Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 15-2013.11.27. jegyzőkönyv testületi ülésről

15-2013.11.27. jegyzőkönyv testületi ülésről

15 / 2013 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének soron következő testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza – Kisecset

Az ülés időpontja: 2013. november 27. 17.30 órakor

Jelen vannak:Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Igazolatlanul távol maradt:Füri János képviselő

 

Tanácskozási joggal: Dr.Villant Gréta jegyző

                                     Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Szeretettel köszöntöm új jegyzőnket Dr. Villant Grétát és Illés Zitát pénzügyi főelőadót. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját. Jelezni szeretném, hogy a testület anyaga hangfelvételre kerül. Szeretném javasolni, hogy napirendi pontok közé vegyük fel még a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.III. negyedévi beszámolóját a 2014. évi koncepciót és Kisecset Község Önkormányzatának 2013.III. negyedévi beszámolóját és a 2014. évi koncepciót.

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

Napirend:

 

1.      Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.III. negyedévi beszámolója (írásbeli)

Előterjesztő:Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

2.      Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi koncepciót (írásbeli)

Előterjesztő:Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

3.      Kisecset Község Önkormányzatának 2013.III. negyedévi beszámolója (írásbeli)

Előterjesztő:Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

4.      Kisecset Község Önkormányzatának 2014. évi koncepciót (írásbeli)

Előterjesztő:Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

5.      2014. évi hulladékkezelési szerződés (írásbeli)

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

6.      Helyi adók módosítása

Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

7.      Egyebek

 

 

A testület a javasolt napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadta, majd Fodor Csilla polgármester megnyitotta azok tárgyalását:

 

 

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.III. negyedévi beszámolója

 

Fodor Csilla polgármester:Írásban megkapták a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.III. negyedévi beszámolóját.

Van kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, javaslom, fogadjuk el.

 

 A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

71/2013 (XI.27.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a 2013. évi III. negyedévi beszámolót megismerte és elfogadta.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

A 2013. évi III. negyedévi költségvetés beszámolója 1.sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

2.      napirend tárgyalása:

Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi koncepciót

 

Fodor Csilla polgármester: Írásban megkapták a képviselők az anyagot.

Illés Zita pénzügyi főelőadó: 2014-re a 2013-as adatok alapján került megállapításra.

Dologi kiadásra lett tervezve, belső ellenőrzési feladat és könyvelő program megvásárlására.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

72/2013 (XI.27.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési koncepcióját megismerte és elfogadta.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

2014. évi költségvetési koncepciója 2.sz. mellékletként jegyzőkönyvhöz csatolva.

3.      napirend tárgyalása:

Kisecset Község Önkormányzatának 2013.III. negyedévi beszámolója

 

Fodor Csilla polgármester:Kisecset Község Önkormányzatának 2013.III. negyedévi beszámolóját a képviselők írásban megkapták.

Van kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, javaslom, fogadjuk el.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

73/2013 (XI.27.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a Kisecset Község Önkormányzatának 2013. évi III. negyedévi költségvetés teljesítését megismerte és elfogadta.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

A 2013. évi III. negyedévi költségvetés beszámolója 3.sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

4.      napirend tárgyalása:

Kisecset Község Önkormányzatának 2014. évi koncepciót

Fodor Csilla polgármester: A Kisecset Község Önkormányzatának 2014. évi koncepcióját is megkapták a képviselők írásban.

Van kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, javaslom, fogadjuk el.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

74/2013 (XI.27.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a Kisecset Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját megismerte és elfogadta.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

2014. évi költségvetési koncepciója 4.sz. mellékletként jegyzőkönyvhöz csatolva.

5.      napirend tárgyalása:

2014. évi hulladékkezelési szerződés

 

Fodor Csilla polgármester: 2014. január 1-től új hulladékkezelési szerződést kell kötni. Írásban megkapták a képviselők az Észak- Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Zöld Híd Régió Kft. tájékoztatását a lakossági hulladékszállítás díjával kapcsolatban. A Közös Hivatal hat polgármestere megbeszélést tartott melyen részt vett a Né and Pa Kft. ügyvezetője,akinek a ÉNYMK Nonprofit Kft. 48%-ban tulajdonrésze van. Tájékoztatott bennünket, hogy 100.000 Ft. tulajdonrészt kell vásárolni. Az árak 60l. kuka esetén: 20.940.-Ft/év, 80 l. kuka: 22.200 Ft/év,120l. kuka: 26.0402.- Ft/év. A feltételek ugyanazok, mint eddig.

