Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 14-2012.08.23. Falugyűlés

14-2012.08.23. Falugyűlés

14 / 2012 sz.

 

Jegyzőkönyv

 

a falugyűlésről.

 

 

Készült:  Kisecset község Művelődési Házában 2012.08.23.-án 17.00 órakor

 

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 25 fő.

 

Fodor Csilla polgármester: Szeretettelköszöntök minden jelenlévő kisecseti lakost és Nagy Kálmán körjegyző urat. Megkérdezem a helyi önkormányzat köztisztviselőjét, Császár Mónikát, hogy vállalja-e a jegyzőkönyv írását?

 

Császár Mónika: Igen.

 

Fodor Csilla polgármester: Köszönöm. Akkor a gyűlést megkezdhetjük.

Többen kérdezték tőlem miért van ilyen korán a falugyűlés. Egyik oka az, hogy most még jó idő van és nem kell napokig fűteni a helyiséget, a másik oka Nagy Kálmán körjegyző úr nyugdíjazása. Talán már önök is tudják, hogy a jegyző úr nyugdíjba megy és szeptember hónaptól egy hölgy látja el aljegyzői minősítésben a feladatokat. Jegyző úrral úgy gondoltuk, hogy tartsuk meg a falugyűlést addig, amíg jegyzői minőségben érdemben tud válaszolni a feltett kérdésekre.

Két dolgot szeretnék elmondani. Az egyik egy kérés azokhoz, akik a temetőbe járnak, sírokat gondoznak, kérem adják át azoknak is akik most nem jöttek el. Tavaly kb. 90 ezer Ft-jába került az önkormányzatnak a temetőből a szemét elszállíttatása. Most a közmunkásokkal lett megcsináltatva, ők amit lehetett azt elégették, a földet megtisztítva az üveg és egyéb hulladékoktól gödrökbe szétterítették, a maradék szemetet kukába helyezték és azt a hulladékszállító cég elvitte. Arra szeretném kérni önöket, hogy a földet ne hordják oda. Nagyon sok föld volt a szemétlerakóba, nem lehet tudni mi lesz jövőre a közmunka program keretében . Nem tudom lesznek e közmunkások a faluba, ha nem akkor csak igen drágán tudjuk a földet elszállítatni , mint kommunális hulladék.

A másik dolog,  az augusztus 8-án megtartott testületi ülés által elfogadott, az önkormányzat I. félévi beszámolóját, az önkormányzat hét elején kiadott újságjába már szerepeltettük, de szeretném a szöveges részt ismertetni azon jelenlevő személyekkel akik esetleg még nem olvasták az újságot, most ezt szeretném felolvasni. (A beszámoló mellékelve a jegyzőkönyvhöz.)

Van-e ezzel kapcsolatos kérdés?

Részemről ennyi lett volna. Jegyző úr van valami mondanivalód?

 

Nagy Kálmán körjegyző: A hulladékgyűjtés kapcsán elmondanám, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe csak azt szabad tenni, ami rajta meg van jelölve. Papírgyűjtőbe papírt, üveggyűjtőbe üveget stb. Ha ezt nem veszik figyelembe az önkormányzat rákényszerülhet arra, hogy szankcióként bírság kivetését határozza meg. Köszönöm csak ennyit szerettem volna elmondani.

 

Fodor Csilla polgármester: Van-e valakinek kérdése, kérése, panasza?

 

Szanyi Katalin: Többször jönnek a közkútra vízért és mivel le van zárva arra kényszerülnek, hogy házakhoz kell bekéredzkedniük vizet kérni. Nem lehetne megnyitni a közkutat?

Fodor Csilla polgármester: Nagyon sokan kannákkal hordták a vizet onnan a telkesek közül. Ki lehetne nyitni de pazarolják.

 

Szanyi Katalin: Talán ki lehetne helyezni egy figyelmeztető táblát, hogy ne engedjék feleslegesen a vizet.

 

Fodor Csilla polgármester: Többen jöttek vízért a sportpálya melletti kúthoz, kiékelték a kutat, melyből ezután ömlött a víz és komótosan, pl. a  két kenyeres rekeszben lévő kb. 50 db 1,5 l es palackokat töltögették úgy , hogy a kupakokat akkor tekerték le róla. Több ízben személyesen jeleztem ezeknek a személyeknek, hogy a kisecseti lakosok pénzét pazarolják, a válasz az volt, őket ez nem érdekli. Sem Kétbodonyban, sem Romhányban nincsenek megnyitva a közkutak.    

