Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 18-2012.10.24.Együttes jegyzőkönyv

18-2012.10.24.Együttes jegyzőkönyv

18 / 2012. sz.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

együttes nyílt ülésről

 

 

Készült: Kétbodony-Kisecset - Szente Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek együttes üléséről.

 

Az ülés helye: Művelődési HázKétbodony

 

Az ülés ideje: 2012. október 24.

 

Jelen vannak:   Jelenléti ív szerint

                           Kétbodony képviselő-testülete részéről – 4

 Kisecset képviselő-testülete részéről – 5

 Szente képviselő-testülete részéről – 3

 

Tanácskozási joggal:

                                  Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

                                   

 

Egyéb jogcímen:  Jelenléti ív szerint

                             Szátok Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 5 fő

                             Saligáné Kis Szilvia főtanácsos

 

Távolmaradt:

                        Barta Zsolt Péter képviselő

Freistág Csaba képviselő

Illés Szabolcs alpolgármester

 

                                   

Koczúrné Halász Judit polgármester: Köszöntöm a polgármestereket, a képviselőket és az aljegyzőt. Megállapítom, hogy három képviselő igazoltan távolmaradt.  Megállapítom, hogy a testületek határozatképesen jelen vannak. Megnyitom az együttes ülést. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kacsári Lászlóné kisecseti alpolgármestert és Bihariné Kovács Mária szentei képviselőt javasolom.

A testületek a javaslatot külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester:Javaslom a képviselő-testületek számára, hogy a meghívóban szereplő tárgyalandó napirendet kiegészítve, az alábbi napirendi javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

 

Javasolt napirend:

 

1.  Közös önkormányzati hivatal létrehozása

     Előterjesztő: Koczúrné Halász Judit polgármester

 

2.  Járási megállapodás tervezete

      Előterjesztő: Koczúrné Halász Judit polgármester

 

3.  Javaslat rendkívüli testületi ülés összehívására

      Előterjesztő: Fodor Csilla és Illés Kálmán polgármesterek

 

 

A testületek a javasolt napirendet külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták, majd Koczúrné Halász Judit polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

 

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Közös önkormányzati hivatal létrehozása

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: A meghívó Tereskének is ki lett küldve. Urbán Pál polgármester úr telefonon közölte, hogy nem jönnek, de nem indokolta távolmaradásukat. A közös hivatal tekintetében konkretizálni kellene a teendőket, ezért is került összehívásra az 5 település képviselő testülete.  

Koczúrné Halász Judit polgármester ismerteti a közös hivatal megalakításáról szóló módszertani útmutatót.

Koczúrné Halász Judit polgármester: A következő két hónapban novemberben és decemberben kell megoldani a feladatokat a közös hivatal létrehozásával kapcsolatban. Urbán Pál tereskei polgármester úr szerint mindent megbeszéltünk, szerintem konkrétan még semmiben nem állapodtunk meg.  Tudomásunk szerint Tereske megkereste Bánkot is, írásban kérte csatlakozását. Az öt település ugye már meghozta szándéknyilatkozatát, Tereske ennek ellenére tette ezt a lépését, és nem jött el a mai megbeszélésre. Beszéltem Nógrádsáp polgármesterével is, akik pedig Keszeget és Szendehelyet is megkeresték a közös hivatal létrehozásával kapcsolatban (de csak szóban), mert értesültek róla, hogy Tereske nem támogatja, hogy a hat település hozzon létre közös hivatalt. Nógrádsáp viszont a mi közös hivatalunkhoz szeretne csatlakozni. Ma van Nógrádsápon is testületi ülés, a holnapi nap folyamán telefonál a polgármester úr, és írásban is közli hogyan döntöttek.   

A közös hivatal létrehozásának munkáját érdemes időben elkezdeni, hogy 2013. január 01.-től a szervezet működőképes legyen.  Ha hat település vesz részt a közös hivatalban 3000 fő felett lesz, de ha öt település vesz részt, akkor 3000 alatt maradunk. A kisebbségi önkormányzatokból,  kettő  Szátok és Nógrádsáp  számít a szorzószámba. A testületi döntések 2013. január 01.-től lépnek hatályba. A közös hivatalból kiválni, vagy ahhoz csatlakozni önkormányzati ciklusonként csak egyszer, az általános helyhatósági választásokat követő 60 napon belül lehet. Ha nem jön létre a közös hivatal a kormányhivatal fogja kijelölni, hogy kihez csatlakozzon az önkormányzat. Nálunk a körjegyző jogviszonya megszűnik, nyugdíjba vonul, speciális a helyzetünk. A kormányhivatalt megkérdeztük, hogy mikor írjuk ki a jegyzői státuszra a pályázatot, novemberben lesz erről törvényi döntés, ezzel még várni kell.

