Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 5-2012.03.06. Jegyzőkönyv

5-2012.03.06. Jegyzőkönyv

5 /  2012 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

nyílt ülésről

 

 

Készült:Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2012. március 6.

 

Jelen vannak:  Miklián Csilla Erzsébet polgármester

                           Kacsári Lászlóné alpolgármester

                           Füri János képviselő

                           Glózik László János képviselő

                           Pribelszki Mónika képviselő

                         

Tanácskozási joggal:Nagy Kálmán körjegyző

                                     Illés Zita . ea.

 

Megjelent:Jelenléti ív szerint – 9

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármesterköszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy valamennyi képviselő megjelent. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Megnyitotta a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek  Glózik László János és Pribelszki Mónika képviselőket javasolta, melyet a testület egyhangúlag elfogadott.

Javaslom, hogy a meghívóban szereplő napirendek mellé további napirendekként vegyük fel új napirendként a Belső Ellenőrzés 2011. évi összefoglaló jelentését.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi napirendeket fogadta el.

 

Elfogadott napirend:

 

1.      Kormányhivatal tájékoztatásának ismertetése köztemető kaszálásának ügyében. (írásbeli)

      Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester          

 

2.  Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetése. (írásbeli)

     Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester          

 

3.  Közterületek fel lobogózásáról rendelet alkotása. (írásbeli)

     Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása.(írásbeli)   

   Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

 5. A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása.(írásbeli)   

            Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

       6.  Belső ellenőrzés 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése. (írásbeli)

            Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

    

       7.  Visszatérítendő támogatás igénylése.

   Előterjesztő: Miklián Csilla Erzsébet polgármester          

   

       8. Egyebek

Zárt ülésen

 

       9. Átmeneti segélykérelem elbírálása.

           Előterjesztő:Miklián Csilla Erzsébet polgármester  

 

A polgármester megnyitotta a napirendek tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Kormányhivatal tájékoztatásának ismertetése köztemető kaszálásának ügyében.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Mindenki tudja a Kormányhivatalhoz küldött tájékoztatás kérésének az előzményét. A tájékoztatás megérkezett, azt minden képviselő írásban megkapta. 2012-ben a költségvetés szempontjából nehéz helyzetben leszünk és 2013-ban még nehezebbe. Költséget kell csökkentenünk. Így került sor a temető kaszálásával kapcsolatos költségek csökkentésére. Három vállalkozótól árajánlatot kértem be illetve Kacsári Lászlótól.

Felmondtam a megbízási szerződést, mert megnéztem a 2004. évi jegyzőkönyveket és nincs határozat arra vonatkozólag, hogy Kacsári Lászlóval megbízási szerződést kell kötni a temető kaszálására. Ezt saját döntés alapján az akkori polgármester kötötte, saját hatáskörében.

Kértétek a Kormányhivatal tájékoztatását. Megérkezett, kiküldtük, most szó szerint fel is olvasom.

Jött egy felajánlás a Tiszta Szívvel Egyesülettől. Felajánlják, hogy a temető kaszálását ingyenesen elvégzik, a levelet szó szerint felolvasom.

Kérném a testületet, hogy a Kormányhivatal álláspontja alapján hozzunk döntést a temető kaszálása kapcsán. A felajánlás figyelembevételével várom a javaslatokat, észrevételeket.

 

Füri János képviselő:Mondanál egy pár szót az Egyesületről.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Tavaly év végén jött létre hivatalosan. Kisecset község segítése, támogatása érdekében, több célkitűzéssel.

 

Nesling Jean Yvesné helyi lakos: Én vagyok az elnöke.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Tartom magam a régi javaslathoz. Az Egyesület felajánlotta-e azt, hogy a temetővel kapcsolatos egyéb tevékenységet is elvégzi, amit Kacsári László elvégez.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A hullaházat általában az elhunyt hozzátartozói takarítják illetve nyáron a közmunkások. Az épület az önkormányzaté, ezért annak karbantartását, munkaköri feladatként köteles Kacsári László elvégezni.

 

Pribelszki Mónika képviselő:Tartom azt a javaslatom, hogy április 1-től Kacsári László megbízási szerződéssel legyen alkalmazva 31.300 Ft/hó megbízási díjért.

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Én nem szeretnék ebben állást foglalni, mert érintett vagyok.

 

Glózik László János képviselő: Javaslom, hogy arról döntsünk, hogy az eddigi, volt feltételekkel, Kacsári Lászlóval megbízási szerződést kössünk-e.

