Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 15-2011.11.22. Jegyzőkönyv

15-2011.11.22. Jegyzőkönyv

15 / 2011 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

 

Készült: Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2011. november 22.

 

Jelen vannak:  Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Indokolatlanul távol maradt: Füri János képviselő

                     

Miklián Csilla Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy három képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Glózik László János képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Ismertette a javasolt napirendet.

 

 

Javasolt napirend:

 

1. Művelődési Ház felújításának funkcióanalízis költsége.

    Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta annak tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Művelődési Ház felújítás funkcióanalízis költsége.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Ismételten felvettem a kapcsolatot a pályázatíró Aventis Kft.-vel és közölték, hogy a Műv. Ház pályázatához funkcióanalízis elkészítésére is szükség van. Ez azt jelenti, leírják, hogy mi a funkciója jelenleg az épületnek és mi lesz a funkciója a felújítás után.

Ennek költségét a beruházás 2 %-ban, de legfeljebb 500 E Ft-ban határozták meg az erről szóló emailben.

Ezt az összeget előre ki kell fizetni, mert csak így tervezhető be az összeg a pályázati összegbe.

Ezt vállaljuk-e?

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

56/2011 (XI.22.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja, hogy a Művelődési Ház felújítása kapcsán funkcióanalízis készüljön és ezt az Aventis pályázatíró Kft. végezze el.

A testület a funkcióanalízis elkészítésének költségeként a beruházás bruttó 2%-át, de legfeljebb bruttó 500 E Ft-ot fogad el, mely összeget a pályázat benyújtása előtt ki kell fizetni az Aventis Kft.-nek.

 

Felelős: Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Miklián Csilla Erzsébet polgármester megköszönte az ülésen résztvevők munkáját, majd a testület ülését befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

 

 

       ………..…………………                                              ……………………………..

                Nagy Kálmán                                                            Miklián Csilla Erzsébet

                  körjegyző                                                                       polgármester

                                                 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

 

    ….…….……………….…..                                            ……………..………………..

             Kacsári Lászlóné                                                           Glózik László János

               alpolgármester                                                                    képviselő