Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 9-2013 jegyzőkönyv együttes ülés

9-2013 jegyzőkönyv együttes ülés

9/ 2013. sz.

 

JEGYZŐKÖNYV

 

együttes nyílt ülésről

 

 

Készült: Kétbodony-Kisecset–Nógrádsáp-Szátok-Szente–Tereske Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek együttes üléséről.

 

Az ülés helye: Művelődési Ház – Kétbodony

 

Az ülés ideje: 2013. március 26.

 

Jelen vannak:   Jelenléti ív szerint

                           Kétbodony képviselő-testülete részéről – 3 fő

 Kisecset képviselő-testülete részéről –  4 fő

 Nógrádsáp képviselő-testülete részéről – 4 fő

Szente Önkormányzat Képviselő-testülete részéről-5 fő

Szátok Önkormányzat Képviselő-testülete részéről – 4 fő

Tereske Önkormányzat Képviselő-testülete részéről - 4 fő

 

 

Tanácskozási joggal:

                                  Illés Zita megbízott jegyző

                                  

Egyéb jogcímen:  Jelenléti ív szerint

                             Dudás György

                            

Távolmaradt:

                        Füri János képviselő

                        Hangács Gábor alpolgármester

                        Barta Zsolt Péter  képviselő

                        Dóbiás Tibor  alpolgármester

                        Szabó László  képviselő

                        Babcsán István  képviselő

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Köszöntöm a polgármestereket, a képviselőket,  Illés Zita megbízott jegyzőt és Dudás Gyögy Urat a közös Önkormányzati hivatal leendő jegyzőjét. Megállapítom, hogy 6  képviselő igazoltan távolmaradt.  Megállapítom, hogy a testületek határozatképesen jelen vannak, megnyitom az együttes ülést. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Bihariné Kovács Mária szentei képviselőt és Matulányi Györgyné kétbodonyi képviselőt javasolom.

A testületek a javaslatot külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester:A képviselő-testületek számára, az alábbi napirendi pontok elfogadását javaslom.

 

Javasolt napirend:

 

  1. Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal, megállapodás módosítása

Előterjesztő: Koczúrné Halász Judit polgármester

  1. Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Előterjesztő: Koczúrné Halász Judit polgármester

 

A testületek a javasolt napirendet külön-külön egyhangú igen szavazattal elfogadták, majd Koczúrné Halász Judit polgármester megnyitotta azok tárgyalását.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester:. Öt település Kétbodony, Kisecset, Nógrádsáp, Szátok és Szente létrehozta a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatalt 2013. február 1-jével. Ehhez a Közös Önkormányzati Hivatalhoz kormányhivatali kijelölés útján 2013. április 01.-től csatlakozik Tereske település.

Ezen időponttól a jelenlegi kirendeltségeken túl Tereske településen is állandó kirendeltség kezdi meg működését. A képviselő-testületek írásban megkapták a létrehozásról szóló megállapodást módosítását és megismerték azt. Kérem, hogy mondják el véleményüket a kialakult helyzetről

 

Illés Kálmán polgármester: Szente község képviselő – testülete részéről köszöntöm a megjelenteket. Habár kicsit kacskaringós úton, de mégis közeledve az eredeti elképzelésekhez 6 település együttműködésével kerül működtetésre a közös önkormányzati hivatal. Meggyőződésem, hogy az így létrejövő Hivatal működőképesebb és hatékonyabban szervezhető, mint egy kisebb szervezeti egység. A csatlakozó települések hasonló problémakörrel rendelkeznek. A közös intézményfenntartás egyébként is napi kapcsolatot igényel Szátok és Tereske között, mint Szente és Kétbodony, valamint Kisecset között. 

A magam részéről pozitívan értékelem kormányhivatali döntés után kialakult helyzetet és bízom abban, hogy a polgármesterek által már átbeszélt és előkészített megállapodás tervezetet minden képviselő – testület elfogadja.

 

Pintér Bertalan polgármester: Nógrádsáp település részéről köszöntöm a megjelenteket, sajnálom, hogy a Közös Hivatal megalakulásakor Tereske meggondolta magát. Úgy érzem, hogy talán Nógrádsáp csatlakozása volt Tereske számára elfogadhatatlan annak idején, de remélem, hogy minden probléma nélkül tudunk majd együtt dogozni. Véleményem szerint az együttműködés záloga a pontos pénzügyi elszámolás. Minden településnek törekednie kell az együttműködésre, fontos a kompromisszumkészség.