 

Füri János képviselő:Én is egyetértek, hogy április 1-től megbízási szerződést kössünk Kacsári Lászlóval 31.300 Ft/hó díjjal a temető kaszálására.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Az önkormányzat gépével és üzemanyagával?

 

Füri János képviselő: Igen az önkormányzat gépével és üzemanyagával végezze a munkát.

 

Glózik László János képviselő:Igen az önkormányzat gépével és üzemanyagával végezze a munkát.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Az ilyen irányú és tartalmú határozatot az önkormányzat érdekeit sértőnek tartom.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Összeférhető-e az Egyesület felajánlása az önkormányzat érdekeivel?

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Miért ne lenne az?Az interneten fel van rakva az Egyesület. Meg lehet nézni. Nyilvános, bárki bemehet a bíróságra és kikérheti az egyesület adatait.

 

Pribelszki Mónika képviselő: A felajánlásról háttéranyag nincs. Erről mi semmit nem kaptunk.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Március 5-én nyújtották be a felajánlást, ezért nem lett kiküldve a meghívóval.

 

Glózik László János képviselő: Eddig az emberek többségének az a véleménye, mintha a falugondnok szerződése lenne a probléma. Itt nem arról van szó, hogy Kacsári Lászlónak lesz-e pénze a kaszálásból vagy sem.

A polgármester hozzáállását nem tudjuk elfogadni, mert korlátozza a képviselők alkotmányos jogait. Véleményem szerint négy ember kevésbé tud szubjektív lenni.

Azért, hogy ebből ügy lett a jegyző a felelős, mert félretájékoztatott minket, a Kormányhivatal mást mondott. A számok azok számok, de mint képviselőnek embereket, sorsokat kell figyelembe vennem.

 

Nagy Kálmán körjegyző:A Kormányhivataltól történt tájékoztatás kérése során nem volt nevesítve, hogy olyan személlyel akar a testület megbízási jogviszonyt létesíteni, aki közalkalmazotti jogviszonyban van foglalkoztatva és a munkaköri feladatai között szerepel a köztemető karbantartása és ez a személy Kacsári László falugondnok, aki az alpolgármester házastársa.

Jogszabályi ismereteim alapján jogszabály ellenes olyan feladatra megbízási jogviszonyt létesíteni, amely feladat ellátása a megbízással foglalkoztatott személynek közalkalmazotti jogviszonya alapján munkaköri feladata. Ez összeférhetetlen helyzet, de személyi kapcsolat miatt is vitatható. Én erre a helyzetre nem mondom azt, hogy a testület nyugodtan dönthet erről, bár ilyen döntést is hozhat, amit a polgármester köteles végrehajtani, vagy ha jogszabálysértőnek látja a döntést, akkor nem hajtja végre. Nekem csak figyelem felhívási kötelezettségem van a testület és a polgármester felé.

 

Pribelszki Mónika képviselő: A régi jegyzőkönyvekbe bele lehet nézni?

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A bekötött jegyzőkönyveket a hivatalban át lehet nézni. Nincs olyan testületi döntés, hogy Kacsári Lászlóval megbízási szerződést kell kötni a köztemető kaszálására.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Kérem feltenni szavazásra a három képviselő által támogatott kérdést.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Előtte szeretném megkérdezni Glózik László képviselőtől, hogy milyen konkrét képviselői alkotmányjogokat korlátozok.

 

Glózik László János képviselő: Az egyet nem értés és a véleménynyilvánítás joga megilleti a képviselőt is. Ha valamivel nem értünk egyet vagy véleményt nyilvánítunk, megtorlás van a polgármester részéről.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Mivel a volt polgármester saját hatáskörében a képviselő-testület határozata nélkül döntött 2004-ben az ügyben, ezért mondtam fel a szerződést és nem valaminek a megtorlásaként, ha erre gondolsz.

 

Felteszem szavazásra a kérdést.

Aki arra szavaz, hogy 2012. április 1-től az eddigi feltételekkel, név szerint Kacsári Lászlóval a temető kaszálására megbízási szerződést kössünk 31,300 Ft/hó díjért az kérem, név szerint szavazzon.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Igen.

 

Glózik László János képviselő: Igen.

 

Füri János képviselő: Igen.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Tartózkodom

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Nem.

 

A testület 3 igen 1 tartózkodás 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta.

