Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 23-2012.12.13. Jegyzőkönyv

23-2012.12.13. Jegyzőkönyv

23 /  2012 sz.

Jegyzőkönyv

nyílt ülésről

 

 

Készült: Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

 

Az ülés helye: KözségházaKisecset

 

Az ülés időpontja: 2012. december 13.

 

Jelen vannak:  Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Pribelszki Mónika képviselő

                          Glózik László János képviselő

 

Tanácskozási joggal: Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

 

Távol maradt: Füri János képviselő igazolatlanul távol maradt                              

 

Fodor Csilla polgármester: Köszöntöm a képviselőket továbbá Illés Zitát a könyvelőnket és Uzonyiné dr. Báron TímeátMegállapítom, hogy a testület határozatképes. Ismertetem a napirendet, van-e javaslat újabb pontra?

Javasolt napirend:

 

1. Kisecset Község Önkormányzat 2012. évi III. negyedévi költségvetés teljesítése (írásbeli)

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

2.  Kisecset Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója (írásbeli)

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

3.  Bursa Hungarica pályázat elbírálása

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

4. Házi segítségnyújtáshoz önkormányzati hozzájárulás

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

5. Szociális étkeztetés díja

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

6. Szociális célú tűzifa vissza nem térítendő támogatás

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

7. Kisecset Község Önkormányzat hulladékkezelése

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

8. Egyebek

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

 

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Kisecset Község Önkormányzat 2012. évi III. negyedévi költségvetés teljesítése

 

Fodor Csilla polgármester: Írásban megkapták a 2012. III. negyedévi költségvetés teljesítését. 2012.09.30-ig a bevétel 24.212.- E Ft, a kiadás 16.480.- E Ft, a december 30-ig várható bevétel 29.527.- E Ft, a kiadás 22.724.- E Ft.

Van kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs javaslom fogadjuk el.

 

A testület a napirendet megismerte, majd négy egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

83/2012 (XII. 13.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a 2012. évi III. negyedévi költségvetés teljesítését megismerte és elfogadta.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: azonnal

 

A 2012. évi III. negyedévi költségvetés teljesítése 1.sz. mellékletként jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

  1. napirend tárgyalása:

 

Kisecset Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

 

Fodor Csilla polgármester: Írásban megkapták a képviselők, a lakosság kedvéért ismertetem a 2013. évi koncepciót (2. sz. mellékletként jegyzőkönyvhöz csatolva). A jövő évi várható bevétel 6.917.- E Ft, a kiadás 15.245.- E Ft. Ez mínusz 8.328.- E Ft-ot jelent. Közben elfogadta a parlament a 2013-as költségvetési törvényt, de összegeket még nem tudunk. Az ismert adatok alapján készült el a tervezet.

Illés Zita pénzügyi főelőadó: Olyan szintű változások lesznek jövőre, hogy igazából nem is lehet tervezni előző évek alapján.

Fodor Csilla polgármester: Javaslom fogadjuk el a 2013-as költségvetési koncepciót.

   

A testület a napirendet megismerte, majd négy egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

84/2012 (XII. 13.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a Kisecset Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját megismerte és elfogadta.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: azonnal

 

2013. évi költségvetési koncepciója 2.sz. mellékletként jegyzőkönyvhöz csatolva.

  1. napirend tárgyalása:

 

Bursa Hungarica pályázat elbírálása

 

Fodor Csilla polgármester: Egy pályázat érkezett, Matikovszki Nikolett részéről. Tavaly 3.000.- Ft-ot állapítottunk meg neki. Javaslom erre a pályázatára is ezt az összeget elfogadni.

 

A testület a napirendet megismerte, majd négy egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

85/2012.(XII.13.) sz. határozat

 

Kisecset Község Képviselő-testülete Matikovszki Nikolett Kisecset Petőfi út 32. sz. alatti lakos részére a nappali tagozatos felsőfokú Tanulmányok végzéséhez a Bursa Hungarica ,,A” típusú pályázata alapján 2013. február 01-től 3.000.- Ft/hó tanulmányi ösztöndíjat folyósít két tanulmányi féléven ( 10 hónapon) át, amennyiben az adott félévben folytatja tanulmányait.

