Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 12-2013 rendelet állattartási rendelet hatálytalanítása

12-2013 rendelet állattartási rendelet hatálytalanítása

Hatásvizsgálati lap

       I.            Társadalmi hatások

A Ptk., az Ávtv és Korm. rend. az állattartó és állattartással érintett személyek (környező lakóközösség) jogosultságait és kötelezettségeit is meghatározzák így a rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása nincs.

 

    II.            Gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltaknak nincs gazdasági, költségvetési hatása.

 

 III.            Környezeti hatások

A rendeletben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt hatása.

 

 IV.            Egészségügyi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következményei nincsenek.

 

    V.            Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak a Hivatal adminisztratív terheit nem befolyásolják.

 

 VI.            A rendelet alkalmazásában szükséges szervezeti és pénzügyi feltételek

A rendeletben foglaltak végrehajtásához szükséges személyes, tárgyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak. a rendeletben foglaltak végrehajtásának pénzügyi kiadása, követelménye az önkormányzat szempontjából nincs.

Kisecset, 2013. szeptember 4.

                                                                                 Dudás György
                                                                                       jegyző


Kisecset Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2013. (IX.04.) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól szóló
7/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Kisecset Községi Önkormányzat képviselő-testületének az Alaptörvény 32., cikk (2) bekezdésében meghatározott hatáskörében, valamint Magyarország helyi Önkormányzatiról szóló 2011 évi CLXXXIX törvényben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§

Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló, a 10/2008. (IX.30.) rendelettel és a 15/2012. (VIII.21.) rendelettel módosított 7/2004. (IV.29.) önkormányzati rendelet.

2.§

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

                       Fodor Csilla                                                      Dudás György
                       polgármester                                                            jegyző

 

A rendelet kihirdetve.

Kisecset, 2013. szeptember 5.

                                                                     Dudás György
                                                                           jegyző

 


Általános indoklás

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2012. évi XVIII. törvény 5.§ szerint mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem szabályozható.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Kormány rendelet megalkotásával a kedvtelésből tartott állatok tartásáról országos szintű jogi szabályozás született, ezért a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása a továbbiakban nem lehet helyi önkormányzatok képviselő-testületének biztosított jogalkotási tárgy.
Mindezekhez az önkormányzati rendeleti szabályozásnak igazodnia kell.

Kisecset, 2013. szeptember 4.

                                                                     Dudás György
                                                                           jegyző