Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 1-2013.01.09 jegyzőkönyv

1-2013.01.09 jegyzőkönyv

1 /  2013 sz.

Jegyzőkönyv

nyílt ülésről

 

Készült: Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: Községháza – Kisecset

Az ülés időpontja: 2013.01 09., 17 óra 30 perc.

Jelen vannak: Fodor Csilla polgármester

                         Kacsári Lászlóné alpolgármester

                        Glózik László János képviselő

 

Tanácskozási joggal: Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

 

Jegyzőkönyvvezető: Császár Mónika igazgatási előadó

 

Távol maradt: Pribelszki Mónika képviselő, Füri János képviselő                               

 

Fodor Csilla polgármester: Köszöntöm a képviselőket.  Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyvvezetőnek Császár Mónikát. Ismertetem a napirendet.

Javasolt napirend:

 

1. DMRV Zrt. részvényvásárlás

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

2.  Tájékoztatás

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

3.  Átmeneti segély kérelmek

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

  1. napirend tárgyalása:

 DMRV Zrt. részvényvásárlás

 

Fodor Csilla polgármester: 2012.12.28-án jött egy levél a DMRV Zrt-től. Felolvasok belőle egy részletet. ,, …Regionális Vízmű Társaságok – így a DMRV Zrt. is – 2012. július 15. napját követően a már üzemeltetett települési vízi közműveket akkor üzemeltethetik tovább, ha az ellátásért felelős önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkezik.” A DMRV Zrt. részvény vásárlási lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára a település képviselőtestülete jóváhagyó határozatát követően. 1 db törzsrészvénynek 11.000.- Ft a vételára. E tények ismeretében megkérdezem, elfogadjuk, hogy az önkormányzat megvásároljon 1 db törzsrészvényt a DMRV Zrt-től?

   

A testület a napirendet megismerte, majd három egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

1/2013 (I. 9.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete megvásárol a DMRV Zrt-től 1 db részvényt 11.000.- Ft-os vételáron.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerű

 

  1. napirend tárgyalása:

Tájékoztatás

 

Fodor Csilla polgármester: Kétbodonyban polgármesteri megbeszélés volt a közös hivatal létrehozására. A tervezetet meg fogjátok kapni, átnézhetitek. 10+1 fő alkalmazott lesz. Minden polgármesternek 1 szavazata lesz. Szavazategyenlőség esetén lakosságarányosan lesz elbírálva a szavazat. A jegyző munkáltatója a kétbodonyi polgármester lesz. A közös hivatal viseli a jegyző és a dolgozók béreit és egyéb juttatásaikat. A közüzemi díjakat az adott település viseli. A könyvelést és az anyakönyvezetést mindenképp át kell adnia Kisecsetnek máshová, mivel nálunk nincs megfelelő végzettségű szakember. A központi hivatal többletköltsége nem a megállapodásban lesz benne, hanem a költségvetésben. Február 1-vel ki kell írni a jegyzői pályázatot.

Kacsári Lászlóné képviselő: Az anyakönyvezetést ki csinálja.

Fodor Csilla polgármester: Illés Zita, de kell, hogy legyen helyettese.

Glózik László képviselő: A központi helyen kellene az ilyen ügyeket intézni.

Fodor Csilla polgármester: Hétfőn megbeszéljük tudja-e vállalni Illés Zita.

Glózik László képviselő: Ha nem ki kell jelölni valakit.

Fodor Csilla polgármester: A falubusszal kapcsolatban írásban még nem kaptunk választ az MVH-tól, de szóban úgy tájékoztattak, vagy új buszt kell, vennünk vagy időarányosan vissza kell fizetni a pénzt, amit nyertünk, az amortizációt figyelembe véve. Három helyről kértem be árajánlatot, arra az esetre, ha a falubusz megjavítására kerülne sor, sajnos jelenleg csak ezt a megoldást látom.

Glózik László képviselő: Ne legyen az, hogy megjavítják, és utána azt mondja egy szakértő, hogy nem lehet vele személyszállítást végezni.

Fodor Csilla polgármester: Csak akkor fizetünk, ha átmegy a vizsgán és egy külsős személy megállapítja, hogy alkalmas személyszállításra.

Továbbá szeretném a képviselőket tájékoztatni, hogy az önkormányzat kapott egy ügyvédi levelet, melyben adatokat kérnek a falubusz balesetével és a KGFB-al kapcsolatban. Az az információm, hogy Berta Istvánné kártérítést kér személyi sérülése miatt, amennyiben a biztosító esetleg nem fizetne, az Önkormányzatot lehet perelni illetve a sofőrt.

 

A testület a tájékoztatást elfogadta.

2/2013.(I.9.) sz. határozat

 

Kisecset Község Képviselő-testülete a tájékoztatást elfogadta.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerű

……..…………………                                              ……………………………..

       Uzonyiné dr. Báron Tímea                                                                     Fodor Csilla

                      aljegyző                                                                           polgármester