Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 21-2012.11.26. Jegyzőkönyv

21-2012.11.26. Jegyzőkönyv

21 /  2012 sz.

Jegyzőkönyv

nyílt ülésről

 

 

Készült: Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2012. november 26.

 

Jelen vannak:  Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Pribelszki Mónika képviselő

                          Glózik László János képviselő

 

Tanácskozási joggal: Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

 

Távol maradt: Füri János képviselő

                         

Jegyzőkönyv vezető:Császár Mónika                    

 

Fodor Csilla polgármester: Köszöntöm a megjelenteketMegállapítom, hogy a testület határozatképes. Jegyzőkönyv vezetőnek felkértem Császár Mónikát. Megnyitom a testület ülését.

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

Javasolt napirend:

 

1. Tájékoztatás a falubusszal történt balesetről.

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Tájékoztatás a falubusszal történt balesetről

 

Fodor Csilla polgármester: A kisecseti falubusz balesetéről 2012.11.24-én 20 óra előtt pár perccel értesített telefonon Kétbodony polgármestere Koczúrné Halász Judit. Elmondta,  Szlovákiában baleset történt a kisecseti falubusszal, tájékoztatott, hogy Zachar Gyula a sofőr volt a hibás, egy könnyebb személyi sérülés történt. Előzményként elmondom, hogy a polgármester asszony kölcsönkérte a falubuszt Szentétől is és Kisecsettől is, személyesen a polgármesterektől, a legutóbbi közös összejövetel alkalmával, jelezte Szlovákiába mennek. Előtte megkértük a nemzetközi zöldkártyát. Meghatalmazást kapott Zachar Gyula. A baleset után helyszíni bírság lett kiszabva, melyet kifizettek. A mai napon bejelentettem a biztosítónak a kárt, két napon belül kijön a kárszakértő. A busz fedett helyen van Kétbodonyban, id. Hangács Jánoséknál. Ha lehet javítani Vácra lehetne vinni, szerintem közelebb van mint Salgótarján. Az MVH felé telefonon jeleztem a balesetet, két közlönyt említettek, az egyikben vis maiort lehet bejelenteni. A másik a tárgyi eszköz csere iránti kérelem, azt mondták csak új gépjárműre cserélhetjük.

Pribelszki Mónika képviselő: A hazahozatal költsége kit terhel?

Fodor Csilla polgármester: A busz igaz lassan, de haza tudott jönni. A szlovák rendőrségtől  engedélyt kapott a közúti közlekedésre. Ügyvédnek megmutattam a meghatalmazást, amit Zachar Gyulával aláírtunk, azt mondta őt terheli a felelősség.

Glózik László: Igen, ez így van.

Fodor Csilla polgármester: Tovább kell gondolni a dolgot, pl. a KGF biztosítás és a Casco díja emelkedni fog, másik bónusz besorolásba fogunk esni , mivel a mi gépkocsink okozta a balesetet. Nem tudom vállalja-e a plusz költségeket Kétbodony.

Kacsári Lászlóné képviselő: Szerintem vállalni fogják.

Fodor Csilla polgármester: Koczúrné Halász Judit szóban vállalta a teljes felelőséget és felajánlotta a segítségüket. A Kétbodonyi falubusz fogja hordani az ebédet, már ma is ők hozták. Kacsári László segít kihordani az ételt. Jelenleg egy családból vannak ovisok, a szülőkkel beszéltem, átmenetileg meg tudják oldani saját gépjárművel a gyermek szállítást. A gyógyszert én vállalom saját autóval elhozni, vagy szükség esetén Kacsári László is felajánlotta a segítségét . A kétbodonyi polgármester felajánlotta, hogy kölcsönadja a polgárőr autót, de nem felel meg az előírásoknak, nincsen meg rá a megfelelő engedély-engedélyek.

Pribelszki Mónika képviselő: Kisebb típusúra lehet cserélni az autót?

Fodor Csilla polgármester: Nem lehet ennél alacsonyabb  kategóriájúra cserélni, különben veszíthetjük a 2008.évben pályázaton nyert pénzt.

Glózik László képviselő: A karosszéria összes eleme sérült. Feltételezem, hogy totálkáros az autó. Szerintem nem kaphatna engedélyt személyszállításra. Ha minden rendben megy az ügyintézésnél, akkor is hetekbe telhet mire elintéződik. A továbbiakban meg kell gondolni kinek adjuk kölcsön a falubuszt.

Fodor Csilla polgármester: Az információm az, hogy a  Casco intézéséhez rendőrségi igazolás fog kelleni, hogy nem volt ittas a sofőr. Az ügyvéd azt tanácsolta, hogy írassam le Koczúrné Halász Judittal, hogy  teljes körű felelőséget vállal a Kétbodony Község Önkormányzat nevében . Glózik László eljössz velem holnap reggel Kétbodonyba a polgármesterhez megkérni ezt a nyilatkozatot ?

Glózik László képviselő: Természetesen elmegyek veled.

Fodor Csilla polgármester: Meghatalmaztok engem, hogy a kár rendezésének ügyben teljes körűen eljárhassak?

 

A testület a napirendet megvitatta, majd négy egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

78/2012 (X. 24.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő - testülete teljeskörő meghatalmazást ad Fodor Csilla polgármesternek, hogy a falubuszt ért balesettel kapcsolatos ügyeket intézze.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: azonnal

 

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte az ülés részvetőinek munkáját, majd a testület ülését befejezettnek nyilvánította.

 

 

       ………..…………………                                              ……………………………..

       Uzonyiné dr. Báron Tímea                                                                     Fodor Csilla

                      aljegyző                                                                           polgármester