Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 10-2012.06.11. Együttes jegyzőkönyv

10-2012.06.11. Együttes jegyzőkönyv

10 / 2012. sz.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

együttes ülésről

 

 

Készült:KétbodonyKisecset - Szente községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek együttes üléséről.

 

Az ülés helye: Körjegyzőség - Kétbodony

 

Az ülés ideje: 2012. június 11.

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

                         Kétbodony képviselő-testülete részéről – 4

                         Kisecset képviselő-testülete részéről - 5

                         Szente képviselő-testülete részéről – 5

 

Tanácskozási joggal: Nagy Kálmán körjegyző

 

Meghívott:Saligáné Kis Szilvia főtanácsos

 

Távolmaradt: Kétbodony képviselő-testülete részéről – 1

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy mind a három képviselő-testülete határozatképesen jelen van. Megnyitotta az együttes ülést.

Jegyzőkönyv-vezetőnek  Glózik László János kisecseti képviselőt és Illés Szabolcs szentei alpolgármestert javasolta, melyet a testületek egyhangúlag elfogadtak.

Ismertette a javasolt napirendet.

 

Illés Kálmán polgármester: Javaslom, hogy kerüljön napirendre még az illetménykiegészítés rendeletek hatályon kívül helyezése továbbá a központi orvosi ügyeletben való részvétel és  költségvetési hozzájárulása.

 

Javasolt napirend:

 

1.)    A Körjegyzőség ügyrendjének módosítása. (írásbeli)

Előterjesztő: Koczúrné Halász Judit polgármester

 

2.)    A Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosítása. (írásbeli)

Előterjesztő: Nagy Kálmán körjegyző

 

3.)    Illetménykiegészítésről szóló rendelet módosítása.

Előterjesztő: Illés Kálmán polgármester

 

4.)    Rétsági orvosi ügyeletben való részvételről és költségvetési hozzájárulásról.

Előterjesztő: Illés Kálmán polgármester

 

A testületek a javasolt napirendeket külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták, majd Koczúrné Halász Judit polgármester ismertette az első napirendet.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

A Körjegyzőség ügyrendjének módosítása. (írásbeli)

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Minden polgármester és képviselő megkapta az írásbeli javaslatot, mely 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva. A körjegyző augusztus 15-e után a szabadságát folyamatosan veszi ki, majd felmentési idő után december 28-ára kéri a nyugdíjazását.

Június 1-én Szátok és Tereske polgármestereivel együtt a három polgármester találkozott. Megállapodtunk, hogy pályázatot írunk ki körjegyzői állásra és kinevezzük az új körjegyzőt úgy, hogy közben a mostani körjegyző még jogviszonyban van, de felmentjük a munkavégzés alól.

Beszéltem a Kormányhivatallal és közölték, hogy december 28-ig nem lehet párhuzamosan új körjegyzőt kinevezni. Javasolták, hogy a helyettesítést válasszuk. Elsősorban belső emberrel oldjuk meg, ha van megfelelő végzettségű.

Az ügyrend nem rendelkezik a helyettesítésről. Illés Kálmán polgármester javaslata, hogy akkor aljegyzői állásra írjuk ki a pályázatot és az töltené be, aki majd 2013-tól is lesz a közös jegyző. 2013-ra úgyis új pályázatot kell kiírni, mert akkor nem körjegyzőt, hanem közös jegyzőt kell kinevezni a polgármestereknek.

Az aljegyzői pályázat betöltése 1,5 millió Ft-ba kerülne kb. 4-4,5 hónapra. A költségvetésbe havi 100 E Ft van betervezve.

Javaslom, hogy a helyettesítés megoldást válasszuk és a megfelelő iskolai végzettségű személy mellett döntsünk.

Az ügyrend módosításával legyen megoldva a helyettesítés.

Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Kérem a hozzászólásokat.

