Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 5-2013.02.21 jegyzőkönyv

5-2013.02.21 jegyzőkönyv

5 /  2013 sz.

Jegyzőkönyv

közös testületi ülésről

 

 

Készült: Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének és Kétbodony község Önkormányzat képviselő-testületének közös testületi üléséről.

Az ülés helye: KözségházaKisecset

Az ülés időpontja: 2013.február 21.  17 óra 30 perc.

Jelen vannak:

 

Kisecseti képviselő testület részéről: Fodor Csilla polgármester

                                                            Kacsári Lászlóné alpolgármester

                                                            Glózik László János képviselő

                                                            Pribelszki Mónika képviselő

 

Kétbodonyi képviselő testület részéről: Koczúrné Halász Judit polgármester

                                                                   Hangács Gábor alpolgármester

                                                                   Hugyecz István képviselő

                                                                   Matulányi Györgyné képviselő

                                                                

Tanácskozási joggal: Illés Zita megbízott jegyző

                                     Zachar Gyula ( az ügyben érintett gépkocsi vezető)

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika   igazgatási főelőadó

 

Távol maradt: Füri János képviselő és Barta Zsolt Péter képviselő                  

 

Fodor Csilla polgármester: Köszöntöm a megjelenteket, felhívom a figyelmet, hogy a testületi ülés anyaga hangfelvételre kerül. Megállapítom, hogy a testületek határozatképesek. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját. Hitelesítőknek felkérem Matulányi Györgynét és Pribelszki Mónikát.

A testületek a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

Napirend:

 

1.  A kisecseti falubusz balesetével kapcsolatos költségek megbeszélése

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

A testületek a javasolt napirendet külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták, majd Fodor Csilla polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

  1. napirend tárgyalása:

 

A kisecseti falubusz balesetével kapcsolatos költségek megbeszélése

 

Fodor Csilla polgármester: Az előzményeket szeretném felvázolni. A kétbodonyi polgármester asszony kéréssel fordult irányomba illetve a szentei polgármester irányába. Kérte, hogy az énekkar palásti fellépésére a falubuszt adjuk oda. Természetesen ennek én semmilyen akadályát nem láttam, körjegyzőségben, jó viszonyba voltunk és vagyunk a mai napig is. Előtte is volt már ilyen kérés, nem a polgármester asszony részéről, de például a focicsapat szállítása is a mi buszunkkal történt, a balesetet megelőzően pár héttel. Meghatalmazás keretén belül a busz átadása megtörtént, sajnálatos módon azon a bizonyos szombati napon, a busszal baleset történt. Én másnap megnéztem a buszt és természetesen megtettem az ilyenkor szükséges lépéseket. A biztosító felé bejelentettem a balesetet, az MVH felé jeleztem a történteket, erre azért volt szükség, hiszen pályázaton nyert buszról van szó, kötelezettségünk van ebben az irányban is. A biztosító kiküldte a kárszakértőt, aki megállapította, hogy a busz gazdasági totálkáros, innentől kezdve a folyamat egy irányba adott is volt. Az MVH felé bejelentettem a Vis Maior-t, amire azért volt szükséges, hogy a kötelezettségünk alól felmentést kapjunk, Leveleket írtam különböző minisztériumokban, illetve államtitkárnak, segítséget kértem, megpróbálkoztam, azzal a lehetetlen dologgal, hogy négy és fél millió forintot próbáltam szerezni, új busz vásárlására. Egy közös testületi ülés alkalmával a kétbodonyi képviselőtestületet kértük arra, hogy beszéljék meg és gondolják át a történtekkel kapcsolatban, milyen mértékű költséget vállalnak a balesettel kapcsolatban. Illetve továbbmentem, már előre gondoltam a lehetőségeket és árajánlatokat kértem be, arra az eshetőségre gondolva, ha a busz javításra kerül. Az MVH-tól, a Vis Maior kérelmünkre február 18.-án érkezett meg a válasz.  Elutasították a kérésünket és benne van, hogy vagy javítjuk, vagy új busszal pótoljuk és így látjuk el a kötelességeinket. A minisztereknek, államtitkároknak küldött levelemre egyetlen egy válasz érkezett, melyben sajnálattal közölték, hogy nem áll módjukba segíteni. A közös testületi ülésen elhangzott kérésemre a kétbodonyi képviselőtestület határozata megérkezett, amelyben vállalták a CASCO önrész kifizetését. Jelenleg a kisecseti képviselőtestület előtt három lehetőség áll. Ez a három lehetőség, új busz vásárlása, használt autó vásárlása, illetve a már roncs autó megjavítása. Új busz vásárlása esetén, hiányzik egy bizonyos pénzösszeg a megvásárlásához illetve akkor is vannak átírási díjak, engedélyek megkérésének díjai és egyéb járulékos költségek. Használt autó vásárlása esetén az MVH-nak az időarányosan vissza kell fizetni a pályázati pénzt, ami több millió forint. Itt is vannak esetleges átírási, eredetiségvizsgálati díjak, használt autó esetén még plusz díjak költségek is lesznek. Javítás esetén, természetesen rendelkezésünkre áll a 2,2 millió forint, és ezen felül az árajánlatok közötti összeg az, ami költségként felmerül, illetve itt is vannak további költségek. Mindezeken felül, bármelyik eset is kerül szóba, a kisecseti képviselőtestület döntése alapján, egyéb költségek is felmerülnek. Mivel mink vagyunk a károkozók, ezért a bónusz besorolásunk is módosul, tehát annak is van egy plusz díja. Továbbmennék. Mint tudjuk, Berta Istvánné sérült,követeléssel állt elő, ügyvédet fogadott, ezzel kapcsolatosan is lehetnek további költségeink Egyéb felmerülő költségekről is beszélnünk kell  pl.szállítási díj, matricázási díj stb. A közös testületi ülésünk célja, a költségek viselésének a megbeszélése. A kétbodonyi képviselőtestület és önkormányzat a felmerülő költségeket vállalja-e, hiszen amennyiben ez nem történik meg, akkor kénytelenek leszünk sajnos magát a buszsofőrt, illetve a meghatalmazást aláíró Koczúrné Halász Judittal szemben érvényesíteni követelésünket a felmerülő teljes költség kifizetésére. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, én most befejezem és várom a hozzászólásokat, válaszokat.