Erről a pályázót értesíteni kell.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: 2012.12.21.

  1. napirend tárgyalása:

 

Házi segítségnyújtáshoz önkormányzati hozzájárulás

 

Fodor Csilla polgármester: A Kistérség tájékoztatóját megkaptátok. Eddig ők látták el a feladatot. 2013-tól nem tudják vállalni önállóan, csak ha az önkormányzatok és az ellátottak is fizetnek hozzájárulást. 47.253.- Ft/fő/év amit kérnek az önkormányzatoktól hozzájárulást. Kisecseten jelenleg 6 fő van, akiket Bíró Mária gondoz.

Pribelszki Mónika képviselő: Az önkormányzat kérhet erre normatívát?

Illés Zita pénzügyi főelőadó: Az önkormányzat csak akkor kérhet normatívát, ha saját szolgáltatásnak nyújtja, ehhez működési engedély kell.

Pribelszki Mónika képviselő: Az ellátottaktól mennyi óradíjat kérnek?

Fodor Csilla polgármester: 160Ft/óra amit a gondozottaktól kérnek.

Pribelszki Mónika képviselő: Ez nem kötelezően ellátandó feladat?

Illés Zita pénzügyi főelőadó: Nem tudom, Szentén nincs, de igény sem volt rá.

Kacsári Lászlóné képviselő: A gondozottak fogják vállalni?

Fodor Csilla polgármester: Valószínűleg igen.

Glózik László képviselő: Ha tervezve van, igény van rá és belefér a költségvetésbe akkor legyen.

Illés Zita pénzügyi főelőadó: Hány fővel tervezzünk?

Fodor Csilla polgármester: Hat fővel. Vállaljuk a hozzájárulást?

 

A testület a napirendet megismerte, majd négy egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

86/ 2012 (XII.13.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy 2013-tól a Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ (Rétság, Rákóczi út 20.) által fenntartott házi segítségnyújtás szolgáltatás működtetésében 47.253.- Ft/fő/év összeggel részt vállal.

Erről Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központot, értesíteni kell.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

 

  1. napirend tárgyalása:

Szociális étkeztetés díja

 

Fodor Csilla polgármester: Eddig 750 Ft/adag összeget fizetett az önkormányzat. Felolvasom Hugyecz József levelét. (3.sz. mellékletként csatolva a jegyzőkönyvhöz) 2013-ra 790.- Ft/adag lesz az ára. A héten felkeresett egy Dunakeszii cég, kiszállítva 610.- Ft/adag áron hoznának ételt. Kértem tőlük mintát. Megkóstoltuk, finom volt. Kértem, hogy email-be küldjön árajánlatot, hogy meddig tudják a 610.- Ft/adag árat tartani és utána esetleg mennyibe fog kerülni, ma 17 óráig ez az árajánlat nem érkezett meg.

Kacsári Lászlóné képviselő: Nem Javaslom a Dunakeszii céget.

Glózik László képviselő: Én sem javaslom.

Fodor Csilla polgármester: Akkor javaslom maradjon a Tengerszem Panzió a beszállító és fogadjuk el a 790.- Ft/adag árat.

