Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 8-2012.04.19. Körjegyzőségi együttes jegyzőkönyv

8-2012.04.19. Körjegyzőségi együttes jegyzőkönyv

8 / 2012. sz.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

együttes ülésről

 

Készült: KétbodonyKisecset - Szente községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes üléséről.

 

Az ülés helye: Körjegyzőség - Kétbodony

 

Az ülés ideje: 2012. április 19.

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

                         Kétbodony képviselő-testülete részéről – 5

                         Kisecset képviselő-testülete részéről - 4

                         Szente képviselő-testülete részéről – 5

 

Tanácskozási joggal: Nagy Kálmán körjegyző

 

Meghívott:Saligáné Kis Szilvia főtanácsos

 

Indokoltan távolmaradt: Kisecset képviselő-testülete részéről – 1

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a három képviselő-testülete határozatképesen jelen van. Megnyitotta az együttes ülést.

Jegyzőkönyv-vezetőnek  Príbelszki Mónika kisecseti és Freistág Csaba szentei képviselőket javasolta, melyet a testületek egyhangúlag elfogadtak. Ismertette a javasolt napirendet.

 

Javasolt napirend:

 

1.)    Beszámoló a Bóbita Óvoda 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.(írásbeli)

Előterjesztő: Illés Kálmán polgármester

 

2.)    Beszámoló Kétbodony–Kisecset-Szente Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról.(írásbeli)

Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

3.)    KétbodonyKisecset - Szente Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása, szakfeladat rendje. (írásbeli)

      Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

4.)    Egyebek

 

A testületek a javasolt napirendeket külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták, majd Koczúrné Halász Judit polgármester felkérte Illés Kálmán polgármestert az első napirend ismertetésére.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Bóbita Óvoda 2011. évi költségvetésének végrehajtása (írásbeli)

 

Illés Kálmán polgármester: A Bóbita Óvoda költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót valamennyi képviselő írásban megkapta.

A kiadások és  a bevételek 9.021 E Ft-ra teljesültek. Saját forrás szükséglet  349 E Ft volt. A társulási megállapodás alapján a saját forrás szükségletet Szente Önkormányzata finanszírozza.

 

Ha van kérdés, kérem tegyék fel. Ha nincs, javaslom fogadjuk el a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót..

 

 

Kétbodony községi Önkormányzat képviselő-testülete a szentei Bóbita Óvoda 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

15 / 2012 (IV. 19.) sz. határozat

 

Kétbodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete a társulásban működtetett szentei Bóbita Óvoda 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 9.021 E Ft bevétel és 9.021 E Ft kiadás mellett 349 E Ft önkormányzati forrás szükséglettel elfogadja, melyet Szente Önkormányzata finanszíroz.

A beszámoló 1. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete a szentei Bóbita Óvoda 2011. évi költségvetéséről egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

29 / 2012 (IV. 19.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete a társulásban működtetett szentei Bóbita Óvoda 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 9.021 E Ft bevétel és 9.021 E Ft kiadás mellett 349 E Ft önkormányzati forrás szükséglettel elfogadja, melyet Szente Önkormányzata finanszíroz.

A beszámoló 1. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

Szente községi Önkormányzat képviselő-testülete a szentei Bóbita Óvoda 2011. évi költségvetéséről egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

47 / 2012 (IV. 19.) sz. határozat

 

Szente Községi Önkormányzat képviselő-testülete a társulásban működtetett szentei Bóbita Óvoda 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót 9.021 E Ft bevétel és 9.021 E Ft kiadás mellett 349 E Ft önkormányzati forrás szükséglettel elfogadja, melyet Szente Önkormányzata finanszíroz. A beszámoló 1. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

2. napirend tárgyalása:

 

Kétbodony – Kisecset - Szente Körjegyzőség

2011. évi költségvetésének végrehajtása (írásbeli)

 

Nagy Kálmán körjegyző: A beszámoló szöveges előterjesztését és táblázatos kimutatásait valamennyi képviselő írásban megkapta. Az előző évi nyitó pénzkészlettel együtt az összes bevétel 25.277 E Ft-ra, az összes kiadás 21.657 E Ft-ra teljesült. Az év végi záró pénzkészlet 3.620 E Ft, mely összeggel a 2011. évi költségvetésben bérköltség és lakosság arányosan csökkentésre került az önkormányzatok hozzájárulása a Körjegyzőség finanszírozásához.

Van-e kérdés, hozzászólás?

Koczúrné halász Judit polgármester: Ha nincs, javaslom a beszámoló elfogadását.

 

 

Kétbodony Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

16 / 2012 (IV. 19.) sz. határozat

 

Kétbodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete Kétbodony – Kisecset – Szente Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a nyitó pénzkészlettel együtt 25.277  E Ft bevétel és 21.657 E Ft kiadás mellett 3.620 E Ft pénzkészlettel elfogadja, mely összeg arányos részével az önkormányzatok 2012. évi költségvetési hozzájárulása csökkentésre került.

A szöveges beszámoló, a költségvetési kimutatások és a Körjegyzőség vagyonmérlege 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

Kisecset Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

30 / 2012 (IV. 19.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete Kétbodony – Kisecset – Szente Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a nyitó pénzkészlettel együtt 25.277 E Ft bevétel és 21.657 E Ft kiadás mellett 3.620 E Ft pénzkészlettel elfogadja, mely összeg arányos részével az önkormányzatok 2012. évi költségvetési hozzájárulása csökkentésre került.

