Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 4-2013 rendelet Kisecset hulladék rendelet

4-2013 rendelet Kisecset hulladék rendelet

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő testületének

4/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete

 

A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos

Közszolgáltatásról szóló 1/2013. (II.14.) rendelettel 16/2010. (XII.15.) önkormányzati

Rendelettel módosított 4/2010. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő testülete Magyarország Alaptörvénye

32 cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a hulladékról szóló

2012. évi CLXXXV. Törvény 35.§-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§

Kisecset Község Önkormányzat képviselő testületének módosított a közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2013. (II.14.) rendelettel 16/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2010. (III.01.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

 

21.§

(1) A szervezett közszolgáltatást a lakóingatlan tulajdonosa, használója köteles igénybe venni.

 

(2) A közszolgáltatás során az alábbi szabványos tárolók használhatók:

 a, 60l-es szabványos tároló

b, 120l-es szabványos tároló

 

(3) A 60 l-es gyűjtőedényre vonatkozó szolgáltatás csak az 1 és 2 személyes háztartásokra igényelhető.

 

(4) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól a használaton kívüli lakóingatlan tulajdonosa a bejelentést követő hónap első napjától. A kedvezményt a feltételek fennállása esetén a tulajdonosnak évente kérelmeznie kell az Önkormányzattól.

 

(5) E rendelet alkalmazásában használaton kívüli ingatlannak minősül az az ingatlan, amely életvitelszerűen nem lakott és nincs bérbe vagy használatba adva.

 

(6) Díjkedvezményben részesül az üdülőingatlan vagy a lakóingatlant üdülő ingatlanként használó

Tulajdonos a bejelentést követő hónap első napjától. A kedvezmény mértéke 120 L-es edényeket számolva 50%.

2.§

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Kisecset, 2013. április 25.

 

        

               Fodor Csilla                                                                   Dudás György

               polgármester                                                                       jegyző

Záradék:

 

A rendelet kihirdetve: 2013. április 26.

                                                                                                       Dudás György

                                                                                                          Jegyző

Indoklás

 

Kisecset Község Önkormányzat képviselő testületének

A közterület tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgálatáról

szóló többször módosított 4/2010. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításához

 

 

2013. január 1. napjától lépett hatályba a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény, mely szerint ezen időponttól megszűnt az önkormányzatok települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítására vonatkozó árhatósági felhatalmazása.

Ugyanakkor a települési önkormányzat képviselő testülete a fent említett törvény 35.§-a szerint önkormányzati rendeletben állapíthatja meg többek között az esetleges kedvezmények eseteit, valamint

Az üdülőingatlanokra és az ideiglenesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályokat.