Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 19-2012 10.08. Önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

19-2012 10.08. Önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének

 

19/ 2012 ( X. 8.) önkormányzati rendelete

 

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának

módosítására

 

A képviselő-testület a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályairól szóló, egységes szerkezetbe foglalt 10/2009 (XII.19) számú rendeletének (a továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1. §

 

A R.59.§.-a az alábbiak szerint módosul:

 

Aljegyző

 

59/A.

 

(1)   Kétbodony-Kisecset és Szente községek Önkormányzatainak képviselő-testülete- pályázat alapján-a körjegyző javaslatára a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő aljegyzőt nevez ki.

(2)   Az aljegyző feladatait a körjegyző az aljegyző munkaköri leírásában határozza meg.

 

 

2. §

 

(1)   E rendelet 2012. október 9-én lép hatályba.

(2)   E rendeletet – 15 napra - az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

 

Kisecset, 2012. október 8.

                                                                                               Nagy Kálmán körjegyző helyett:

                                                                                                       

 

 

…………………………                                                 ……………………….

                        Fodor Csilla                                                         Uzonyiné dr. Báron Tímea

                        polgármester                                                                   aljegyző                                                         

Kihirdetve:2012. október 9.                                              Nagy Kálmán körjegyző helyett:

 

 

                                                                                                   ……………………….

                                                                                                 Uzonyiné dr. Báron Tímea

                                                                                                                  aljegyző