Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 19-2012. 10.24. Jegyzőkönyv

19-2012. 10.24. Jegyzőkönyv

19 /  2012 sz.

Jegyzőkönyv

nyílt ülésről

 

 

Készült: Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2012. október 24.

 

Jelen vannak:  Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Pribelszki Mónika képviselő

                          Füri János képviselő

                          Glózik László János képviselő

                         

Tanácskozási joggal: Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

                                  

 

Fodor Csilla polgármester: Köszöntöm a megjelenteket.  Megállapítom, hogy a testület határozatképesen jelen van. Megnyitom a testület ülését. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kacsári Lászlóné alpolgármestert és Pribelszki Mónika képviselőt javasolom.

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Fodor Csilla polgármester: Ismertetem a javasolt napirendet.

 

Javasolt napirend:

 

1. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat kiírási lehetősége.

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

2. Belső ellenőrzési tervezet

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat kiírási lehetősége.

 

Fodor Csilla polgármester: Javaslom, hogy írjuk ki a felsőoktatási tanulók Bursa Hungarica pályázatát. A pályázóknak pedig 3000 Ft/hó támogatást nyújtsunk.

 

Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző: A Bursa Hungarica pályázatát 2012. október 26-ig kell meghirdetniük az önkormányzatoknak.

 

A testület a napirendet megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

73/2012 (X. 24.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő - testülete elfogadja a felsőfokú hallgatók támogatására összeállított ,,Bursa Hungarica” pályázati feltételeket és a testület 2012/2013 tanulmányi évre kiírja az „A” és „B” típusú pályázatot.

A pályázatokat 2012. november 23.-ig kell benyújtani és a helyi önkormányzat 10/2010 (IX.14.) sz. rendelete szerint kell elbírálni 2012. december 17-ig.

A testület a rendelet szerint jogosultak részére 3000 Ft/hó/fő támogatást nyújt.

A pályázatokat ki kell hirdetni.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: 2012.10.26.

2.      napirend tárgyalása:

Belső ellenőrzés tervezet

 

Fodor Csilla polgármester:Papp Katalin belső ellenőrzési vezető, elkészítette a 2013. évi tervet az önkormányzat részére. Ismertetem a belső ellenőrzési tervet.

Javaslom az előterjesztés elfogadását.

 

A testület a belsőellenőrzési tervet megvitatta és egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

74/2012 (X. 24.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint elfogadja.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a belső ellenőrzés elvégzéséhez szükséges fedezetet a 2013. évi önkormányzati költségvetésben tervezze be.

 

Felelős: Uzonyiné Dr. Báron Tímea

Határidő: Folyamatos

 

A belső ellenőrzés tervezete 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte az ülés részvetőinek munkáját, majd a testület ülését befejezettnek nyilvánította.

 

 

       ………..…………………                                              ……………………………..

       Uzonyiné dr. Báron Tímea                                                                     Fodor Csilla

                      aljegyző                                                                           polgármester

                                                                                

                                                Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

 

 

      ….…….……………….…..                                            ……………..………………..

           Pribelszki Mónika                                                                Kacsári Lászlóné

               képviselő                                                                               alpolgármester