 

Illés Kálmán polgármester: Véleményem szerint a munka alóli felmentés kezdetétől új körjegyzőt lehetne kinevezni. Az utolsó testületi ülésen megállapodtunk, hogy a közös önkormányzati hivatalt alakító öt település együtt keresi a körjegyző nyugdíjazása miatt megoldandó jegyzői feladatok ellátására vonatkozó megoldási lehetőségeket. A helyzetünk speciális, hiszen a körjegyző nyugdíjazása miatt a második félévben vélhetően igen sok feladat hárul majd a jegyzőre a közös hivatal kialakításának előkészítése, illetve a közigazgatási rendszer átalakítása miatt. A legjobb, ha nem egy egyébként alkalmazásban álló, leterhelt köztisztviselő megbízásával átmeneti időre, hanem hosszú távra megfelelő személyt választunk majd. Perspektívát kell nyújtani a majdani személynek is egy előrevetített életpályával. Ez komoly szakmai feladatot igényel a jövőben az illető személytől. A 4 hónapra 1,5 millió Ft kiadás szerintem a körjegyzőség költségvetésében biztosítva van.

A Kormányhivatal telefonos tájékoztatása vélhetően az átmeneti időszak megoldására szólt, viszont számunkra a hosszabb távú megoldás lenne megfelelő.

Aljegyzői kinevezés esetén az átmeneti időszak alatt már bizonyíthat és ha megfelelő minden fél számára, akkor vélhetően meg tudjuk tartani a 2013-as évtől, mint jegyzőt. Kétségesnek tartom, hogy egy megbízott jegyző, aki egyébként a napi köztisztviselői feladatait is el kell lássa, képes lenne-e az eddigi munkája mellett elvégezni a jegyzői munkát is?

Az anyagi döntésen kívül fontos szempont, hogy 2013-tól az öt település közös hivatalt hoz létre.

A feladatot szeretném megoldatni teljes munkaidőben úgy, mint most a körjegyző teszi. Sőt ősszel még több feladat lesz.

 

Miklián Csilla polgármester: Azon a véleményen vagyok, amit Illés Kálmán polgármester felvázolt.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Igen, engem az anyagi része megfogott. Lehet, hogy akit megbízunk aljegyzőnek, az év végén elmegy és csak kidobtuk a 1,5 millió Ft-ot.

 

Polónyiné Maretta Judit alpolgármester: Ha hosszú távon gondolkodunk és sikerül megállapodnunk a jegyző személyében akkor referencia személyt kapunk. Ha nem megfelelő, akkor legalább időben kiderült és új személyt választhatunk.

 

Hangács Gábor alpolgármester: Engem Illés Kálmán polgármester érve pont nem győzött meg.

 

Illés Kálmán polgármester: Szeretném megkérdezni a körünkben lévő Saligáné Kis Szilvia köztisztviselőt, hogy a következőkben az esetlegesen személyével kapcsolatos felvetések, hozzászólások miatt hozzájárul e az ügy nyílt ülésen való további tárgyalásához?

 

Saligáné Kis Szilvia főtanácsos: Igen hozzájárulok.

 

 Illés Kálmán polgármester: Köszönöm. Tehát most Saligáné lehet a megbízott. Van egy 8 órás munkaviszonya és a jegyzői is 8 órás munka. E fölött lesz az őszi többletmunka.

 

Matulányi Györgyné képviselő: Ha idegent hoznánk ide az mit fog csinálni. Szilvi 20 év óta már ismer mindenkit.

 

Polónyiné Maretta Judit alpolgármester: Most nem arról kell döntenünk, hogy ki legyen. Ha Szilvi személyét fogadjuk el majd közösen akkor ő lesz. Fontos, hogy a hitelességünket tartsuk a másik két település előtt. Igen, hosszútávon kell gondolkodni.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Ebben igazad van. Hallgassuk meg Saligáné Kis Szilviát, hogy helyt tudna-e állni.

 

Saligáné Kis Szilvia főtanácsos: Ha a testületek úgy döntenek, ha arra kerül a sor, hogy lássam el a feladatokat, úgy a vezetői feladatokat kellene elsősorban ellátni.

Mindannyian tudjuk, hogy a képviselő-testületek és a polgármesterek és nem utolsó sorban az apparátus együttműködése, pozitív hozzáállása kell a feladatok ellátásához. Az államigazgatási ügyeket önállóan viszem Kétbodonynál. Java részt megfelelek az elvárásoknak. A hatékony munkavégzéshez legfontosabb a munkakapcsolat és a munkaszervezés. A jelenlegi munkakörömet nyilvánvalóan meg kellene oldani. Ez Kétbodonyt érinti de lehet, hogy az apparátust kellene átszervezni.

