Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 2-2013.01.14.Együttes jegyzőkönyv

2-2013.01.14.Együttes jegyzőkönyv

2 / 2013. sz.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

együttes nyílt ülésről

 

 

Készült: Kétbodony-KisecsetNógrádsáp- Szátok-Szente Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek együttes üléséről.

 

Az ülés helye: Művelődési HázKétbodony

 

Az ülés ideje: 2013. január 14.

 

Jelen vannak:   Jelenléti ív szerint

                           Kétbodony képviselő-testülete részéről – 5

 Kisecset képviselő-testülete részéről – 4

 Nógrádsáp képviselő-testülete részéről – 5

Szente Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 4

Szátok Önkormányzat Képviselő-testülete részéről 4

 

Tanácskozási joggal:

                                  Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

                                   

Egyéb jogcímen:  Jelenléti ív szerint

                             Bogdán Sándor Roma Kisebbségi Önkormányzat Szátok

                           

Távolmaradt:

                        Füri János képviselő

Polónyiné Maretta Judit alpolgármester

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Köszöntöm a polgármestereket, a képviselőket és az aljegyzőt. Megállapítom, hogy két képviselő igazoltan távolmaradtMegállapítom, hogy a testületek határozatképesen jelen vannak. Két társtelepülés Nógrádsáp és Szátok később csatlakozik az együttes üléshez. Megnyitom az együttes ülést. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Freistág Csaba szentei képviselőt és Glózik László kisecseti képviselőt javasolom.

A testületek a javaslatot külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester:Javaslom a képviselő-testületek számára, hogy a meghívóban szereplő tárgyalandó napirendet kiegészítve, az alábbi napirendi javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

 

Javasolt napirend:

 

  1. Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőség Ügyrendéjnek módosítása

Előterjesztő: Uzonyiné dr. Báron Tímea   

  1. Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőség pénzügyi rendezése

Előterjesztő: Illés Kálmán polgármester

  1. Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőség megszűntetése

Előterjesztő: Koczúrné Halász Judit polgármester

  1. A létrejövő Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői státusza

Előterjesztő: Illés Kálmán polgármester

  1. Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása, megállapodás

Előterjesztő: Koczúrné Halász Judit polgármester

  1. Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

Előterjesztő: Koczúrné Halász Judit polgármester

 

A testületek a javasolt napirendet külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták, majd Koczúrné Halász Judit polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőség Ügyrendéjnek módosítása

 

Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző: A Körjegyzőség Ügyrendjét a személyi változások  okán szükséges módosítani. Egy-egystátusz szűnt meg Kétbodonyban és Kisecseten, valamint egy jött létre Szentén. Írásban a testületek megkapták a módosított Ügyrendet. Azok a köztisztviselők kerülnek át a létrejövő közös hivatalba, akik a módosított Ügyrendben szerepelnek. Van e valakinek kérdése? Javaslom a módosított Ügyrend elfogadását.

Uzonyiné dr. Báron Tímea ismerteti az Ügyrend módosításait.

A képviselő-testületek a napirendi pontot megvitatták és egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozzák:

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

1/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőség Ügyrendéjnek módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

Határidő: 2013. január 15.

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

4/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőség Ügyrendéjnek módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

Határidő: 2013. január 15.

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

5/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőség Ügyrendéjnek módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

Határidő: 2013. január 15.

Az Ügyrend 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

2.      napirend tárgyalása:

 

Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőség pénzügyi rendezése

 

Illés Kálmán polgármester: A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Körjegyzőséget megszüntetjük és öt társtelepülés közös önkormányzati hivatalt hoz létre 2013. február 1-jével. A Körjegyzőség megszűnése előtt a pénzügyi elszámolásának meg kell történnie. Javaslom a Körjegyzőség pénzmaradványának felosztását és elszámolását az Önkormányzatok felé.

 

A képviselő-testületek a napirendi pontot megvitatták és egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozzák:

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

2/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőség pénzügyi elszámolását, a pénzmaradvány felosztását 2013. január 31-ig.

Felelős: Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

Határidő: 2013. január 31.

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

5/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőség pénzügyi elszámolását, a pénzmaradvány felosztását 2013. január 31-ig.

Felelős: Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

Határidő: 2013. január 31.

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőség pénzügyi elszámolását, a pénzmaradvány felosztását 2013. január 31-ig.