 

Urbán Pál polgármester: Tereske település képviselő – testülete részéről köszöntöm a megjelenteket. Véleményem szerint az új szabályozással a kis települések nem jártak jól. Tereskén 25-30 % kisebbség él, intézményeket működtetünk Szátokkal közösen. Köszönöm a többi képviselő – testületnek, hogy pozitívan nyilatkozott Tereske csatlakozásával kapcsolatosan. Az élet fogja bebizonyítani, hogy hogyan tud majd együttműködni a 6 település.

 

Vezér Attila polgármester: Szátok település képviselő – testülete részéről köszöntöm a megjelenteket, csatlakozom az előttem szólók véleményéhez. A kompromisszumkészséget nagyon fontosnak tartom, hiszen a jövőben már 6 településnek kell tudnia együttműködni a közös hivatal működőképességének és az önkormányzatokra háruló egyéb feladatok megoldásában.

 

Dudás György: Köszönöm a településeknek, hogy engem választottak arra a kihívásokkal teli nehéz feladatra, hogy a Közös Önkormányzati Hivatalt jegyzőként vezessem. Igyekszem megfelelni a feladatnak, meglátogattam már mind a 6 települést annak érdekében, hogy  április 8.-án munkába állásomkor, tisztában legyek az egyes települések helyzetével, igényeivel. Remélem a hivatali apparátus nagymértékben segítségemre lesz a munkámban. Véleményem szerint be kell bizonyítani, hogy a 6 településből álló Közös Önkormányzati Hivatalt jól tudjuk működtetni, jól tudunk együttműködni.

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Megköszönöm Dudás György Úr eddigi hozzáállását a Közös Önkormányzati Hivatal alakulásához. Bízunk Dudás Úr gyakorlatában. A polgármesteri megbeszélésen felmerült, hogy a Hivatal jogszerű és zavartalan működéséhez a rendelkezésre álló forrás kevésnek bizonyul. Dudás Úr segítségünkre volt egy levél megírásában a megbeszélésen megfogalmazottak szerint, annak érdekében, hogy az országgyűlési képviselő, az önkormányzati államtitkár, valamint a kormányhivatal figyelmét felhívjuk arra, hogy amennyiben a jogszabályoknak megfelelően kívánunk működni, akkor szükség van egy jegyzőre, aljegyzőre, gazdasági vezetőre, minden településen kirendeltség működtetésére, valamint a hatósági, szociális, pénzügyi feladatok ellátására, mind az önkormányzatok, mind az intézményeik esetében. Ennek a jogszerű működtetésnek jelenleg a költségvetésben nincs meg a fedezete.

 

Javaslom a megállapodás elfogadását.

 

 

A képviselő-testületek a napirendi pontot megvitatták és egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozzák:

 

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

33/2013. ( III. 26.) sz. határozat

 

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, illetve elfogadja a Nógrád Megyei Kormányhivatal Tereske községnek a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, 2013. április 1-től történő kijelölését. Ennek értelmében a már 6 település által fenntartandó Közös Önkormányzati Hivatal bővítésével kapcsolatos megállapodást az 1. számú melléklet szerinti taralommal elfogadja.

 

Felelős: Koczúrné Halász Judit polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

34/2013. ( III. 26.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy elfogadja a Nógrád Megyei Kormányhivatal Tereske községnek a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, 2013. április 1-től történő kijelölését. Ennek értelmében a már 6 település által fenntartandó Közös Önkormányzati Hivatal bővítésével kapcsolatos megállapodást az 1. számú melléklet szerinti taralommal elfogadja.

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

29/2013. ( III. 26.) sz. határozat

 

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy elfogadja a Nógrád Megyei Kormányhivatal Tereske községnek a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, 2013. április 1-től történő kijelölését. Ennek értelmében a már 6 település által fenntartandó Közös Önkormányzati Hivatal bővítésével kapcsolatos megállapodást az 1 számú melléklet szerinti taralommal elfogadja.

.

Felelős: Illés Kálmán polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Nógrádsáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

14/2013. ( III. 26.) sz. határozat

 

Nógrádsáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy elfogadja a NógrádMegyei Kormányhivatal Tereske községnek a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, 2013. április 1-től történő kijelölését. Ennek értelmében a már 6 település által fenntartandó Közös Önkormányzati Hivatal bővítésével kapcsolatos megállapodást az 1 számú melléklet szerinti taralommal elfogadja.