Nekem mindenképpen túlmunkát jelentene, de ha a döntés helyettesítés lesz, akkor vállalom  és a hangsúlyt a vezetői feladatokra helyezném elsősorban.

 

Illés Kálmán polgármester: Az ügyrend tekintetében további módosító indítványaim vannak:

A vezetésre: A Körjegyzőség irányítását a képviselő testületek a polgármestereken keresztül végzik. Töröljük a vezetése előírásból, hogy „a vezető jogait a képviselő testületek és a polgármesterek nem vonhatják el”. Itt sérülni látom az önkormányzatok jogait.

Javaslatom az irányításra: A körjegyzőség a három képviselő-testület irányítása alatt áll, amelyet a testületük döntései szerint és saját önkormányzati jogkörükben a polgármesterek gyakorolnak. Egyéb jogszabályok által előírt esetekben a testületek külön-külön, minősített többséggel hozott szavazattal határoznak.

Helyettesítés tekintetében: A körjegyző helyettesítésénél határozzuk meg egy rövid helyettesítést, amikor tudott, hogy a jegyző meddig van távol, javaslom egy hétben meghatározni az időtartamot és ekkor a legmagasabb végzettségű hivatali dolgozó helyettesítené a jegyzőt. Tartós távollét esetében, mint pl. amikor nyugdíjazása miatt felmentését tölti és tartósan távol van és már tudott, hogy a jegyző már nem áll munkába, javaslom, hogy ekkor a képviselő testületek határozzák meg a helyettesítés módját.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Aki egyetért az Illés Kálmán polgármester által javasolt módosításokkal az kézfelemeléssel, igennel szavazzon.

 

Kétbodony, Kisecset, Szente községek képviselő testületei külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadják Illés Kálmán javaslatait. A javaslatok az ügyrend módosításába bedolgozva.

 

Illés Kálmán polgármester: Javaslom továbbá, hogy a Körjegyzőség felépítése részben határozzunk meg egy aljegyzői munkakört főállású, heti 40 órás munkarenddel. Az átmeneti időszakra, illetve amennyiben megfelelő az érintettek számára, úgy, hogy akár 2013-tól alkalmas lehet a jegyzői feladat ellátására.

Javaslom, hogy Tereske és Szátok véleményezési joggal élhessen a döntés előtt.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Semmi garanciát nem látok, hogy 2013-tól is az aljegyző tölti be a jegyzői állást.

 

Illés Kálmán polgármester: Arra sincs semmi biztosíték, hogy a 2013-tól kinevezett jegyző alkalmas lesz a feladatra. Ebben az esetben is próbaidő lenne kikötve. Nekem nem a státusz fontos, hanem az, hogy akit majd megbízunk el tudja látni a feladatot. Nevezhetjük jogi, vagy szervezési előadónak is a státuszt, lényeg az, hogy az alkalmazandó munkatárs alkalmas legyen a jegyzői feladatok ellátására.

 

Polónyiné Maretta Judit alpolgármester: Pályázatot pedig ki kell írni, hogy a hitelességünket megőrizzük a két település előtt.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Aki egyetért azzal, hogy 1 aljegyzői munkakört hozzunk létre az kérem kézfelemeléssel, igennel szavazzon.

 

Kétbodony, Kisecset, Szente községek képviselő testületei külön-külön egyhangú igen szavazattal 1 aljegyzői munkakört hoznak létre. Az aljegyzői munkakör az ügyrend módosításába bedolgozva.

 

Illés Kálmán polgármester: Most pedig javaslom, hogy az aljegyzői munkakörre írjunk ki pályázatot.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Aki egyetért azzal, hogy írjunk ki aljegyzői pályázatot, az kérem kézfelemeléssel, igennel szavazzon.

 

Kétbodony, Kisecset, Szente községek képviselő testületei külön-külön hozott egyhangú igen szavazattal elfogadják, hogy aljegyzői pályázat kerüljön kiírásra.

 

Nagy Kálmán körjegyző: A pályázati kiírást elkészítettem, melyet most minden képviselőnek átadok. A pályázati kiírás tervezete 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Javaslom, hogy a pályázat benyújtásának határidejét 2012. július 30.-ra módosítsuk, az állás betöltésének kezdetét pedig 2012. augusztus 21-re.