Felelős: Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

Határidő: 2013. január 31.

3.      napirend tárgyalása:

 

Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőség megszűntetése

 

Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző: A hatályos jogszabályok előírják a kétezer fő alatti településeknek, hogy közös önkormányzati hivatalt hozzanak létre. Előzetes egyeztetések szerint öt település fog 2013. február 1-jével közös hivatalt létrehozni, ezért Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőség 2013. január 31. napján megszüntetésre kerül, erről készült a testületek előtt lévő Megszüntető Okirat. Az okirat tartalmazza a megszüntető szervek nevét, a létrejött jogutód szervet, amely a Körjegyzőség addigi feladatait a továbbiakban ellátja, a kötelezettségvállalás rendjét és a foglalkoztatottakkal kapcsolatos további intézkedéseket. A testületek a megszüntető okiratot írásban megkapták és megismerték. Javaslom a Megszüntető Okirat elfogadását.

 

A képviselő-testületek a napirendi pontot megvitatták és egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozzák:

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

3/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-jével Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőségét megszünteti és a Megszüntető Okiratot a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

Határidő: 2013. január 31.

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

6/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-jével Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőségét megszünteti és a Megszüntető Okiratot a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

Határidő: 2013. január 31.

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-jével Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőségét megszünteti és a Megszüntető Okiratot a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző

Határidő: 2013. január 31.

A Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőséget Megszüntető Okirata 2. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

A meghívott Nógrádsáp község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szátok község Önkormányzat Képviselő-testülete az együttes ülésre 18.30-kor megérkezett.

 

Távolmaradt:

                        Füri János képviselő

                        Polónyiné Maretta Judit alpolgármester

                        Babicz Ottó Péter képviselő

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Köszöntöm a polgármestereket és a képviselőket. Megállapítom, hogy három képviselő igazoltan távolmaradt.  Megállapítom, hogy a testületek határozatképesen jelen vannak. Két társtelepülés Nógrádsáp és Szátok csatlakozik az együttes üléshez. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Freistág Csaba szentei képviselőt és Glózik László kisecseti képviselőt javasolom.

A testületek a javaslatot külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester:Javaslom a képviselő-testületek számára, hogy a meghívóban szereplő tárgyalandó napirendet kiegészítve, az alábbi napirendi javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

 

Javasolt napirend:

 

4.      A létrejövő Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői státusza

Előterjesztő: Illés Kálmán polgármester

5.      Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása, megállapodás

Előterjesztő: Koczúrné Halász Judit polgármester

6.      Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

Előterjesztő: Koczúrné Halász Judit polgármester

 

A testületek a javasolt napirendet külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták, majd Koczúrné Halász Judit polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

 

7.      napirend tárgyalása:

 

A létrejövő Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzői státusza

 

Illés Kálmán polgármester: A társtelepüléseken jelenleg a jegyzői státusz 2013. február 1-jével nem lesz betöltve, mivel a jegyzők nyugdíjba vonultak. A megszűnő Kétbodony- Kisecset- Szente Körjegyzőség aljegyzői státusza van betöltve. Javaslom, hogy a létrejövő közös hivatal jegyzői státuszának betöltéséig az aljegyző helyettesként lássa el a jegyzői feladatokat. A munkajogviszonya a létrejövő közös hivatalba folytatólagos legyen a pályázatot elnyerő jegyző kinevezéséig.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester:Az aljegyzői státuszt, a jegyző helyettesítését a Közös Hivatalt létrehozó megállapodás záró és átmeneti rendelkezése tartalmazza.

 

Pintér Bertalan polgármester:A jegyzői státuszt pályáztatás útján lehet betölteni. Ha a pályázatot nem az aljegyző nyeri el, akkor a két hónap felmentési időre járó bért ki fogja fizetni? A jegyző személyéről már az öt társtelepülés polgármesterei fognak dönteni. Az aljegyző a Körjegyzőségnél volt foglalkoztatva hosszabb ideig. Javaslom, hogy a két hónap felmentési időre járó bért a körjegyzőséget alkotó települések fizessék ki, ha megszűnik az aljegyzői státusz.