A Zöld Híd Régió Kft. árai 80l. 23.500.-/hó és a 120 l. 28.133.- /hó. Mindenki 80l. kukát igényelhet. 1 évre is lehet szerződést kötni. Szándéknyilatkozatot már elfogadtuk, hogy 2014-től a Zöld Híddal fogunk szerződni.

 

 

Van kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, javaslom, fogadjuk el.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

75/2013 (XI.27.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott,hogy  hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatok ellátása céljából a 2014. évre a Zöld Híd Régió Kft.-vel köt szerződést.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társasági szerződés Kisecset Község Önkormányzata nevében aláírja.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

Az Észak- Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a Zöld Híd Régió Kft. írásbeli anyaga 5. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

6.      napirend tárgyalása:

Helyi adók módosítása

 

Fodor Csilla polgármester: November 30-ig dönteni kell, ha módosítani szeretnénk a helyi adókat.

Dr. Villant Gréta jegyző:Javasolni szeretném, hogy a három helyi adó rendeletet egységes rendeletbe kellene hozni.

 

A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Kisecset Község Önkormányzatának

13/2013. (XI.27. )  Önkormányzati rendelete

a helyi adókról

 

A rendelet6.sz. mellékletkénta jegyzőkönyvhözcsatolva.

 

7.      napirend tárgyalása:

Egyebek

 

Fodor Csilla polgármester: Tájékoztatom a képviselő- testületet, hogy falugyűlés lesz december 2-án 17 órától, melyre sok szeretettel meghívom a képviselőket.

Mikulásra felajánlás érkezett Reinágl Gyulától, a részleteket még megbeszéljük, de felajánlottam az önkormányzat épületét a rendezvény megtartására.

A szociális étkeztetéshez a Tengerszem Panzió a 2014. évben is 790.- Ft-ért biztosítja az ebédeket.

Többször jelezték felénk, hogy piszkosak az edények néhány étkezőnél.

A Generali Providencia Biztosító felmondta a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítási szerződést. Keresek új biztosítót, de a díj a töréskár miatt valószínűleg emelkedni fog.

Falubusz és Művelődési Ház pályázatot írtak ki, de nem voltunk jogosultak.

Téli közfoglalkoztatással kapcsolatban módosítani kellett a szerződéseket napi 8 órára, képzésre előre láthatólag december 1-től kell járniuk.

Faszállítással kapcsolatban megkerestek, hogy adjak ki engedélyt 10 napra nagy autókkal történő faszállításra. Mondtam, hogy kisecseti lakosok kapnak engedélyt, hogy fát vagy egyéb anyagot szállítassanak ingatlanjukhoz

Nógrád megyei Kormányhivatal felé panasz érkezett fűkaszálás miatt. Egy kisecseti lakos bejelentette, hogy az ingatlana mellett lévő önkormányzati területet több éve nincs lekaszálva. Nyilatkoztattam erre a területre vonatkozóan a közmunkásokat és a falugondnokot, akik vágták ezt a területet. A bejelentő idős korára és betegségére hivatkozik, hogy már a saját területét is nehezen tudja rendbe tenni. A jegyzőnk válaszolt a beadványra és tájékoztatta a 7/2013 (VI.9.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltakról. A rendelet kimondja, hogy mindenkinek kötelessége az ingatlant határoló szakaszokat kaszálni.

Önkormányzat épületének fűtésével kapcsolatban kell megbeszélnünk, hogy a következő évtől mivel fűtsük az önkormányzat épületét. Erre az évre még van gáz a tartályban, de soknak találom az évi 1Millió forintot a gáz kifizetésére. Gondoljuk át, hogy olcsóbb lenne, ha kályhákat beállítanánk az irodába vagy vegyes tüzelésű kazánt vásárolnánk.

Glózik László képviselő:Szakembertől szakvéleményt kell kérni, hogy hová lehetne a kazánt beállítani.

A kis kályhákat nem javaslom.

Kacsári Lászlóné alpolgármester:A kis kályhák szerintem se jó ötlet.

Fodor Csilla polgármester: Akkor, ha aktuális lesz a kérdés visszatérünk rá.

 

Több hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte a megjelentek munkáját és a testületi ülést befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                    

                 Dr. Villant Gréta                                                                Fodor Csilla

                       jegyző                                                                              polgármester