Vezér Attila polgármester: Öt községnek, illetve 2000 főnek meg kell lennie, hogy közös hivatalt hozhassunk létre. Alapelvekbe megegyeztünk öt község, mégpedig abban, hogy Kétbodony lesz a székhely, hogy minden községben kirendeltség fog működni. Mindenki képviseli a saját elképzeléseit, szükséges a kompromisszum készség. Időben kell elkezdeni a közös hivatal létrehozását. Tereske miatt ismét az elejére kell visszakanyarodni. Rengeteg feladattal jár a közös hivatal létrehozása. Kevés az időnk. Beszéltem Tereske polgármesterével, kérdeztem, hogy jönnek e az ülésre. Beszéljük meg, hogy mik a fenntartásaik. Lehet tárgyalási alap, hogy maradjon az öt község. Komolyan kellene venni a közös hivatalt, hiszen öt község lakosságáról van szó. Javaslom, hogy 2012. november 1-jét határozzuk meg, hogy döntsenek véglegesen, akik közös hivatalt akarnak létrehozni.

Glózik László János képviselő: Tereske testülete viszont hozott határozatot, azt akkor vonja vissza.

Koczúrné Halász Judit polgármester: Pénteken hoztak döntést úgy tudom, de nem értesítettek arról, hogy miben állapodtak meg.

Glózik László János képviselő: Tereske úgy gondolom, hogy nemcsak Nógrádsáp csatlakozása miatt megy Bánk felé.

Illés Kálmán polgármester: Tereske többet hozott, mint egy szándéknyilatkozatot, mivel konkrétumok vannak benne. A jelen lévő négy településsel hajlandó közös hivatalt létrehozni. Közben megkereste Bánkot és Tolmácsot is, hogy velük hozna létre közös hivatalt. Itt létrejött egy kettősség, mivel két határozatot hoztak, gyakorlatilag ellentétes tartalommal, nem értem a magatartásukat. Jelenleg Tereske részéről formailag még mindig él az igen, mivel a határozatát nem vonta vissza. Nógrádsáp részéről sem lehet sértődés, amennyiben nem támogatjuk a csatlakozását, hiszen mindössze egy kötelezettség nélküli, polgármesterek közötti egyeztetés történt. A mai közös testületi ülés apropója épp az, hogy az öt település testülete együttesen értékelhesse a jelenlegi helyzetet. Mindenki jelen lehet egy időben, egy térben és objektíven elmondhatta volna a véleményét Nógrádsáp csatlakozásáról.

Mi van a jövővel? Adott egy szituáció, öt teleülés hozott egy szándéknyilatkozatot, csak négyen vagyunk itt most jelen. Várunk Tereskére vagy döntünk négyen? Nógrádsáp csatlakozni kíván, ezt a szándékot testületi döntéssel is alá fogja támasztani már holnap. Tereske pillanatnyilag úgy tűnik, hogy nem velünk képzeli el a közös hivatal megalakítását, hiszen akkor vélhetően itt lennének ma, és nem Bánk irányába tettek volna lépéseket a csatlakozásról. Pillanatnyilag – nem ismerve Tereske valódi indokait – veszélyben érzem az itt lévő, együttműködésre kész település közös hivatal alakítására vonatkozó lehetőségét, amennyiben Tereske, Bánkhoz csatlakozik. Nógrádsáp csatlakozási szándékát viszont komolyan kellene venni, hiszen nélkülük, illetve Tereske nélkül nem felelünk meg a jogszabályi létszámkorlátnak. Költségviselésben is előnyös lenne hat település társulása, hiszen, ha hat település lenne a közös hivatalban, lényegesen több normatívához juthatna a feladatai ellátásához. Nógrádsáp három főt szeretne a kirendeltségén foglalkoztatni. Két kisebbségi önkormányzat is lenne a közös hivatal érdekeltségi területén, ez is anyagi előnyt jelentene. Hátrány nem érne minket, ha Nógrádsáp csatalakozna. Tereske magatartását semmi sem indokolja. A mi partnerségünk változatlan Tereske irányában, véleményem szerint le tudunk ülni megbeszélni a teendőinket.

Glózik László János képviselő: Tereskének kéne feltenni ezeket a kérdéseket, csak nincs itt az ülésen.

Illés Kálmán polgármester: Tereske is adhat egy időpontot, hogy találkozzunk, elmehetünk Tereskére is.

Koczúrné Halász Judit polgármester: Ezt kértem én is Tereskétől, de nem válaszoltak.

