Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 10-2012 05.2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet

10-2012 05.2. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet

Kisecset községi  Önkormányzat képviselőtestületének

10 / 2012 (V. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról.

 

A képviselőtestület az Önkormányzat 2012 évi költségvetéséről szóló 5/2012 (III.8.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§.

 

A R. kiadásait tartalmazó 2. számú melléklet az alábbiak szerint módosul:

 

Kiadások:                               2. sz. melléklet a 10/2012 (V.2.) önkormányzati rendelethez

 

Szakfeladat                                                 Terv E Ft                                         Mód E Ft

 

Önkormányzatok elszámolása

Átadott pénzeszköz körjegyzőséghez

szociális feladatokra                                           0                                      713

            Szakfeladat összesen                       3.356                                               4.069

 

Aktív korúak ellátása

Rendszeres szoc segély                                               154                                           0

FHT                                                                337                                           0

            Szakfeladat összesen                          491                                           0

 

Lakásfenntartási támogatás

Lakásfenntartási támogatás                              56                                            0

            Szakfeladat összesen                           56                                            0

 

Ápolási díj alanyi jogon

Normatív ápolási díj                                        134                                          0

Nyugdíjjárulék                                                               32                                          0

            Szakfeladat összesen                          166                                           0

 

Közgyógyellátás

Közgyógyellátás                                                  0                                           0

            Szakfeladat összesen                              0                                                       0

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kiadások összesen:                                    22.641                                    22.641

 

2. §.

 

(1) A költségvetés többi rendelkezése változatlan tartalommal fennmarad.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(3) E rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján -15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2012. április 18.

 

        ……………..……………..                                             ………………………….

Miklián Csilla Erzsébet                                                                 Nagy Kálmán

      polgármester                                                                  körjegyző

 

Kihirdetve:2012. május 2.

 

                                                                                  ………………………….

                                                                                         Nagy Kálmán

                                                                                           körjegyző