekkel, amelyek az adott jogterületek szabályozásának előkészítésében széles társadalmi érdeket jelenítenek meg a településen, vagy az adott jogterületen tudományos tevékenységet végeznek közvetlen egyeztetést folytathat le.

 

(2)  Közvetlen egyeztetést kell lefolytatni az alábbi tárgyköröket szabályozó önkormányzati rendelet tervezetek esetében:

a)      helyi építési szabályzat,

b)      szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet esetén.

 

Záró rendelkezés

 

6. §

 

(1)   E rendelet 2011. augusztus 1. napjával lép hatályba. 

(2)   A rendeletet az önkormányzat hirdetőtáblájára – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2011. július 28.

 

 

 

    …….………………………….                                            ……..……………………….

           Miklián Csilla Erzsébet                                                                       Nagy Kálmán

                   polgármester                                                                      körjegyző

 

Kihirdetve:2011. július 29.

 

                                                                                                ….………………………….

                                                                                                          Nagy Kálmán

                                                                                                             körjegyző6