Koczúrné Halász Judit polgármester : A biztosító levele, hozzátok 2012. december 20.-án érkezett?

Fodor Csilla polgármester:Igen.

Koczúrné Halász Judit polgármester:Akkor miért nem beszéltünk erről előbb?

Fodor Csilla polgármester: Annak idején a közös képviselőtestületi ülésen mikor ott volt Szente is, én kértelek titeket, hogy nyilatkozzatok mit vállaltok, akkor ugyebár jött egy kivonat. Igen, nyilatkoztatok arról, hogy nem vagytok hajlandók semmi mást vállalni csak az önrészt.

Koczúrné Halász Judit polgármester:Most se tudok semmi mást ezen felül mondani, hiszen konkrét számokkal most se álltál elő.

Fodor Csilla polgármester: Hát konkrét számokkal nem is tudok előállni mindaddig, míg a kisecseti képviselő testület nem dönt arról, hogy milyen irányban indul a három lehetőség közül.

Koczúrné Halász Judit polgármester: Még azt szeretném kérdezni, hogy az MVH levelét láthatjuk e?

Fodor Csilla polgármester:Természetesen.

Koczúrné Halász Judit polgármester: Én azt mondtam, hogy nem csak nekünk van felelősségünk, hanem neked is. Továbbá felajánlottam a segítségemet a javítással kapcsolatban, de úgy nyilatkoztál, hogy nem fogadod el.

Fodor Csilla polgármester: És miért?

Koczúrné Halász Judit polgármester: Szeretnék zárt ülést kérni.

Pribelszki Mónika képviselő: Képviselői indítvánnyal szeretnék élni, zárt ülést kérek.

Koczúrné Halász Judit polgármester: A törvény alapján a képviselő testületzárt ülést rendelhet el az önkormányzat vagyonával kapcsolatostémában. Nem vagyok hajlandó megbeszélni valamit, miközben ilyen hangzavar van.

Fodor Csilla polgármester: Az indítványt elutasítom és megkérem a tisztelt jelenlévőket, hogy legyenek szívesek csöndben végighallgatni a képviselő testületi ülést.

Koczúrné Halász Judit polgármester: Egy személyben nem utasíthatod el, tedd fel szavazásra.

Pribelszki Mónika képviselő : Kérlek tedd fel szavazásra , mert különben megszeged a törvényt.

A kisecseti és kétbodonyi képviselők - kivéve a kisecseti polgármestert - megszavazták, hogy a testületi ülés zárt keretek között folytatódjon tovább. A kisecseti lakosok elhagyták a helyiséget.