Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 7-2013 rendelet Kisecset köztiszt rend. módosítása

7-2013 rendelet Kisecset köztiszt rend. módosítása

Kisecset Község Önkormányzata Képviselő-testülete

 

7/2013. (VI.19.) önkormányzati rendelete

 

közterületek tisztántartásáról és  települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2012 (VIII.21.) önkormányzati rendelete és a 21/2012 (XI.14.) önkormányzati rendelet módosítása 4/2012 (III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35.§-hoz kapcsolt felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bek. 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.  

 

1.      § .

A közterületek tisztántartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2012. (VIII.21.) önkormányzati rendeletével és a 21/2012 (XI.14.) önkormányzati rendeletével módosított 4/2010 (III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 4.§.(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterületek gyommentesítése, rendszeres kaszálása, valamint az ott lévő árkok, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálymentes elfolyásának biztosítása- az ingatlant határoló szakaszokra terjedően- az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának a kötelessége.”

2.§.

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

Kisecset, 2013. június 19.

 

 

 

………………………....…….                                             ……………………..............…

            Fodor Csilla                                                                               Dudás György

            polgármester                                                                                      jegyző

 

 

Kihirdetve:2013. június 20.

 

 

                                                                                              …………………………………..

                                                                                                            Dudás György

                                                                                                                 jegyző

 

Indokolás

 

A közterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 17/2012 (VIII.21) önkormányzati rendelettel és a 21/2012 (XI.4) önkormányzati rendeletével módosított 4/2010 (III.1) önkormányzati rendelet módosításához.

 

1.§-hoz

 

 

A település rendezettségének biztosítására és az ezzel kapcsolatos gyakorlat egységesítése érdekében szükségessé vált a közterületek kezelésével kapcsolatos szabályok pontosítására, beleértve a közterületen lévő ingatlanokat határoló zöldterületek kezelését is.

 

 

Kisecset, 2013. június 19.

 

 

                                                                                         Fodor Csilla

                                                                                        polgármester