Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 7-2012.03.08. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

7-2012.03.08. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

 

7 / 2012 (III. 8.) önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

 

szóló rendelet módosítására.

 

A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló egységes szerkezetbe foglalt 1/2009. (XII.19.) számú rendeletének (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

A R. 3. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul és az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

 

Az önkormányzati vagyon, annak részei és rendeltetésük

 

3.§ (4) Az önkormányzat vagyonáról az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992.(XI.6.) Korm. rendelet szerinti ingatlanvagyon-kataszternyilvántartást kell vezetni.

(5)   Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 110. § (2) bekezdése szerint az önkormányzat éves zárszámadáshoz a vagyonállapotról vagyonkimutatást kell készíteni.

 

2. §

 

A R. 4.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

 

4.§ (4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű és az önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem nincs.

 3. §

 

A R. 21.§ bekezdése (1) bekezdésre változik és a §. az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

 

21. § (2)A R. alkalmazása során be kell tartani az államháztartási törvény, annak végrehajtási rendelete és az önkormányzati törvény vagyongazdálkodására vonatkozó rendelkezéseit.

 

4. §

 

Záró rendelkezések

 

(1)     E rendelet 2012. március 12.-én lép hatályba.

(2)     A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2012. március 6.

 

 

 

   ……………………………                                                 ………………………………

      Miklián Csilla Erzsébet                                                                Nagy Kálmán

             polgármester                                                                            körjegyző

 

Kihirdetve:2012. március 8.

 

                                                                                             ……………………………….

                                                                                                         Nagy Kálmán

                                                                                                            körjegyző