 

A képviselő-testületek a napirendi pontot megvitatták és egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozzák:

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

4/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete aljegyzői státuszt hoz létre a létrejövő Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál a jegyző helyettesítésére. Az aljegyzői státusz megszűnése esetén, az aljegyző részére két hónap felmentési időre járó bért Kétbodony, Kisecset és Szente társtelepülések közösen fizetik meg.

Felelős: Koczúrné Halász Judit polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

7/ 2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete aljegyzői státuszt hoz létre a létrejövő Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál a jegyző helyettesítésére. Az aljegyzői státusz megszűnése esetén, az aljegyző részére két hónap felmentési időre járó bért Kétbodony, Kisecset és Szente társtelepülések közösen fizetik meg.

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

8/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete aljegyzői státuszt hoz létre a létrejövő Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál a jegyző helyettesítésére. Az aljegyzői státusz megszűnése esetén, az aljegyző részére két hónap felmentési időre járó bért Kétbodony, Kisecset és Szente társtelepülések közösen fizetik meg.

Felelős: Illés Kálmán polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Nógrádsáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

 

 

1/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Nógrádsáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete aljegyzői státuszt hoz létre a létrejövő Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál a jegyző helyettesítésére. Az aljegyzői státusz megszűnése esetén, az aljegyző részére két hónap felmentési időre járó bért Kétbodony, Kisecset és Szente társtelepülések közösen fizetik meg.

Felelős: Pintér Bertalan polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

1/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testülete aljegyzői státuszt hoz létre a létrejövő Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatalnál a jegyző helyettesítésére. Az aljegyzői státusz megszűnése esetén, az aljegyző részére két hónap felmentési időre járó bért Kétbodony, Kisecset és Szente társtelepülések közösen fizetik meg.

Felelős: Vezér Attila polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

8.      napirend tárgyalása:

 

Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása, megállapodás

 

Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző: A hatályos jogszabályok előírják, hogy 2013. évtől a kétezer fő alatti településeknek közös önkormányzati hivatalt kell létrehozniuk. Öt település Kétbodony, Kisecset, Nógrádsáp, Szátok és Szente kezdeményezte, hogy társtelepülésekként Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal néven Kétbodony székhellyel közös hivatalt hoz létre a jogszabályi előírásoknak megfelelően 2013. február 1-jével. Ezen időponttól a négy társtelepülésen állandó kirendeltség kezdi meg működését. A képviselő-testületek írásban megkapták a létrehozásról szóló megállapodást és megismerték azt. Van e valakinek hozzászólása, javaslata?

 

Pintér Bertalan polgármester: Már 2012 év októberétől egyeztettük a megállapodás tartalmát a társtelepülésekkel. Úgy gondolom, hogy minden pontját alaposan megtárgyaltuk és a megállapodás mindenki számára elfogadható. Javaslom a megállapodás elfogadását.

 

A képviselő-testületek a napirendi pontot megvitatták és egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozzák:

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

5/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1. napjával Kétbodony, Kisecset, Nógrádsáp, Szátok és Szente Községek Önkormányzataival közös önkormányzati hivatalt hoznak létre Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal néven, Kétbodony (2655 Kétbodony, Madách u. 37.) székhellyel.

A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 1-jével történő létrejöttével Kisecset, Nógrádsáp, Szátok és Szente községekben állandó kirendeltségek kezdik meg működésüket.

Felelős: Koczúrné Halász Judit polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

8/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1. napjával Kétbodony, Kisecset, Nógrádsáp, Szátok és Szente Községek Önkormányzataival közös önkormányzati hivatalt hoznak létre Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal néven, Kétbodony (2655 Kétbodony, Madách u. 37.) székhellyel.

A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 1-jével történő létrejöttével Kisecset, Nógrádsáp, Szátok és Szente községekben állandó kirendeltségek kezdik meg működésüket.

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

9/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1. napjával Kétbodony, Kisecset, Nógrádsáp, Szátok és Szente Községek Önkormányzataival közös önkormányzati hivatalt hoznak létre Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal néven, Kétbodony (2655 Kétbodony, Madách u. 37.) székhellyel.

A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 1-jével történő létrejöttével Kisecset, Nógrádsáp, Szátok és Szente községekben állandó kirendeltségek kezdik meg működésüket.

Felelős: Illés Kálmán polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Nógrádsáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

2/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Nógrádsáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1. napjával Kétbodony, Kisecset, Nógrádsáp, Szátok és Szente Községek Önkormányzataival közös önkormányzati hivatalt hoznak létre Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal néven, Kétbodony (2655 Kétbodony, Madách u. 37.) székhellyel.

