Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 14-2012 08.21. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása

14-2012 08.21. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosítása

Kisecset községi Önkormányzatképviselő – testületének

 

14 / 2012 (VIII.21.) önkormányzati rendelete

 

az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének módosításáról.

 

 

A képviselő – testület az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012 (III.8.) sz. rendelet   (a továbbiakban: R.) módosításáról  az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§.

 

(1)   A képviselő – testület az Önkormányzat 2012 évi költségvetésének 22.641 E Ft bevételi és kiadási  főösszegét 2.577 E Ft- al növeli.

(2)   A növekedés az első félévi központi pótelőirányzatok összegéből adódik.

 

2.§.

 

Az 1.§. alapján a R. 1.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

1.§.(1)A testület az Önkormányzat 2012.évi költségvetésének

 

            - bevételi főösszegét     25.218 E Ft-ban

            - kiadási főösszegét    25.218 E Ft-banállapítja meg.

 

3.§

 

A R. bevételeinek és kiadásainak szakfeladatait az 1. sz.  melléklet tartalmazza.

 

4.§

 

(1)   E rendeletet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)   A rendelet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2012. augusztus 8.

 

 

 

 

…………………………………….                                     …………………………………

             Fodor Csilla                                                                          Nagy Kálmán

             polgármester                                                                              körjegyző

 

Kihirdetve:2012. augusztus 21.

 

           

                                                                                              …………………………………..

                                                                                                            Nagy Kálmán

                                                                                                               körjegyző