 

16/2012 (III. 6.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete előírja, hogy a helyi köztemető nyári kaszálására Kacsári László Kisecset Petőfi út 45. sz. alatti lakossal 2012. április 1-től határozatlan időre megbízási munkajogviszonyt kell kötni 31.300 Ft/hó megbízási díj fizetésével.

A megbízott a munkát az önkormányzat tulajdonát képező fűnyíró géppel (lengőkaszával vagy tolható fűnyíróval) benzin, olaj és egyéb járulékos költségek felhasználásával végezze.

A munkát a fű magasságától függően évente többször, a polgármester irányítása mellett, utasítása szerint kell végeznie.

A megbízási szerződést el kell készíteni és a MÁK-nak meg kell küldeni.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: 2012. április 2. illetve folyamatos

 

 

 

2.      napirend tárgyalása:

 

Az önkormányzat és intézményei 2012. évi költsége (írásbeli)

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A költségvetés az előző testületi ülésre kiadott tartalom szerint lett kiküldve.

Van-e valakinek javaslata a költségvetéshez.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Javaslom az ÉMÁSZ részvények eladását.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Most nem a legkedvezőbb 14.800 Ft. Volt már 30.000 Ft. is.

 

Glózik László János képviselő:Nem tudom, hogy ebben van-e normális időpont.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Ha tovább esik az árfolyam, akkor most ez jó összeg.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Azt javaslom, hogy várjunk most vele. Nézzük meg a közelmúltbeli részvények árfolyam ingadozását.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Volt már 30 E Ft. is 6 évvel ezelőtt.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Ki az aki arra szavaz, hogy adjuk el a részvényeket?

 

Pribelszki Mónika képviselő: Igen.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Igen.

 

Glózik László János képviselő: Igen.

 

Füri János képviselő: Igen.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Nem.

 

A testület az ÉMÁSZ részvény értékesítése kapcsán 4 igen 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

7/2012 ( III.6.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testület előírja, hogy a 60 db 10.000 Ft. névértékű, összesen 600.000 Ft. névértékű ÉMÁSZ részvényt értékesíteni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő: 2012. március 31.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A költségvetéssel kapcsolatban van-e még javaslat.

 

Pribelszki Mónika képviselő: A megbízási szerződés éves díja legyen bedolgozva.

 

Glózik László János képviselő: Igen, a megbízási díj legyen bedolgozva.

 

Illés Zita pénzügyi főelőadó:Akkor a temető egyéb üzemeltetés összege átkerül a megbízási díj összege rovatba. Ezen túl, mivel a falugondnok illetménye a garantált bérre lett növelve, a közalkalmazott alapilletménye 62 E Ft-al plussz 16 E Ft szociális hozzájárulási adóval növekszik. Összesen 24 E Ft-al növekszik a költségvetés, ami a felveendő hitelt növeli.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Akkor, aki a módosítással együtt elfogadja az önkormányzat 2012. évi költségvetését, az szavazzon.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Igen.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Igen.

 

Glózik László János képviselő: Igen.

 

Füri János képviselő: Igen.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Nem.

 

A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről 4 igen 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

5 /2012 (III. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei  2012.  évi költségvetéséről.

 

A rendelet és mellékletei 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

3.      napirend tárgyalása:

 

Közterületek fel lobogózásáról rendelet alkotása.(írásbeli)

 

Nagy Kálmán körjegyző: Magyarország címerének és zászlajának használatáról szóló törvény alapján rendeletet kell alkotni arról, hogy nemzeti ünnepek alkalmával a közterületeket fel kell lobogózni és a nemzeti zászlót is ki kell helyezni.

A rendelet tervezet elkészült, február 16-án társadalmi egyeztetés céljából kifüggesztésre került. A tervezet 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A tervezet kapcsán vélemény nem érkezett.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Aki egyetért a tervezettel, az kézfelemeléssel szavazzon.

 

A testület a közterületek fellobogódásáról egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2012 (III.8.) önkormányzati rendelete

a közterületek fel lobogózásáról.

