Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 3-2012 01.13. Szociális étkeztetés díjáról szóló rendelet módosítása

3-2012 01.13. Szociális étkeztetés díjáról szóló rendelet módosítása

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

 

3 / 2012 (I. 13.) önkormányzati rendelete

 

a szociális étkeztetés díjáról szóló rendelet módosítására.

 

 

A képviselő-testület a szociális étkeztetés díjáról szóló egységes szerkezetbe foglalt 15/2008.(XII.04.) sz. rendeletének     (a továbbiakban : R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

 

A R.2.§. az alábbiak szerint módosul:

 

Az étkeztetés díja

 

2.§. (1)  A felnőtt szociális étkeztetés díja - kivéve a (4) bekezdés esetén – 750 Ft /napi ebéd, diabetikus étel esetén 750 Ft /napi ebéd.

(2)   Az (1) bekezdés szerinti összeg (3) bekezdésben meghatározott összegét fizeti az étkezést igénybe vevő, ha családja egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 85.500 Ft-ot.

(3)   Ha az étkezést igénybe vevőnek vagy családjának az egy főre jutó havi jövedelme:

- 42.750 Ft  alatt van, akkor 550.Ft/nap, diabetikus étel esetén 550 Ft /nap,

- 42.751 Ft – 85.500 Ft között van, akkor 650.Ft/nap, diabetikus étel esetén 650 Ft /nap,

- 85.501 Ft felett van, akkor 750.Ft/nap, diabetikus étel esetén 750 Ft /nap,

díjat kell fizetnie személyi térítési díjként.

(4) Kisecset községben állandó lakóhellyel nem rendelkező és életvitelszerűen nem itt lakó személy (alkalmi igénylő) étkeztetésért fizetendő díja 1050 Ft./napi ebéd,diabetikus étel esetén 1050 Ft /napi ebéd.

 

2.§.

 

(1) E rendelet 2012. február 13.-án lép hatályba.

(2) A rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján - 15 napra – történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2012. január 12.

 

………………………………….                                         ………………………………

      Miklián Csilla Erzsébet                                                               Nagy Kálmán

               polgármester                                                                          körjegyző

 

 

Kihirdetve: 2012. január 13.

                                                                                            ………………………………..

                                                                                                          Nagy Kálmán

                                                                                                            körjegyző