Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 10-2013 rendelet költségvetés módosításáról

10-2013 rendelet költségvetés módosításáról

Kisecset községi Önkormányzat képviselőtestületének

10/ 2013 (IX.4.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról.

 

 

Kisecset község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény 143.§. (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.21.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§.

 

Kisecset Község Önkormányzatának az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ,,R”) 1.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

 

„(1) Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetését

                                               22.388 e Ft                 bevétellel

                                               22.388 e Ft                 kiadással

állapítja meg.”

 

2.§.

 

(1)       A ,,R” .... melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2)       A ,,R” ..... melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

 

3.§.

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Kisecset, 2013.09.04.

 

 

 

                    Fodor Csilla                                                                 Dudás György

                   polgármester                                                                       jegyző

 

 

Kihirdetve:2013. 09.05.

                                                                                                                                            

 

 

                                                                                             Dudás György

                                                                                   jegyző