Aki a módosítással egyetért az kérem kézfelemeléssel, igennel szavazzon.

 

Kétbodony, Kisecset, Szente községek képviselő testületei külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadják a pályázati kiírás javasolt módosításait.

 

Illés Kálmán polgármester: Az ügyrend 5. és 6. pontja számomra nincs összhangban az általunk 2008-ban elfogadott ügyrenddel. A létszámkeretről tudomásom szerint 2010 decemberében, míg a körjegyző munkarendjéről 2011 márciusában döntöttek a testületek.

Az ügyrend 8. pontja a kötelezettségvállalásról szóló részében is történt változás a 2008-as ügyrendhez képest.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Az ügyrendnek van egy 2011-es módosítása.

 

Illés Kálmán polgármester: Szente képviselő-testülete nem tárgyalta az ügyrend 2011-es módosítását, ennek létéről eddig nem is volt tudomásom.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Az ügyrend az SzMSz függeléke, ezért a jegyző jogszabály változás esetén azt módosíthatja.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Aki a módosítások elfogadása után a Körjegyzőség ügyrendjének módosítását és az aljegyzői pályázat kiírását elfogadja, az kérem kézfelemeléssel, igennel szavazzon.

 

Kétbodony Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Körjegyzőség 2011. évi ügyrendjének módosítására és az aljegyzői pályázat kiírására vonatkozó előterjesztést és egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

33 / 2012 (VI. 11.) sz. határozat

 

1.      Kétbodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete Kétbodony Körjegyzőség szervezeti egységében 1 aljegyzői munkakört hoz létre.

2.      A képviselő-testület a Körjegyzőség 2011. évi ügyrendjét az elfogadott módosításokkal együtt a 3. sz. melléklet szerint módosítja és azt elfogadja.

3.      A képviselő-testület az aljegyzői állás betöltésére pályázatot ír ki a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. A pályázatot a helyben szokásos módon, a honlapra elhelyezve és a Közigállás portálon meghirdetve ki kell hirdetni.

                                  

Felelős: Nagy Kálmán körjegyző

Határidő: 2012. július 18.

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Körjegyzőség 2011. évi ügyrendjének módosítására és az aljegyzői pályázat kiírására vonatkozó előterjesztést és egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

36 / 2012.(VI. 11.) sz. határozat

 

  1. Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete Kétbodony Körjegyzőség szervezeti egységében 1 aljegyzői munkakört hoz létre.
  2. A képviselő-testület a Körjegyzőség 2011. évi ügyrendjét az elfogadott módosításokkal együtt a 3. sz. melléklet szerint módosítja és azt elfogadja.
  3. A képviselő-testület az aljegyzői állás betöltésére pályázatot ír ki a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. A pályázatot a helyben szokásos módon, a honlapra elhelyezve és a Közigállás portálon meghirdetve ki kell hirdetni.

 

Felelős: Nagy Kálmán körjegyző

Határidő: 2012. július 18.

 

Szente Község Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Körjegyzőség 2011. évi ügyrendjének módosítására és az aljegyzői pályázat kiírására vonatkozó előterjesztést és egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

68 / 2012.(VI. 11.) sz. határozat

 

  1. Szente Községi Önkormányzat képviselő-testülete Kétbodony Körjegyzőség szervezeti egységében 1 aljegyzői munkakört hoz létre.
  2. A képviselő-testület a Körjegyzőség 2011. évi ügyrendjét az elfogadott módosításokkal együtt a 3. sz. melléklet szerint módosítja és azt elfogadja.
  3. A képviselő-testület az aljegyzői állás betöltésére pályázatot ír ki a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal. A pályázatot a helyben szokásos módon, a honlapra elhelyezve és a Közigállás portálon meghirdetve ki kell hirdetni.

 

Felelős: Nagy Kálmán körjegyző

Határidő: 2012. július 18.

 

2.      napirend tárgyalása:

 

A Körjegyzőség költségvetésének módosítása. (írásbeli)

 

Nagy Kálmán körjegyző: A költségvetés módosításának írásbeli előterjesztését minden képviselő megkapta. Részletesen leírtam az okát. A köztisztviselő 35 éves jubileumi jutalomra válik jogosulttá. Az írásbeli előterjesztés 5. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Ezt mindenképpen el kell fogadni most, nem lehetne jövőre?