Illés Kálmán polgármester: Bánkon pénteken van testületi ülés.

Vezér Attila polgármester: Van egy konkrét döntésük és ezután elmegy máshová Tereske, akkor melyik döntésük lesz a valós végleges.

Illés Kálmán polgármester: Amennyiben hat település hozna létre közös hivatalt az nagyon előnyös lenne, mivel, ha öt település hoz létre hivatalt, ahol Tereske az ötödik 40 millió forint támogatást jelent, ha szintén öt település hoz létre hivatalt Tereske nélkül, de Nógrádsáppal, az 49 millió forint támogatást jelent, viszont a legideálisabb ha hat település Tereske és Nógrádsáp is részt vesz a közös hivatalban, akkor 58 millió forint támogatást kapunk hatan.

Bihariné Kovács Mária képviselő: Tereske csatlakozására Bánk igent fog mondani?

Illés Kálmán polgármester: Valószínűleg igen, de Tolmács szerintem nem.

Koczúrné Halász Judit polgármester: Javaslom, hogy fogadjuk el, hogy határidőre Tereske nyilatkozzon.

Vezér Attila polgármester: A megbeszélésen ahol hatan voltunk azt mondta Tereske polgármestere, hogy a testületet meg kell kérdeznie. Tereske ha nem jött el a mai ülésre, akkor egy határidőt kell adni neki, hogy döntsön, mivel nekünk négyünknek is dönteni kell.

Illés Kálmán polgármester: Tereske erősítse meg a határozatát, hogy csatlakozik és elfogadja e Nógrádsápot.

Koczúrné Halász Judit polgármester: A testületeket kérdezem, hogy 2012. november 1-jét jelöljük ki időpontnak, amikorra Tereske nyilatkozatát várjuk?

Vezér Attila polgármester: Kérném, hogy minél előbb üljünk össze Nógrádsáp testületével és állítsunk fel ütemtervet a teendőkről. Ha lehet 2012. november 5. után legyen együttes ülés.

Koczúrné Halász Judit polgármester: Felveszem Tereske polgármesterével a kapcsolatot, és írásban kérek választ szándéknyilatkozatuk megerősítésre, vagy visszavonására.

 

A képviselő-testületek a napirendi pontot megvitatták és a meghívott Szátok Község Önkormányzat egyetértésével a képviselő-testületek egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozzák:

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

69/2012. ( X. 24.) sz. határozat

 

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete hivatalos meghívás ellenére nem jelent meg a 2012. október 24-i együttes ülésen, valamint képviselő-testületi határozatban döntött arról, hogy Bánkkal és Tolmáccsal kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni, tekintettel erre Kétbodony, Kisecset, Szente és Szátok Községi Önkormányzatok részére a törvénynek megfelelő közös önkormányzati hivatal létrehozását Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntésével veszélyezteti.

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal létrehozását megtárgyalta és úgy döntött, hogy támogatja Nógrádsáp Községi Önkormányzat csatlakozását Kétbodony, Kisecset, Szente és Szátok Községi Önkormányzatok által létrehozásra kerülő közös önkormányzati hivatalhoz, amellyel a törvényben foglalt 2000 fő lakosságszámot elérve a törvényi előírásoknak megfelel. Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tereske Község Önkormányzatának a létrejövő közös önkormányzati hivatalhoz történő későbbi csatlakozásától nem zárkózik el.

Felelős: Koczúrné Halász Judit polgármester

Határidő: Folyamatos

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

70/2012. ( X. 24.) sz. határozat

 

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete hivatalos meghívás ellenére nem jelent meg a 2012. október 24-i együttes ülésen, valamint képviselő-testületi határozatban döntött arról, hogy Bánkkal és Tolmáccsal kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni, tekintettel erre Kétbodony, Kisecset, Szente és Szátok Községi Önkormányzatok részére a törvénynek megfelelő közös önkormányzati hivatal létrehozását Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntésével veszélyezteti.

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal létrehozását megtárgyalta és úgy döntött, hogy támogatja Nógrádsáp Községi Önkormányzat csatlakozását Kétbodony, Kisecset, Szente és Szátok Községi Önkormányzatok által létrehozásra kerülő közös önkormányzati hivatalhoz, amellyel a törvényben foglalt 2000 fő lakosságszámot elérve a törvényi előírásoknak megfelel. Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tereske Község Önkormányzatának a létrejövő közös önkormányzati hivatalhoz történő későbbi csatlakozásától nem zárkózik el.