 

A rendelet és mellékletei 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

4. napirend tárgyalása:

 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

szóló rendelet módosítása.(írásbeli)

 

Nagy Kálmán körjegyző:Az önkormányzat vagyonát és azzal való gazdálkodást új törvények, rendeletek szabályozzák. Ezzel a változással a helyi rendeletet módosítani kellett. Továbbá meg kell határozni, ha van olyan önkormányzati tulajdonú vagyonelem, amely nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű és nincs az önkormányzati törzsvagyonba. Ilyen vagyonelem nincs, ezért ez van meghatározva a tervezetbe. A tervezet február 16-án társadalmi egyeztetés céljából kifüggesztésre került, mely 4. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva. A tervezet kapcsán vélemény nem érkezett.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Van-e hozzászólás a tervezethez?

Ha nincs, javaslom annak elfogadását.

 

A testület az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

7/2012 ( III.8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

szóló rendelet módosítására

 

A rendelet 5. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

5. napirend tárgyalása:

 

 A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása. (írásbeli)

 

Nagy Kálmán körjegyző: A szociális törvény több ponton változott. A normatív lakásfenntartási támogatás kapcsán a hatáskör a képviselő-testülettől a jegyzőhöz került. Március 31.-vel pedig megszűnik a helyi lakásfenntartási támogatás megállapításának lehetősége.

Ugyanakkor mind a lakásfenntartási támogatás, mind a rendszeres szociális segély megállapítása esetén lehetőség van kötelezni a támogatottat a lakott lakása vagy háza és annak udvara, lakótelke előtti járda tisztán és karbantartására. Ezek szabályozva vannak a tervezetben, mely február 16-án társadalmi egyeztetés céljából kifüggesztésre került. A tervet 6. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva, mely kapcsán vélemény nem érkezett.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Van-e hozzászólás a tervezethez?

Ha nincs, javaslom annak elfogadását.

 

A testület a szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

8/2012 ( III.8.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet módosítása

 

A rendelet 7. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

6.      napirend tárgyalása:

 

Belső ellenőrzés 2011. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése. (írásbeli

 

Nagy Kálmán körjegyző: A 2011. évi belső ellenőrzés összefoglaló ellenőrzési jelentését a Kistérségi Társulás megküldte. A múlt nyáron a szociális étkeztetést és a falugondnoki szolgálatot ellenőrizték. Egy intézkedésre tett javaslat volt. A hivatal belső szabályzatait a falugondnoki szolgálatra is ki kellett terjeszteni. Ez az intézkedési terv szerint megtörtént. Felolvasom a belső ellenőrzés tapasztalatainak összegzését.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Van-e valakinek hozzászólása a felolvasottakhoz, illetve az elmondottakhoz?

Ha nincs, javaslom a 2011. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadását.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

18/2012 (III.6.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete megismerte a Rétság Kistérség Belső Ellenőrzési Társulás 2011. évi éves összefoglaló ellenőrzési jelentését és azt a mellékletével együtt elfogadja.

Erről a Társulás szervét értesíteni kell.

 

Felelős:Nagy Kálmán körjegyző

Határidő: 2012. március 31.

 

 

7.      napirend tárgyalása:

 

Visszatérítendő támogatás igénylése.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Matikovszki Józsefné 50.000.- Ft visszatérítendő támogatást kér tüzelő vásárlására. Május 1.-től fizetné vissza a támogatást havi 10 E Ft-onként.

 

Glózik László János képviselő: Mi a lehetőség a Kultúrháznál lévő fával.

 

Kacsári Lászlóné alpolgármester: Ha elfogadja a Kultúrháznál lévő fát, akkor azt kell odaadni.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Én is felajánlottam neki.

 

Glózik László János képviselő: Én is egyetértek vele.

 

Füri János képviselő: Én is.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Akkor, aki egyetért a fa odaadásával úgy, hogy az elszállítás és a felfűrészelés az ő feladata és költsége, az szavazzon.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

19 / 2012 (III.6.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete térítésmentesen ad Matikovszki Józsefné Kisecset, Petőfi út 32. sz. alatti lakosnak az önkormányzat tulajdonát képező és a Kultúrház udvarán deponált kb 2 m³ tűzifát. Az ölfa elszállítása és felfűrészelése Matikovszki Józsefné feladata és költsége.

Erről a kedvezményezett személyt értesíteni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet község polgármestere

Határidő: Azonnal

8.      napirend:                                     

Egyebek

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester:

 

-    Március 15-én du. 2-kor a kopjafánál tartanánk az ünnepséget. Kérek minden jelenlévőt és képviselőt, hogy vegyen részt az önkormányzat megemlékezésén.

 

-    Az ÉMÁSZ 4%-al emelte a közvilágítás díját.