 

Nagy Kálmán körjegyző: Amikor a jubileumi jutalomra jogosító napot eléri a dolgozó, akkor jogosult a jutalomra. Azt pedig augusztus 18-án éri el a dolgozó. Akkor a teljes összeget ki kell fizetni a havi hozzájárulások teljes egészében pedig csak december végéig kerülnek befizetésre. Tehát a négy havi önkormányzati hozzájárulások így meg vannak előlegezve a költségvetés tartalékából. Ezért kell legalább a hat hónap összegét egy összegben megfizetni az önkormányzatoknak.

 

Illés Kálmán polgármester: Az új törvény alapján is jogosult ?

 

Nagy Kálmán körjegyző: Jogosult, mert a közszolgálati törvény hatálybalépése a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyból eredő jogait nem érinti.

 

Glózik László János képviselő: Mindenképpen el kell fogadni a módosítást?

 

Nagy Kálmán körjegyző: Igen, mindenképpen, mert a dolgozó jogosult a jubileumi jutalomra.

Ezt követően Glózik László elhagyta az ülés helyiségét.

 

Illés Kálmán polgármester: A beszámolókor el nem számolt pénzmaradvány rész benne van a költségvetésben? Mennyi az összeg?

 

Nagy Kálmán körjegyző: Az összeg 1.569 E Ft, mely eddig még nincs benne a költségvetésben. Az tartalékként kerül majd bele ezzel a módosítással.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Nem lehetne jövőre fizetni? Neki kell kérni a kifizetést?

 

Nagy Kálmán körjegyző: Nem lehet, ha az idén válik jogosulttá, akkor az idén kell kifizetni, mert a jogosultság után kamatostól kell kifizetni. A munkáltatónak hivatalból kell megállapítani a jogosultság napját és ekkor fizetni az összeget. Azért biztos kérelmet is fog benyújtani az esedékességről.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Akkor javaslom, hogy fogadjuk el a határozat tervezetet, a költségvetés módosítását.

 

 

Kétbodony Község Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosításáról egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza és költségvetést fogadja el:

 

34 / 2012 (VI. 11.) sz. határozat

 

Kétbodony Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatot és költségvetést, mely határozat 6. sz. mellékletként, költségvetés 7. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Erről a pénzügyet tájékoztatni kell.

 

Felelős: Nagy Kálmán körjegyző

Határidő: Azonnal

 

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosításáról egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza és költségvetést fogadja el:

 

37 / 2012 (VI. 11.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatot és költségvetést, mely határozat 8. sz. mellékletként, költségvetés 7. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Erről a pénzügyet tájékoztatni kell.

 

Felelős: Nagy Kálmán körjegyző

Határidő: Azonnal

 

 

Szente Község Önkormányzat képviselő-testülete a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosításáról egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza és költségvetést fogadja el:

 

69 / 2012 (VI. 11.) sz. határozat

 

Szente Község Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének módosításáról szóló határozatot és költségvetést, mely határozat 9. sz. mellékletként, költségvetés 7. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

Erről a pénzügyet tájékoztatni kell.

 

Felelős: Nagy Kálmán körjegyző

Határidő: Azonnal

 

 

3.      napirend tárgyalása:

 

Illetménykiegészítésről szóló rendelet módosítása

 

Illés Kálmán polgármester: Javaslom, hogy a körjegyző illetménykiegészítésről szóló rendeleteinket július 1.-től helyezzük hatályon kívül.

 

A testületek a javaslatot megvitatták, majd képviselő testületek külön-külön hozott döntésükkel az alábbi rendeletet alkotják.

 

 

Kétbodony Község Önkormányzat képviselő-testülete az illetménykiegészítésről szóló rendelet módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.