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Folyamatos

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

146/2012. ( X. 24.) sz. határozat

 

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete hivatalos meghívás ellenére nem jelent meg a 2012. október 24-i együttes ülésen, valamint képviselő-testületi határozatban döntött arról, hogy Bánkkal és Tolmáccsal kíván közös önkormányzati hivatalt létrehozni, tekintettel erre Kétbodony, Kisecset, Szente és Szátok Községi Önkormányzatok részére a törvénynek megfelelő közös önkormányzati hivatal létrehozását Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntésével veszélyezteti.

Szente Önkormányzat Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal létrehozását megtárgyalta és úgy döntött, hogy támogatja Nógrádsáp Községi Önkormányzat csatlakozását  Kétbodony, Kisecset, Szente és Szátok Községi Önkormányzatok által létrehozásra kerülő közös önkormányzati hivatalhoz, amellyel a törvényben foglalt 2000 fő lakosságszámot elérve a törvényi előírásoknak megfelel. Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tereske Község Önkormányzatának a létrejövő közös önkormányzati hivatalhoz történő későbbi csatlakozásától nem zárkózik el.

Felelős: Illés Kálmán polgármester

Határidő: Folyamatos

Koczúrné Halász Judit polgármester: Kérdezem a képviselő-testületeket, hogy egyéb kérdésük, javaslatuk van e még?

Köszönöm Szátok Önkormányzat Képviselő-testületének, hogy az együttes ülésen megjelentek és a közös hivatalt érintő munkában részt vettek.

 

A meghívott Szátok község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes ülésről távozott.

 

 

 

 

2.      napirend tárgyalása:

 

Járási megállapodás tervezete

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: A járási megállapodást megkaptuk a Nógrád Megyei

Kormányhivataltól, amelyben egy személy neve szerepel Saligáné Kis Szilviáé, akit a létre jövő járási hivatalban kívánnak foglalkoztatni. A járási hivatal részére átadandó eszközök 1 db számítógép, 1 db nyomtató és billentyűzet, 1 db számítógép  és szoftver,  1 db analóg telefon, 1 db asztal, és 1 db szék. Megosztva szerettük volna az eszközöket biztosítani, de csak abból a hivatalból lehet átadni, ahonnan a státuszt veszik át. A megállapodás tervezetben nincsen konkrétum a járásba átvett személyt illetően, nincs rögzítve mi lesz a feladata, munkaköre. A mellékletekben kellet felsorolni az ingóságokat. A megállapodást Salgótarjánban 2012. október 26-án kell aláírni.

Illés Kálmán polgármester: Vagyonátadásról és státusz átadásáról állapodunk meg Salgótarjánban.

Koczúrné Halász Judit polgármester: Saligáné Kis Szilviát, akinek a személyét a járási megállapodás érinti meghívtuk a testületi ülésre, köszöntjük.

Személyi kérdésről van szó, zárt ülést szeretnél- e?

Saligáné Kis Szilvia főtanácsos: Nem ragaszkodom a zárt üléshez. Köszönöm, hogy véleményt nyilváníthatok erről. Egy hete érkezett meg a megállapodás. Állást szeretnék foglalni. A tervezet mást nem tartalmaz, csak azt, hogy személyemet jelölte ki a kormányhivatal, egyéb konkrét információt nem, hogy milyen pozícióba, milyen feltételekkel. Ezek tükrében nehéz állást foglalnom. Pro- és kontra érveket állítottam fel. Saját személyemet illetően foglalhatok állást. Húsz éve e szervezetnél dolgozom legjobb tudásom szerint. Ezt legjobban a Kétbodonyi Képviselő-testület tudja, velük dolgozom és Kisecsettel. Érveim, amit magam elé állítottam elsősorban az a közigazgatási reform, az a pont, hogy valamilyen előre lépést tehetek a pályám során. Természetesen a testületek döntenek. Jelen helyzetben biztosat ebben a kérdésben senki sem tud mondani, így most, olyan állást foglalok, hogy a testületek fogadják el a megállapodást, melyben személyem az akit a járás alkalmazni szeretne. Az elkövetkező két hónap még mindig ott van, ez alatt tudom meg, hogy a járás milyen pozícióra, milyen feladat ellátására szeretne alkalmazni. Előre lépést jelenthet ez a gondolat menet a részemről. Ha a megállapodásban változás van, a testületeknek azt 3 napon belül jelezni kell. Kössék meg a polgármesterek a megállapodást, ahogy megküldték. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Hangács Gábor alpolgármester: Itt folytatod a járási munkádat vagy máshol?

Saligáné Kis Szilvia főtanácsos: Rétságon lesz a járási hivatal és Romhányban a kirendeltség.