 

-    A múlt alakalommal döntöttünk a telkek eladásának bizonyos feltételeiről. Felkerestem a Földhivatalt és közölték, hogy az eljárás díja 14.000.- Ft/telek, az építéshatósági díj 5.000.- Ft/telek és a változás átvezetés díja 6.600.- Ft/telek. A telekegyesítés és a külterületbe vonás 70-70 E Ft-ba kerülne. Ez összesen kb. 470 E Ft.

   Szóba került a településrendezési terv módosítása is. Ezt a rendelkezésemre álló árajánlatok alapján 350 E Ft + áfa összegért végeznék el.

   Az építési hatóságnál is személyesen tájékozódtunk. A rendezési tervet javasolták módosítani és a területet művelésből kivonatni. A külterületbe csatolásra nincs szükség.

   Ha mégis más célra használná a területet a vevő, akkor az már az ő feladata lenne.

 

Glózik László János képviselő: Ennek azután mennyi a költsége?

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: A Földhivatalnál felmerülő költség kb. 380 E Ft, a rendezési terv módosítása 350 E Ft+áfa. Összesen kb. 825 E Ft. Kerestem a vevőt, de még nem tudtam vele beszélni. Majd tájékoztatom erről.

 

Nesling Jean Yvesné helyi lakos: A falunap rendezését felvállalja a Tiszta Szívvel Szülőfalunkért Közhasznú  Egyesület.

 

Szanyi Katalin helyi lakos: Minden hónap utolsó péntekére délután 6 órától el szeretnénk kérni a kultúrházat a falu nyílt napjának megtartására.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Bármi észrevétel van-e a falunappal kapcsolatban.

 

Glózik László János képviselő: Támogatom a megoldást.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Aki egyetért a kérelemmel, az kérem, emelje fel a kezét.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

20/2012. (III.6) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy minden hónap utolsó péntekén 18 órától a Kultúrházban Szanyi Katalin szervezésével nyílt falu nap kerüljön megtartásra. A falu nap nem zenés, táncos rendezvény. A testület térítésmentesen biztosítja a Kultúrházat, melynek rongálásmentesen és tiszta állapotáért Szanyi Katalin tartozik felelősséggel.

 

Erről a kérelmezőt tájékoztatni kell.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:Azonnal

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Elfogadható a feltétel?

 

Szanyi Katalin:Igen, elfogadható.

 

Bíró Istvánné helyi lakos: Minden hónapban egyszer a nyugdíjasokkal a falugondnok elmehetne Balassagyarmatra bevásárolni.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: 9-től 11-ig lehetne elmenni bevásárolni a Tescoba.

 

Glózik László János képviselő: Javaslom, hogy mérjük fel a lehetőséget előbb.

 

Füri János: Minimális létszámot meg kellene határozni.

 

Miklián Csilla Erzsébet polgármester: Akkor egy hónapban egyszer, 22-e utáni pénteken legyen és a 3. alkalom után akkor, ha legalább 4 fő vásárló van.

 

Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

 

A testület egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

21/2012. (III.6.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a falugondnoki gépjármű térítésmentesen minden hónapban egyszer,  22-e utáni csütörtökön 9 órától  helyi lakosokat szállítson Balassagyarmatra (indulás az Önkormányzat épületétől) és vissza bevásárlás céljából úgy, hogy 12 órára visszaérjen Kisecsetre.

Az első három alkalom után júniustól legalább négy fő vásárló esetén engedélyezett a szállítás. A bevásárlásra előre kell jelentkezni személyesen vagy telefonon (06 35 355 187) az önkormányzat irodájában Valkó Erikánál, aki a nyilvántartást vezeti.

 

Felelős:Miklián Csilla Erzsébet polgármester

Határidő:  Folyamatos

 

Miklián Csilla Erzsébet:  Van-e valakinek még kérdése, hozzászólása?

Ha nincs akkor a nyílt ülést befejezem. Köszönöm a megjelenésüket.

 

 

A megjelent állampolgárok és Illés Zita pénzügyi főelőadó elhagyták a testületi ülés helyiségét, majd a testület a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta. 

 

 

       ………..…………………                                                   ……………………………..

                Nagy Kálmán                                                             Miklián Csilla Erzsébet

                  körjegyző                                                                       polgármester

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

    ...................................................                                                   ………………………….

             Glózik László János                                                                  Pribelszki Mónika                               

                  képviselő                                                                             képviselő