 

Kacsári Lászlóné: Van kút a faluban azokat lehet használni.

 

Szanyi Katalin: Az út kőszórása a telkünknél pénzkidobás volt. Már most kezd megsüllyedni a kőszórás. Miért nem lett megcsinálva úgy mint a falu végén?

 

Fodor Csilla polgármester: Hol?

 

Szanyi Katalin: A Bíró Mária házuknál.

 

Fodor Csilla polgármester: Ott nem volt útkészítés, ott áteresz lett csináltatva.

 

Szanyi Katalin: Ha én itthon lettem volna meg sem engedtem volna, hogy azt megcsinálják.

 

Fodor Csilla polgármester: Önök voltak azok, akik kérték, hogy az Önkormányzat tegyen valamit, személyes megbeszélés során Wágler László úrral egyeztettem és Ő elfogadta ezt a lehetőséget. Nem tudom milyen jogon akarta volna megakadályozni az önkormányzat útján, hogy azzal az önkormányzat bármit is csináljon.

 

Miklián Árpádné: Önök előtt is voltak ott lakók, gyerekkel is. Másnak eddig nem volt problémája az úttal.

 

Fodor Csilla polgármester: Önök tudták milyen út van ott mikor megvették az ingatlant. Az önkormányzat nem milliárdos nem tud aszfaltozott utat csináltatni.

 

Tóth Zsuzsanna: Az egy külterületi út. Van olyan belterület a faluban ahol nincs aszfalt, nem tudnak odamenni a házukhoz csak földúton.

 

Szanyi Katalin: Nem hagyom magamat, mert az idegenforgalmi adó is ránk lett kivetve.

 

Fodor Csilla polgármester: Visszautasítom a személyes vonatkoztatást. Egyébként szabály a KRESZ-ben, a földútról aszfaltra hajtva le kell tisztítani az utat a ráhordott sártól.

 

Szanyi Katalin: Nem tudják kifizetni a vendégek az idegenforgalmi adót.

 

Dr. Vojnits Pál: Ez már személyeskedés. Az Önkormányzat kirakhatna egy szép nagy figyelmeztető táblát az út végéhez, amely felhívja a figyelmet a járművek letisztítására. Katikáék pedig figyelik az autókat, és aki nem takarítja le, felírják a rendszámát, feljelentik és már is meg lehet bírságolni. Ausztriában természetes dolog, hogy aki földútról megy aszfaltozott útra, az megáll, letakarítja a járművet és úgy megy tovább.

A másik dolog. Csilla, nem tudom mit lehetne tenni a buszokkal, teherautókkal. Úgy száguldoznak a faluban mint az őrült. Nincs járda sem, a gyerekekre nézve életveszélyes. Nem 50-el mennek, ezek a sofőrök nem tartják be az előírt sebességet.

 

Fodor Csilla polgármester: Táblát a közútkezelő rakhat ki.

 

Dr. Vojnit Pál: Igen, de az önkormányzat kezdeményezhetné. A rázóút végére viszont kiteheti a táblát. Befejeztem, köszönöm.

 

Valkó János: Egyetértek Dr. Vojnits Pállal. Sok a gyorshajtó. Jó lenne egy 40-es tábla.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Gyorshajtás esetén inkább az lenne célravezetőbb, ha a rendőrség bírságolná a gyorshajtókat, nekik kellene ezt felügyelni.

 

Dr. Vojnit Pál: Traffipax-al lehetne csak ezt bírságolni.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Az önkormányzat nem tud ebben eredményesen fellépni.

 

Dr. Vojnits Pál: Az útfenntartó tegyen ki táblát.

 

Fodor Csilla polgármester: Utánanézek annak a lehetőségnek, hogy lehet  táblát kirakni.

 

Kacsári Lászlóné képviselő : A Volánnak kellene szólni a gyorshajtás miatt.

 

Fodor Csilla polgármester: Még valami kérdés, egyéb?

 

Medgyesi Sándor: Lúcska felé vannak beton átereszek azokkal meg lehetne oldani a vízelvezetést, akkor nem lenne arra sár.

 

Valkó János: Az lenne a kérdésem, hogy hol vannak a képviselők? Illetve két képviselő hol van?

 

Fodor László: Idefelé jövet láttam az egyiket a kétbodonyi kocsmában.

 

Fodor Csilla polgármester: Nem tudok erre a kérdésre választ adni.

 

Pribelszki Mónika képviselő: A képviselő is ember, lehet elfoglaltsága ami miatt nem tud eljönni, mint ahogy nagyon sokan a faluból nem jöttek el. Határozatképesek vagyunk, ez a lényeg.

