Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 2-2012 01.31. Jegyzőkönyv

2-2012 01.31. Jegyzőkönyv

2 /  2012 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

Készült: Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2012. január 31.

 

Jelen vannak:   Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                           Kacsári Lászlóné alpolgármester

                           Glózik László János képviselő

                           Pribelszki Mónika képviselő

                         

Tanácskozási joggal: Nagy Kálmán körjegyző

 

Igazoltan távolmaradt: Füri János képviselő

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy négy képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület rendkívüli ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Glózik László János és Pribelszki Mónika képviselőt javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Ismertette a javasolt napirendet.

 

Javasolt napirend:

 

  1. ZÖME Leader projekt hiánypótlása.

Előterjesztő: polgármester

 

A testület a javasolt napirendeket egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta annak tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

ZÖME Leader projekt hiánypótlása.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:A rendkívüli testületi ülés összehívására a Cserháti Zöldút fejlesztés – Leader pályázathiánypótlása miatt került sor. Szükség van a testület azon döntésére, hogy a Kisecset belterület 58 hrsz. alatti ingatlanon a ZÖME települési információs táblát helyezzen el. Továbbá a beruházás befejezését követően legalább 5 éven keresztül akadálymentesen használja.

 

A testület a napirendet részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

6 / 2012 (I. 31.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy Zöldutak Módszertani Egyesület (2617 Alsópetény, Petőfi út 61, képviseletre jogosult: Budai KrisztinaKisecset Kossuth út buszváró melletti 58 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanonaz uttal párhuzamosan, a beruházás adatait tartalmazó települési információs táblát helyezzen el.

A képviselő testület a tervezett projekt tartalmát megismerte és hozzájárulását adja, hogy:

-        a Zöldutak Módszertani Egyesület a fent jelölt ingatlanon a cserháti zöldút fejlesztésétaz Ipoly-menti Palócok 6 településének Zöldút programba történő integrálása projektjét - megvalósítsa.

-        az ingatlanon a települési információs tábla helyét a  pályázatban foglalt fejlesztéshez kapcsolódó üzemeltetési kötelezettsége mértékéig és lejártáig - a beruházás befejezését követően 5 évig - akadálymentesen használja.

Erről az Egyesületet tájékoztatni kell.

Felelős: Miklián Csilla Erzsébetpolgármester

Határidő: Azonnal

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Miklián Csilla Erzsébet megköszönte az ülésen résztvevők munkáját, majd a testület ülését befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

 

 

 

      ………..…………………                                              …..…………………………..

                Nagy Kálmán                                                            Miklián Csilla Erzsébet

                  körjegyző                                                                       polgármester

                                               

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

     ….…….……………….…..                                              ……………..………………..

             Glózik László János                                                           Pribelszki Mónika

                   képviselő                                                                              képviselő