Felelős: Pintér Bertalan polgármester

Határidő: Értelemszerűen

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

9/2013. ( III. 26.) sz. határozat

 

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy elfogadja a Nógrád Megyei Kormányhivatal Tereske községnek a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, 2013. április 1-től történő kijelölését. Ennek értelmében a már 6 település által fenntartandó Közös Önkormányzati Hivatal bővítésével kapcsolatos megállapodást az 1. számú melléklet szerinti taralommal elfogadja.

Felelős: Vezér Attila polgármester

Határidő: Értelemszerűen

35/2013. ( III. 26.) sz. határozat

 

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy elfogadja a Nógrád Megyei Kormányhivatal Tereske községnek a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatalhoz, 2013. április 1-től történő kijelölését. Ennek értelmében a már 6 település által fenntartandó Közös Önkormányzati Hivatal bővítésével kapcsolatos megállapodást az 1 számú melléklet szerinti taralommal elfogadja.

Felelős: Urbán Pál polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: A hat társtelepülés által aláírt módosított megállapodás követően szükséges a jogszabályi előírásoknak megfelelő Alapító Okiratot Módosító Okirat, valamint a módosított Alapító Okirat elfogadása és aláírása. Az okiratokat a testületek írásban már megkapták és megismerték. Van e valakinek hozzászólása, javaslata?

 

A képviselő-testületek a napirendi pontot megvitatták és egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozzák:

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontot részletesen megvitatta, majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

 

34/2013. (III. 26.) sz. határozat

 

Kétbodony Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat Módosító Okiratát, illetve  a 3. számú mellékletben foglalt tartalommal az egységes szerkezetbe foglalt 2. okiratszámú Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.

 

Felelős:  Koczúrné Halász Judit polgármester

Határidő: Értelemszerűen

35/2013. (III. 26.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat Módosító Okiratát, illetve  a 3. számú mellékletben foglalt tartalommal az egységes szerkezetbe foglalt 2. okiratszámú Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.

 

Felelős:  Fodor Csilla  polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

30/2013. (III. 26.) sz. határozat

 

Szente Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat Módosító Okiratát, illetve  a 3. számú mellékletben foglalt tartalommal az egységes szerkezetbe foglalt 2. okiratszámú Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.

 

Felelős:  Illés Kálmán  polgármester

Határidő: Értelemszerűen

:

15/2013. (III. 26.) sz. határozat

 

Nógrádsáp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat Módosító Okiratát, illetve  a 3. számú mellékletben foglalt tartalommal az egységes szerkezetbe foglalt 2. okiratszámú Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.

 

Felelős:  Pintér Bertalan  polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

10/2013. (III. 26.) sz. határozat

 

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat Módosító Okiratát, illetve  a 3. számú mellékletben foglalt tartalommal az egységes szerkezetbe foglalt 2. okiratszámú Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.

 

Felelős: Vezér Attila polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

36/2013. (III. 26.) sz. határozat

Tereske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat Módosító Okiratát, illetve  a 3. számú mellékletben foglalt tartalommal az egységes szerkezetbe foglalt 2. okiratszámú Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.

 

Felelős:  Urbán Pál  polgármester

Határidő: Értelemszerűen

 

Koczúrné Halász Judit polgármester: Kérdezem a képviselő-testületeket, hogy egyéb kérdésük, javaslatuk van e még?

Ha nincs, megköszönöm az ülésen résztvevők munkáját és az együttes ülést befejezettnek nyilvánítom.

 

Kétbodony, 2013. március 26.

 

 

 

 

   ……………………………………                                  ……………………………………                    

         Koczúrné Halász Judit                                                                 Fodor Csilla

                     polgármester                                                                         polgármester   

 

 

……………………………………                                  ……………………………………                    

                   Pintér Bertalan                                                                    Vezér Attila

                     polgármester                                                                         polgármester

 

 

  …………………………………….                                 ……………………………………..

                     Illés Kálmán                                                                           Urbán Pál

                     polgármester                                                                            polgármester

 

 

………………………………….

Illés Zita

Megbízott jegyző

            

 

Jegyzőkönyv hitelesítők:

 

   ………………………………………                                ……………………………………

                  Bihariné Kovács Mária                                               Matulányi Györgyné

                           képviselő                                                                       képviselő