A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 1-jével történő létrejöttével Kisecset, Nógrádsáp, Szátok és Szente községekben állandó kirendeltségek kezdik meg működésüket.

Felelős: Pintér Bertalan polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

2/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1. napjával Kétbodony, Kisecset, Nógrádsáp, Szátok és Szente Községek Önkormányzataival közös önkormányzati hivatalt hoznak létre Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal néven, Kétbodony (2655 Kétbodony, Madách u. 37.) székhellyel.

A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. február 1-jével történő létrejöttével Kisecset, Nógrádsáp, Szátok és Szente községekben állandó kirendeltségek kezdik meg működésüket.

Felelős: Vezér Attila polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatalt létrehozó Megállapodás 3. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

9.      napirend tárgyalása:

 

Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata

 

Uzonyiné dr. Báron Tímea aljegyző: Az öt társtelepülés által aláírt megállapodással létrejön a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal, amelyhez szükséges a jogszabályi előírásoknak megfelelő Alapító Okirat elfogadása és aláírása. Az okiratot a testületek írásban már megkapták és megismerték. Van e valakinek hozzászólása, javaslata?

 

Illés Kálmán polgármester: Az okiratban az általam javasoltak belekerültek. Az okirat végén szerepel a megszűnő szervezetek alapító okiratának a száma. Pontosítva lett, hogy az öt társtelepülés mit vállalhat fel. Az első bekezdésbe belekerült, hogy a 368/2011 (XII.31.) Kormányrendeletre hivatkozás. Az okirat 6. pontjában a szakfeladatok ki lettek egészítve. Átvizsgálva az okiratot elfogadásra javaslom.

 

Vezér Attila polgármester: A közös hivatal tevékenységét nem veszélyeztetheti a vállalkozói tevékenység. Úgy gondolom, hogy az Alapító Okirat megfelel a jogszabályokban foglaltaknak, a megküldött mintának és annak, amiben korábban már megállapodtunk. Elfogadásra javaslom az Alapító Okiratot.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Célszerűnek találom én is, hogy több szakfeladat lett az Alapító Okiratba meghatározva. Az Alapító Okiratot elfogadásra javaslom.

 

Pintér Bertalan polgármester: A szakfeladatokat én is fontosnak tartom, inkább több legyen meghatározva. A mintának megfelelőnek találom az elkészült Alapító Okiratot és elfogadásra javaslom.

 

Fodor Csilla polgármester: Az általunk korábban egyeztetett szempontoknak és tartalomnak megfelel az Alapító Okirat, elfogadásra javaslom.

 

A képviselő-testületek a napirendi pontot megvitatták és egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozzák:

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

6/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.

Felelős: Koczúrné Halász Judit polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

9/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

10/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.

Felelős: Illés Kálmán polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Nógrádsáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

3/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Nógrádsáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.

Felelős: Pintér Bertalan polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

3/2013. ( I. 14.) sz. határozat

 

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 4. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.

Felelős: Vezér Attila polgármester

Határidő: Értelemszerűen

A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata 4. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Bogdán Sándor Roma Kisebbségi Önkormányzat Szátok: Örülök, hogy részt vehettem a testületi ülésen, valamint, hogy az öt település önkormányzata megállapodást kötött és létrejött a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Kérdezem a képviselő-testületeket, hogy egyéb kérdésük, javaslatuk van e még?

Ha nincs, megköszönöm az ülésen résztvevők munkáját és az együttes ülést befejezettnek nyilvánítom.

 

Kétbodony, 2013. január 14.

 

   ……………………………………                                  ……………………………………                    

         Koczúrné Halász Judit                                                                 Fodor Csilla

                     polgármester                                                                         polgármester   

 

……………………………………                                  ……………………………………                    

                   Pintér Bertalan                                                                    Vezér Attila

                     polgármester                                                                         polgármester

 

 

  …………………………………….                                 ……………………………………..

         Uzonyiné dr. Báron Tímea                                                           Illés Kálmán

                      aljegyző                                                                             polgármester                      

            

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

   ………………………………………                                ……………………………………

                      Freistág Csaba                                                                  Glózik László

                       képviselő                                                                              képviselő