 

A testület a napirendet megismerte, majd négy egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

23 / 2012 (XII.13.) önkormányzati rendelete

a szociális étkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítására

 

A rendelet 4. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

  1. napirend tárgyalása:

Szociális célú tűzifa vissza nem térítendő támogatás

 

Fodor Csilla polgármester: 36 m³ lehetett volna, ennyit igényeltünk. Ezt törvényi szinten szabályozzák, hogy mennyit kapunk, ez már rajta is van a bankszámlánkon. A 36m³ -ből 7 m³-t kaptunk. 106.680.- Ft-ot utaltak, az önrész 17.780.- Ft. 2.540.- Ft-tal kell hozzájárulni m³. Rendeletben meg van szabva, hogy kitől lehet venni fát, mennyiért és kinek lehet adni. Helyi rendeletet kell róla alkotni, elsősorban a segélyben részesülőknek kell adni. Az Ipoly Erdőtől Bálint István megkeresett telefonon 19.000.-+ Áfa + száll 2.200.- Ft+Áfa/m³. Levélben később már 17.780.- Ft-os bruttó áron kínálták, de a házhozszállítást az önkormányzatnak kellene megoldani. Találtam mást, az Ősagárdi Erdőgazdálkodási Társulást, aki megfelel a kritériumoknak és házhoz szállítja ingyenesen.

Glózik László képviselő: Helyileg hol van?

Fodor Csilla polgármester: Rétságon van.

Glózik László képviselő: A személyeket zárt ülésen határozzuk meg.

Fodor Csilla polgármester: Elfogadjuk, hogy az Ősagárdi Erdőgazdálkodási Társulástól vegyük a fát és az önerőt hozzátesszük?

 

A testület a napirendet megismerte, majd négy egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

24 / 2012 (XII.13.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítására

 

A rendelet 5. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

 

 

  1. napirend tárgyalása:

 

Kisecset Község Önkormányzat hulladékkezelése

 

Fodor Csilla polgármester: Mindenki megkapta írásban a NÉ & PA Kft. árajánlatát. Ha komplexen átveszi a cég a szemétszállítást, akkor a 60 l-es edény bruttó 22.479.-/év, a 120 l-es edény bruttó 27.559.-/év, plusz évi egy alkalommal lomtalanítás. Ez olcsóbb, mint amit a Zöld Híd díjai. Megkötjük ezen feltételekkel a szerződést 2013-ra a NÉ & PA Kft-vel?

A testület a napirendet megismerte, majd négy egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

87/ 2012 (XII.13.) sz. határozat

 

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testülete 2013-tól a lakossági hulladékelszállítást a NÉ & Pa Kft-vel látja el. A szerződést úgy kell megkötni, hogy a szolgáltatás teljes ügyintézését és díjbeszedését a NÉ & PA Kft végezze el. A 120l-es edény díja bruttó 27.559.- Ft/év, a 60 l-es edény díja 22.479.- Ft/év, a díjak magukba foglalnak évi egy alkalommal lomtalanítást.

A szerződést a NÉ & Pa Kft-vel 2012.12.31-ig meg kell kötni.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: 2012.12.31.

 

  1. napirend tárgyalása:

Egyebek

 

Fodor Csilla polgármester: Nagy Kálmántól kaptunk levelet a jubileumi jutalmának kifizetését kéri ismét. A többi polgármesterrel közösen fogunk neki válaszolni, hogy nem áll módunkban teljesíteni a kifizetést.

A falubusszal kapcsolatban, a vis maiort beadtam az MVH felé. A kárszakértő gazdasági totálkárra vette az autót. A roncsbörzén 1.417 E Ft volt a legjobb ajánlat, amit kínáltak érte. A biztosító kérte a Lévai rendőrség határozatát és jegyzőkönyvét. Koczúrné Halász Judit intézi. Kértem, hogy küldjék meg az ezzel kapcsolatos képviselő-testületi döntésük kivonatát.

A közös Önkormányzati Hivatal központi szerepét nem vállalja Kétbodony. Nógrádsápot javasolták. Szerintem túl messze van. 2012.12.18-ra kértem a körjegyzőség közös képviselő-testületi ülést tartani.

 

A testület a napirendet megismerte, majd négy egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

88/2012 (XII. 13.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a tájékoztatást elfogadja.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Folyamatos

 

       ………..…………………                                              ……………………………..

       Uzonyiné dr. Báron Tímea                                                                     Fodor Csilla

                      aljegyző                                                                           polgármester