Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 17-2013.12.12. jegyzőkönyv testületi ülésről

17-2013.12.12. jegyzőkönyv testületi ülésről

17 / 2013 sz.

Jegyzőkönyv

rendkívüli testületi ülésről

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének soron következő rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza – Kisecset

Az ülés időpontja: 2013. december 12. 17.00 órakor

Jelen vannak:Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Igazolatlanul távol maradt:Füri János képviselő

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Jelezni szeretném, hogy a testület anyaga hangfelvételre kerül.

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

Napirend:

 

1.      Zöld Híd Régió Kft. határozatának újratárgyalása

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

        2.A közterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról rendelet     

            alkotása

           Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

3.Tájékoztatás

           Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

A testület a javasolt napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadta, majd Fodor Csilla polgármester megnyitotta azok tárgyalását:

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Zöld Híd Régió Kft. határozatának újratárgyalása

 

Fodor Csilla polgármester: 2013. november 27-én elfogadtuk a Zöld Híd Régió Kft. mint komplex szolgáltatót a kisecseti települési hulladék elszállításával kapcsolatosan. A mai napon kaptam az alábbi emailt, melyet felolvasok ( levél mellékelve ) . Ezen levélben Gyenes Szilárd nem hivatalos információkra hivatkozva a településünk hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos ellátás szervezését leállította .A Észak- Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.  új ajánlatott küldött melyben az árait az előző ajánlathoz képest csökkentette.

 

 A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

76/2013 (XII.12.) sz. határozat

 

Kisecset  község Önkormányzat képviselő-testülete a  75/2013. ( XI.27.) számú határozatát visszavonja.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

 

 

77/2013 (XII.12.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott,hogy  hulladékgazdálkodási közszolgáltatói feladatok ellátása céljából a 2014. évre az Észak- Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel köt szerződést.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést Kisecset Község Önkormányzata nevében aláírja.

 

2.      napirend tárgyalása:

A közterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról rendelet    

 

Fodor Csilla polgármester: Szükségessé válta a közterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalására.    

 

A képviselő – testület a napirendi pontot részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő –testületének

14/2013(XII.12.) számú önkormányzati rendelete

a közterületek tisztántartásáról és települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

 

A rendelet 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

3.      napirend tárgyalása:

Tájékoztatás

 

Fodor Csilla polgármester: Tájékoztatom a képviselő testületet, hogy újabb panasz érkezett a Kormányhivatalhoz, melyben sérelmezik a községben hatályban lévő idegen forgalmi adó rendeletünket.

 

 

Több hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte a megjelentek munkáját és a testületi ülést befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                    

                 Dr. Villant Gréta                                                                Fodor Csilla

                       jegyző                                                                              polgármester