 

Tóth Zsuzsanna: Valaki kérdést tett fel, a falu lakói elvárják a képviselőiktől, hogy részt vegyenek a megbeszéléseken. A képviselő egy bizonyos csoportot képvisel, úgyhogy megtisztelhetné annyira a választóit, hogy a falugyűlésen megjelenik

 

Pribelszki Mónika képviselő  : Válaszoltam a kérdésre.

 

Miklián Árpádné: A megemlékezésekre sem jönnek el soha. Füri János és Glózik János egyetlen egyen sem voltak még ott amióta meg lettek választva. Az ez előtti képviselők mindig ott voltak.

 

Pribelszki Mónika képviselő : Kérem a polgármester asszonyt, hogy védje meg a képviselő testületet.

Fodor Csilla polgármester: Nem tudom megvédeni Őket, mivel egyetlen egy megemlékezésen sem voltak jelen .

 

Asztalos Béláné: Én csak azért szólnék, személy szerint fájlalom, hogy Füri János nincs itt. Én a szomszédja vagyok és rettentően szenvedünk az állataitól. Neki többször szóltunk , hogy csináljon valamit a kerítéssel, van kerítés , de arra nem alkalmas, hogy a 20 kecske ne tudjon átjönni. Én úgy gondolom, hogy az az Ő dolga lenne, hogy a kecskéi ne állandóan a mi kertünkbe legyenek, a fáinkat tönkreteszik, több ezer forintért virágokat ültettem és mindenem tönkre ment, számtalanszor szóltunk és egyszerűen süket fülekre talál. Én úgy gondolom, hogyha valaki egy képviselő testület tagja, külön kötelessége odafigyelni, hogy a szomszédjait ne zavarja, hogy úgy tartson állatokat, hogy az rendbe legyen, hogy a trágyadomb ne az udvar közepén legyen. Most itt voltunk egész nyáron és nem lehet kiülni az udvarra enni mert a legyektől lehetetlen. Én ezt szerettem volna személyesen neki elmondani , nagyon sajnálom, hogy nincs itt, de szeretném kérni, hogy a jegyzőkönyvbe kerüljön be amit elmondtam, én nem tudok mit tenni én nem vagyok feljelentő, én nem fogok a jegyző úrhoz szaladgálni, de ez már tűrhetetlen, hogy valaki többszöri kérés ellenére sem hajlandó úgy tartani az állatait, hogy az a szomszédjait ne zavarja.

 

Nagy Kálmán körjegyző: Ez birtokvédelmi ügynek felelne meg. A helyi jegyző képviselővel szemben nem járhat el, de másik jegyzőt kijelöltetve, átadva az ügyet ő igen. 3.000.- Ft illetékbélyeggel ellátva megindítható az ügy. Ez szankcionálható.

 

Asztalos Béláné: Én nem akartam eljárást, nem a 3.000.- Ft miatt, szép szóval szerettem volna megoldani. Sajnálatos, hogy pont egy képviselő az, akivel szemben ilyen problémák felmerültek.

 

Szanyi Katalin: Szeretném átnézni az önkormányzat számláit, könyvelését, a költségvetés alapján. Mennyi idővel előbb kell kérni.

 

Fodor Csilla polgármester: Ön nem kisecseti lakos, tapasztalatuk van már ebben …

 

Szanyi Katalin: Ne szemtelenkedjen, mert feljelentem.

 

Fodor Csilla polgármester: Azt szerettem volna mondani , ha hagyja , hogy írásban kell kérni , kisecseti lakosnak és amennyiben törvényi előírás rendelkezik róla állunk szíves rendelkezésükre.

 

Szanyi Katalin: Az időpont érdekelne.

 

Fodor Csilla polgármester: Akkorúgy legyen szíves beadni a kérelmét, hogy abba beleírja a jogszabályi hivatkozást.

 

Egyéb mondanivalója van-e valakinek?

Amennyiben nincs, úgy megköszönöm, hogy eljöttek és megtiszteltek minket jelenlétükkel és hozzászólásaikkal.

 

Roza Kálmán :  Mi is köszönjük, most már tudjuk, hogy mindenkit fel kell jelenteni.

 

Kisecset, 2012. augusztus 24.

 

 

 

        .…………..…………………                                           …………………………..

                 Fodor Csilla                                                                    Nagy Kálmán                  

                   polgármester                                                                     körjegyző                                                                          

 

Jegyzőkönyv vezető: Császár Mónika közszolgálati tisztviselő