Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 6-2013 rendelet Kisecset temető

6-2013 rendelet Kisecset temető

Kisecset Község Önkormányzata Képviselő-testülete

6/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete

a temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 18/2012 (VIII.21.)

önkormányzati rendeletével módosított 5/2010 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a, pontjában valamint a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a 145/1999.(X.1.) Korm. rendeletben foglalva a következőket rendeli el

1.      § .

A temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 18/2012 (VIII.21.) önkormányzati rendeletével módosított 5/2010 (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 17. §-a következő (12)-(14) bekezdésekkel egészül ki.

„(12) A síremlékek felújítása, illetve bontása során keletkező bontási anyagot a tulajdonos az önkormányzat előzetes engedélye alapján egy évig jogosult a temetőben térítésmentesen tárolni olyan módon, hogy azzal a közlekedést, és más sírhelyek megközelítését ne zavarja, illetve más sírhelyeket ne rongáljon meg.

(13) Az engedély lejártát megelőzően a tulajdonos a bontási anyagot saját költségére köteles elszállítani. Amennyiben az elszállításról a megadott határidőn belül nem gondoskodik, a tulajdonos költségére annak elvégzése érdekében az önkormányzat intézkedhet.

Az elszállítás díja ebben az esetben a legkisebb (4m3) konténer mindenkori szállítási, ártalmatlanítási költsége illetve a felmerülő munkadíj.

(14) Az elszállítás költségét a tulajdonos számla ellenében köteles az önkormányzatnak megtéríteni. Amennyiben ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a tartozás behajtására kerül sor. Behajthatatlanság esetén a hagyatéki teherként érvényesíthető.”

2.§.

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Kisecset, 2013. június 19.

 

………………………....…….                                             ……………………..............…

            Fodor Csilla                                                                                Dudás György

            polgármester                                                                                      jegyző

 

Kihirdetve:2013. június 20.

                                                                                              …………………………………..

                                                                                                            Dudás György

                                                                                                                  jegyző

Indokolás

 

a temetőről és a temetkezési tevékenységről szóló 18/2012 (VIII.21) önkormányzati rendelettel módosított 5/2010(III.1.) önkormányzati rendelet módosításához.

 

1.§-hoz

 

Az elmúlt évek során egyre inkább gyakorlattá vált a tulajdonosok részéről, hogy az átépített elbontott síremlékek maradványait, beton elemeit és törmelékét a temetőben különböző helyeken hátra hagyták és annak elszállításáról, valamint ártalmatlanításáról nem gondoskodtak.

 

Mindezek következtében a temetőben esztétikailag is kifogásolható és adott esetben balesetveszélyes beton depók alakultak ki, melyek sokszor síremlékek megközelítését és a temetőben való közlekedést is akadályozták.

 

Ennek megszüntetése érdekében szükségessé vált a bontott síremlékek helyzetének rendeletben történő szabályozása, beleértve az ideiglenes tárolás és az elszállítás körülményeit, illetve annak elmulasztásának várható következményeit.

 

 

Kisecset, 2013. június 19.

 

 

                                                                                  Fodor Csilla

                                                                                 polgármester