A szöveges beszámoló, a költségvetési kimutatások és a Körjegyzőség vagyonmérlege 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

Szente Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú a Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

48 / 2012 (IV. 19.) sz. határozat

 

Szente Községi Önkormányzat képviselő-testülete Kétbodony – Kisecset – Szente Körjegyzőség 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a nyitó pénzkészlettel együtt 25.277 E Ft bevétel és 21.657 E Ft kiadás mellett 3.620 E Ft pénzkészlettel elfogadja, mely összeg arányos részével az önkormányzatok 2012. évi költségvetési hozzájárulása csökkentésre került.

A szöveges beszámoló, a költségvetési kimutatások és a Körjegyzőség vagyonmérlege 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

3. napirend tárgyalása:

 

Kétbodony – Kisecset - Szente Körjegyzőség 2012. évi

költségvetésének módosítása, szakfeladat rendje. (írásbeli)

 

Nagy Kálmán körjegyző:A költségvetés módosítására azért van szükség, mert annak elfogadásakor a jegyző által megállapított szociális ellátások tervezett saját erő összegei még nem a Körjegyzőség költségvetésébe, hanem a szociális ellátást finanszírozó települések költségvetésébe lettek kiadásként tervezve. Az államháztartási törvény alapján ezt a tervezett összeget és a kapott állami támogatást intézményfinanszírozásként kell átadni a Körjegyzőség részére és az teljesíti a kiadásokat. Az ellátások fizetése a kirendeltségeken történik.

Kétbodony esetén a tervezett összeg 1.574 E Ft, Kisecset 713 E Ft, Szente esetén 1.243 E Ft. Ez összesen 3.530 E Ft. Ennyivel növekszik a Körjegyzőség bevételi és kiadási oldala.

A településekről az esedékes havi összeget havonta utalni kell, de a Körjegyzőség költségvetését legalább negyedévente célszerű módosítani. Most javasolom a módosítás és az ehhez kapcsolódó szakfeladat rend módosítás elfogadását.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Van-e még kérdés, hozzászólás?

Ha nincs, javaslom a költségvetés módosításának elfogadását.

 

Kétbodony Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

17 / 2012 (IV.19.) sz. határozat

 

Kétbodony Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség költségvetését – a település szociális ellátásának tervezett összegével – növeli és a Körjegyzőséghez tartozó települések szociális ellátásának összesen összegével elfogadja. A Körjegyzőség 25.925 E Ft bevételének és kiadásának főösszegét 3.530 E Ft-tal növeli, így 29.455 E Ft-tal fogadja el.

A bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatások 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A képviselő-testület a Körjegyzőség Alapító okiratának módosítását a 4. sz. melléklet szerint elfogadja.

 

 

Kisecset Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 31 / 2012 (IV.19.) sz. határozat

 

Kisecset Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség költségvetését – a település szociális ellátásának tervezett összegével – növeli és a Körjegyzőséghez tartozó települések szociális ellátásának összesen összegével elfogadja. A Körjegyzőség 25.925 E Ft bevételének és kiadásának főösszegét 3.530 E Ft-tal növeli, így 29.455 E Ft-tal fogadja el.

A bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatások 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A képviselő-testület a Körjegyzőség Alapító okiratának módosítását a 4. sz. melléklet szerint elfogadja.

 

 

Szente Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

49 / 2012 (IV.19.) sz. határozat

 

Szente Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség költségvetését – a település szociális ellátásának tervezett összegével – növeli és a Körjegyzőséghez tartozó települések szociális ellátásának összesen összegével elfogadja. A Körjegyzőség 25.925 E Ft bevételének és kiadásának főösszegét 3.530 E Ft-tal növeli, így 29.455 E Ft-tal fogadja el.

A bevételeket és kiadásokat tartalmazó kimutatások 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

A képviselő-testület a Körjegyzőség Alapító okiratának módosítását a 4. sz. melléklet szerint elfogadja.

4. napirend: 

Egyebek

 

Illés Kálmán polgármester: A köztérfigyelő kamera rendszerek kiépítésével kapcsolatos közös pályázati beruházás befejeződött, elfogadták az elszámolást, de a támogatást még nem fizették ki. Tervezünk egy belső műszaki átadás-átvételt.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: A rendszer jól működik, minden kameráról jól látható a forgalom.

 

Nagy Kálmán körjegyző: December 30-ra kérem majd a nyugdíjazásomat. A féléves költségvetés tárgyaláskor, július végén, augusztus elején írásban benyújtom a nyugdíjazási kérelmem és augusztus 20-a utáni valamelyik napra kérném a munka alóli felmentésemet is. Azért, hogy a munkát megbízott vagy kinevezett jegyzőnek tudjam átadni, javaslom, hogy időben ki legyen írva a pályázat. A pályázatok benyújtására egy hónapot, elbírálásra egy pár hetet kell tervezni. Azért, hogy a féléves költségvetés tárgyalásáig ne keljen együttes ülést összehívni, kezdeményezem, hogy most döntsön a testület a pályázat kiírásáról.

 

Illés Kálmán polgármester: Most nem javaslom apályázat kiírását, mert ezzel kapcsolatban még egyeztetnünk kell.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Akkor javaslom, hogy június körül tartsunk egy együttes ülést, ahol a kiírásról döntünk. Előtte a polgármesterek megtárgyalják a kiírás feltételeit.

 

Van –e még kérdés, hozzászólás?

Ha nincs, akkor az együttes ülést befejezettnek nyilvánítom és köszönöm a megjelenést.

 

 

 

 

    …………………………                                             …………………………….      

                   Nagy Kálmán                                                         Koczúrné Halász Judit                            körjegyző                                                                     polgármester

 

 

 

 

 …………………………….                                             …..……………………….

               Miklián Csilla Erzsébet                                                      Illés Kálmán

                        polgármester                                                              polgármester

 

 

  Jegyzőkönyv-hitelesítők:

 

 

 

   …….…………………….                                                  ………………………….

              Príbelszki Mónika                                                                Freistág Csaba

                   képviselő                                                                           képviselő