Koczúrné Halász Judit polgármester: Kirendeltség nem lehet kis településen.

Saligáné Kis Szilvia főtanácsos: Ügysegédek lesznek. Próbáltam megkérdezni, hogy hogyan gondolták, de nem tudták megmondani.

Matulányi Györgyné képviselő: Aljegyzői pályázat lesz, arról ki dönt? A Szilvi lehet aljegyző?

 

Saligáné Kis Szilvia főtanácsos: Pályázni kell rá.

Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző: Pályázatot kell kiírni a jegyzői és aljegyzői állásra és arra lehet beadni a pályázati anyagot. Az aljegyző esetében a jegyző tehet javaslatot arra, hogy ki legyen az aljegyző, de a döntési jog a képviselő-testületnél van.

Koczúrné Halász Judit polgármester: Szilvi munkáját el kell látni majd és azt a meglévő dolgozóknak kell ellátniuk.

Polónyiné Maretta Judit képviselő: A járási hivatalnál kevesebb lesz a feladat.

Fodor Csilla polgármester: A Kisecseti Képviselő-testületet szeretném tájékoztatni, hogy az ingatlanjainkból átadunk egy helyiséget az ügysegéd részére, ez a járási megállapodásban van benne és mind a három települést érinti.

Koczúrné Halász Judit polgármester: Van e valakinek még kérdése, hozzáfűznivalója a járási megállapodással kapcsolatban? Egyetértenek-e a testületek azzal, hogy a polgármesterek és az aljegyző asszony aláírja a megállapodást a járásokról?

A képviselő testületek a járási megállapodást megvitatták és a következő határozatokat hozzák:

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási megállapodást részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

70/2012. ( X. 24.) sz. határozat

 

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási hivatalok létrehozásával összefüggő megállapodás kapcsán elfogadja, hogy:

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal által a járási hivatalok létrehozásáról szóló megállapodást megtárgyalta és elfogadta.

Erről írásban tájékoztatni kell a Nógrád Megyei Kormányhivatalt.

Felelős: Koczúrné Halász Judit polgármester

Határidő: Folyamatos

Kisecset község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási megállapodást részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

71/2012. ( X. 24.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási hivatalok létrehozásával összefüggő megállapodás kapcsán elfogadja, hogy:

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal által a járási hivatalok létrehozásáról szóló megállapodást megtárgyalta és elfogadta.

Erről írásban tájékoztatni kell a Nógrád Megyei Kormányhivatalt.

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Folyamatos

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a járási megállapodást részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

147/2012 (X.24.) határozat

 

Szente Község Önkormányzatának képviselő-testülte a járási hivatalok létrehozásával kapcsolatban úgy határozott, hogy:

Szente Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Nógrád Megyei Kormányhivatal által megküldött, a járási hivatalok létrehozásáról szóló megállapodást megtárgyalta és elfogadta. A döntésről a Nógrád Megyei Kormányhivatalt értesíteni kell.

Felelős: Illés Kálmán polgármester

Határidő: Folyamatos

Fodor Csilla polgármester: Sürgős határidős napirendi pontok merültek fel, ezért javaslom, hogy rendkívüli testületi ülést tartson az együttes ülést követően Kisecset Képviselő-testülete.

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

72/2012 (X.24.) határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülte a rendkívüli ülésre vonatkozó javaslatot elfogadta.

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Azonnal

Illés Kálmán polgármester: Javaslom, hogy rendkívüli testületi ülést tartson az együttes ülést követően Szente Képviselő-testülete, tekintettel a felmerült határidős napirendi pontokra.

Szente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javaslatot megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

148/2012 (X.24.) határozat

 

Szente Község Önkormányzatának képviselő-testülte a rendkívüli ülésre vonatkozó javaslatot elfogadta.

Felelős: Illés Kálmán polgármester

Határidő: Azonnal

Koczúrné Halász Judit polgármester: Kérdezem a képviselő-testületeket, hogy egyéb kérdésük, javaslatuk van e még?

Ha nincs, megköszönöm az ülésen résztvevők munkáját és az együttes ülést befejezettnek nyilvánítom.

 

 

   ……………………………………                                  ……………………………………                    

         Koczúrné Halász Judit                                                                 Fodor Csilla

                     polgármester                                                                         polgármester   

 

 

  …………………………………….                                 ……………………………………..

         Uzonyiné dr. Báron Tímea                                                           Illés Kálmán

                      aljegyző                                                                               polgármester                      

             

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

   ………………………………………                                ……………………………………

                    Kacsári Lászlóné                                                           Bihariné Kovács Mária

                        alpolgármester                                                                     képviselő