Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 1/ 2014 (I.30.) önkormányzati rendelet

1/ 2014 (I.30.) önkormányzati rendelet

Kisecset községi Önkormányzat képviselőtestületének

1/ 2014 (I.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról.

 

 

Kisecset község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.21.) rendeletet az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§.

 

Kisecset Község Önkormányzatának az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: ,,R”) 1.§. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

 

„(1) Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetését

                                               26.408 e Ft                 bevétellel

                                               26.408 e Ft                 kiadással

állapítja meg.”

 

2.§.

 

(1)       A ,,R” .... melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2)       A ,,R” ..... melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

 

3.§.

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

Kisecset, 2014. 01.30.

 

 

 

                    Fodor Csilla                                                                 Dr Villant Gréta

                   polgármester                                                                       jegyző

 

 

Kihirdetve:2014. 01.31.

 

 

                                                                                                                                            

 

                                                                                             Dr. Villant Gréta

                                                                                   jegyző