Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 9-2012 05.2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet

9-2012 05.2. Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet

Kisecset községi Önkormányzat Képviselőtestületének

 

9 / 2012 (V. 2.) önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról.

 

 

Kisecset községi Önkormányzat Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 91.§ (1) bekezdés alapján az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

1. §.

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott intézményekre, az Önkormányzat gazdasági tevékenységére.

 

2. §.

 

A képviselőtestület az Önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtását

                            4.081 E Ft nyitó pénzkészlettel

                          25.877 E Ft bevétellel

                          28.078 E Ft kiadással

    1.880 E Ft záró pénzkészlettel

    3.020 E Ft módosított pénzmaradvánnyal elfogadja.

 

3.§.

 

(1)   Az Önkormányzati bevételeket és kiadásokat címenként és szakfeladatonként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(2)   Az Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését és a pénzmaradvány kimutatását, felhasználását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(3)   Az Önkormányzat vagyoni állapotát, mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

(4)   Az Önkormányzat gazdálkodásának szöveges értékelését az 1. sz. melléklet tartalmazza.

 

4.§.

 

(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)   A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselőtestület 1/2011 (II. 15.) sz. költségvetési rendelete.

(3) E rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján -15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2012. április 18.

 

 

        ……………..……………..                                          ………………………….

Miklián Csilla Erzsébet                                                         Nagy Kálmán

      polgármester                                                                      körjegyző

 

Kihirdetve: 2012. május 2.

 

                                                                                  ………………………….

                                                                                              Nagy Kálmán

                                                                                                 körjegyző