Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 6-2012.03.08.Önkormányzati rendelet a közterületek fel lobogózásáról

6-2012.03.08.Önkormányzati rendelet a közterületek fel lobogózásáról

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

6 / 2012 (III. 8.) önkormányzati rendelete

 

a közterületek fel lobogózásáról.

 

 

A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Magyarország címerének és zászlajának használatáról szóló 2011. évi CCII. törvény 24.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjána közterületek fel lobogózásáról az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.      §

 

A rendelet hatálya.

 

A rendelet hatálya Kisecset község közigazgatási területére terjed ki.

 

2. §

 

Közterületek fel lobogózása

 

(1) Nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23.) a közterületeket fel kell lobogózni.

 

(2) Nemzeti ünnep alkalmával a Községháza épületének utcafronti homlokzatán Magyarország zászlaját (lobogóját) el kell helyezni.

 

3. §

 

Záró rendelkezések

 

(1) Ez a rendelet 2012. március 12.-án lép hatályba.

 

(2) A rendeletet az önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra – történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

 

Kisecset, 2012. március 6.

 

 

 

   ……………………………                                                          ………………………………

      Miklián Csilla Erzsébet                                                               Nagy Kálmán

             polgármester                                                                            körjegyző

 

Kihirdetve:2012. március 8.

 

                                                                                            ……………………………….

                                                                                                         Nagy Kálmán

                                                                                                            körjegyző