Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 18-2013.12.20. jegyzőkönyv testületi ülésről

18-2013.12.20. jegyzőkönyv testületi ülésről

18 / 2013 sz.

Jegyzőkönyv

rendkívüli testületi ülésről

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének soron következő rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza – Kisecset

Az ülés időpontja: 2013. december 20. 18.00 órakor

Jelen vannak:Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármestere

                          Pribelszki Mónika képviselő

 

Igazolatlanul távol maradt:Füri János képviselő, Glózik László képviselő

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Jelezni szeretném, hogy a testület anyaga hangfelvételre kerül.

 

Napirend:

 

1.      Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntető megállapodás elfogadása

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

2.      Belovai Róbert r.őrnagy kapitányságvezetői kinevezése

           Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

3.Tájékoztatás

           Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

A testület a javasolt napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadta, majd Fodor Csilla polgármester megnyitotta azok tárgyalását:

 

1.      napirend tárgyalása:

 

Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntető megállapodás elfogadása

 

Fodor Csilla polgármester: Torma Andrea Bánk község jegyzője , tegnapi nap küldte át a Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntető megállapodás tervezetét. Kérte, hogy a képviselő testület, még ebben az évben fogadja el a megállapodás szövegét és hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

 A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

78/2013 (XII.20.) sz. határozat

 

Kisecset  község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú Társulás megszüntető megállapodását elfogadja és felhatalmazza a polgármestert , hogy a Kisecset Község Önkormányzata nevében aláírja.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      napirend tárgyalása:

 

Belovai Róbert r.őrnagy kapitányságvezetői kinevezése

 

Fodor Csilla polgármester: A Nógrád Megyei-Főkapitányság vezetője levélben azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a képviselő testület véleményezze, Belovai Róbert r.őrnagy Rétsági Rendőrkapitányság vezetői kinevezését.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

79/2013 (XII.20.) sz. határozat

 

Kisecset község Önkormányzat képviselő-testülete Belovai Róbert r.őrnagy Rétsági Rendőrkapitányság vezetői kinevezését elfogadja.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

 

3.      napirend tárgyalása:

Tájékoztatás

 

Fodor Csilla polgármester: A 2014. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés még nem lett megkötve az Észak-Pest Nyugat-Nógrád Megyei Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel. A törvényi értelmezés alapján 2014. évben a szemét szállítás díja nem lehet magasabb mint a 2012. évben beszedet szemétszállítási díj volt. Vagyis a lakosok által fizetett szemétszállítási díj és a ténylegesen felmerült költségek közötti díj különbözetett az önkormányzatnak kell a saját költségvetéséből kifizetni. A Kft. állásfoglalást kért a fentiekkel kapcsolatban.

 

A képviselő testület a tájékoztatást elfogadta.

 

 

Több hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte a megjelentek munkáját és a testületi ülést befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                    

                 Dr. Villant Gréta                                                                Fodor Csilla

                       jegyző                                                                              polgármester