 

Kétbodony Község Önkormányzat képviselő-testületének

14 / 2012 (VI.22.) önkormányzati rendelete

az illetménykiegészítésről szóló rendelet módosításáról

 

A rendelet 10. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testülete az illetménykiegészítésről szóló rendelet módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő-testületének

13 / 2012 (VI.22.) önkormányzati rendelete

az illetménykiegészítésről szóló rendelet módosításáról

 

A rendelet 11. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

Szente Község Önkormányzat képviselő-testülete az illetménykiegészítésről szóló rendelet módosítására egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

Szente Község Önkormányzat képviselő-testületének

14 / 2012 (VI.22.) önkormányzati rendelete

az illetménykiegészítésről szóló rendelet módosításáról

 

A rendelet 12. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

4.      napirend tárgyalása:

 

Rétsági orvosi ügyeletben való részvételről és költségvetési hozzájárulásról

 

Illés Kálmán polgármester: Holnapra választ kell adni a Rétsági Önkormányzatnak, hogy részt kívánunk-e venni az orvosi ügyelet működésében és vállaljuk-e a költségvetés lakosságarányos részét.

Tudomásom szerint Kisecset erről már határozott csak még Kétbodony és Szente nem. Javaslom Kétbodonynak is, hogy most hozzunk erről döntést.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Én is javaslom a tárgyi ügyről történő döntést.

Rétság önkormányzata meghatározott egy költségvetést, amibe beterveztek egy Opel Astra személygépkocsi vásárlást.

Bár a csatlakozásról mindkét testület döntött már 2011. év végén, de most a költségek ismeretében dönthetünk arról, hogy vállaljuk-e a költségvetés MEP finanszírozás fölötti és a gépkocsi beszerzés összegének arányos részét. A nyilvántartott lakosságszámot tévesen adták meg. Ennek javítását kérni fogjuk.

 

Javaslom, hogy csatlakozzunk a társuláshoz és fogadjuk el a költségek MEP finanszírozás fölötti lakosságarányos finanszírozását.

 

Kétbodony Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

35 / 2012.(VI. 11.) sz. határozat

 

Kétbodony Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 75/2011 (X.17.) sz. határozatával összhangban csatlakozik a rétsági orvosi ügyeleti rendszerhez.

A testület vállalja az ügyeleti rendszer 2012. évi költségvetéséből a MEP finanszírozású után fennmaradó összeg lakosság arányos hozzájárulásnak fizetését azzal a kikötéssel, hogy a lakosság számának figyelembevételénél Kétbodony községet 470 fővel vegyék számításba és ne 571 fővel.

Erről Rétság Város Önkormányzatát, mint orvosi ügyelet működtetőjét értesíteni kell.

 

Felelős: Koczúrné Halász Judit polgármester

Határidő: Azonnal

 

 

Illés Kálmán polgármester: Én is javaslom, hogy csatlakozzunk a társuláshoz és fogadjuk el a költségek MEP finanszírozás fölötti lakosságarányos finanszírozását.

A nyilvántartott lakosságszámot Szenténél is tévesen adták meg. Ennek javítását mi is kérni fogjuk.

 

Szente Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

70 / 2012.(VI. 11.) sz. határozat

 

Szente Községi Önkormányzat képviselő-testülete a 176/2011 (XII.19.) sz. határozatával összhangban csatlakozik a rétsági orvosi ügyeleti rendszerhez.

A testület vállalja az ügyeleti rendszer 2012. évi költségvetéséből a MEP finanszírozású után fennmaradó összeg lakosság arányos hozzájárulásnak fizetését azzal a kikötéssel, hogy a lakosság számának figyelembevételénél Szente községet 361 fővel vegyék számításba és ne 409 fővel.

Erről Rétság Város Önkormányzatát, mint orvosi ügyelet működtetőjét értesíteni kell.

 

Felelős: Illés Kálmán polgármester

Határidő: Azonnal

 

 

Koczúrné Halász Judit polgármester:Van-e még valakinek javaslata?

Ha nincs, megköszönöm az ülésen résztvevők munkáját és az együttes ülés befejezettnek nyilvánítom.

 

 

        ……….…………….………..                                      ...……………………………...

                   Nagy Kálmán                                                           Koczúrné Halász Judit

                      körjegyző                                                                      polgármester

 

 

         ……….………..……………                                          ………………………….…

                  Miklián Csilla                                                                    Illés Kálmán

                 polgármester                                                                     polgármester

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

 

 

         ……….………..……………                                          ………………………….…

              Glózik László János                                                              Illés Szabolcs

                    képviselő                                                                         alpolgármester