Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 4-2013.02.18. jegyzőkönyv rendkívüli ülés

4-2013.02.18. jegyzőkönyv rendkívüli ülés

 

4 /  2013 sz.

Jegyzőkönyv

rendkívüli testületi ülésről

 

Készült: Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Az ülés helye: KözségházaKisecset

Az ülés időpontja: 2013.február 18.  17 óra 30 perc.

Jelen vannak:  Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László János képviselő

                          Füri János képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Tanácskozási joggal: Illés Zita megbízott jegyző

 

Jegyzőkönyvvezető: Illés Zita megbízott jegyző                         

 

Fodor Csilla polgármester: Köszöntöm a megjelent képviselőketMegállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyvvezetőnek Illés Zita megbízott jegyzőt.

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

 

Javasolt napirend:

 

1. Támogató nyilatkozat elfogadása

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

2. Az összetört falubusszal kapcsolatos álláspont kialakítása

            Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

 

A testület a javasolt napirendet egyhangúlag elfogadta, majd a polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

  1. napirend tárgyalása:

Támogató nyilatkozat elfogadása

 

Fodor Csilla polgármester: Romhány község polgármestere Terman István, a „ Kétbodony-Szente-Romhány községek egészségügyi alapellátásainak fejlesztése”című pályázat hiánypótlásaként az alábbi támogató nyilatkozat aláírását kérte tőlem, melyet felolvasok ( 1.számú mellékletként csatolva ).

 

A testület a napirendet megismerte, majd öt egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

15/2013 (II.18.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a „ Kétbodony-Szente-Romhány községek egészségügyi alapellátásainak fejlesztése”című pályázat hiánypótlásaként , Romhány polgármestere által kért támogató nyilatkozat aláírásáttámogatja.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerű

 

  1. napirend tárgyalása:

 

Az összetört falubusszal kapcsolatos álláspont kialakítása

 

A falubusszal kapcsolatosan a képviselő testület megvitatta a lehetőségeket és egybehangzóan megállapította, hogy új busz vásárlására nincs lehetősége a kisecseti Önkormányzatnak, ebből adódóan csak a javítás vagy a használt busz vásárlása jöhet szóba. További információk beszerzése után választ a képviselő testület a lehetőségek közül.

Továbbá, a kisecseti testület képviselői egyhangúlag úgy döntöttek, hogy a falubusz balesetéből adódó összes költséget a károkozó térítse meg, az írásos felelősség vállalás alapján.

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a napirendet megismerte, majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

16/2013 (II.18.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete nem tartja a kisecseti polgármestert felelősnek a falubusszal történt balesettel kapcsolatban, továbbá ragaszkodik a falubusz balesetéből adódó összes költség megtérítéséhez az írásos felelősség vállalás alapján.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerű

 

 

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte az ülés részvetőinek munkáját, majd a testület ülését befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

          ………..…………………                                              ……………………………..

                      Illés Zita                                                                         Fodor Csilla

               megbízott jegyző                                                                  polgármester