Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 1-2014 jegyzőkönyv

1-2014 jegyzőkönyv

1 / 2014 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének soron következő testületi üléséről.

Az ülés helye: Községháza – Kisecset

Az ülés időpontja: 2014. január 30. 17.30 órakor

Jelen vannak:  Fodor Csilla polgármester

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

                          Glózik László képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

                          Füri János képviselő

 

Tanácskozási joggal: Dr.Villant Gréta jegyző

                                     Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Szeretettel köszöntöm jegyzőnket Dr. Villant Grétát és Illés Zitát pénzügyi főelőadót. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját. Jelezni szeretném, hogy a testület anyaga hangfelvételre kerül. Szeretném javasolni, hogy napirendi pontok közé vegyük fel még a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetés módosításának elfogadását és a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetés elfogadását.

A testület a javaslatot egyhangúlag elfogadták.

 

Napirend:

 

1.        Kisecset Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetés módosításának elfogadása (írásbeli)

     Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

2.        Kisecset Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének elfogadása (írásbeli)

Előterjesztő:Fodor Csilla polgármester  

 

3.        Egyebek

 

4.        Átmeneti segély kérelmek elbírálása

    Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester  

 

 

A testület a javasolt napirendi pontokat egyhangú igen szavazattal elfogadta, majd Fodor Csilla polgármester megnyitotta azok tárgyalását:

 

1.        napirend tárgyalása:

 

Kisecset Község Önkormányzatának 2013.évi költségvetés módosításának elfogadása

 

Fodor Csilla polgármester:Írásban megkapták a képviselők a költségvetés módosítását.

Van kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, javaslom, fogadjuk el.

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a napirendet megismerte, részletesen megtárgyalta - majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

1/2014 (I.30.) sz. rendelet

a 2013. évi költségvetés módosítása

 

A 2013. évi költségvetés 1. sz. mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

2.        napirend tárgyalása:

 

Kisecset Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetésének elfogadása

 

Fodor Csilla polgármester:Kisecset Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetést a képviselők írásban megkapták.

Illés Zita pénzügyi főelőadó: 2014-re az állami támogatás több, ezért több az önkormányzat bevétele.

Fodor Csilla polgármester: Terveztünk rendezvényre 150 E Ft-ot, kérem, a testületet gondolják, át milyen rendezvényt tartsuk a 2014.évben és mennyi pénzt különítsünk el erre a célra.

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a napirendet megismerte, részletesen megtárgyalta - majd 5 egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

2/2014 (I.30.) sz. rendelet

Kisecset Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete Kisecset Község Önkormányzat elfogadta Kisecset község önkormányzatának költségvetését.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

2014. évi költségvetés 2. sz. mellékletként jegyzőkönyvhöz csatolva.

3.        napirend tárgyalása:

Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetés módosításának elfogadása

 

Fodor Csilla polgármester:Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetés módosításának elfogadását a képviselők írásban megkapták.

Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, javaslom, fogadjuk el.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

1/2014 (I.30.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetés módosítását megismerte és elfogadta.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

A 2013. évi költségvetés módosítása 3. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

4.        napirend tárgyalása:

Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetése

Fodor Csilla polgármester: A Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését megkapták a képviselők írásban.

Van kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, javaslom, fogadjuk el.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

2/2014 (I.30.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a Kétbodonyi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését megismerte és elfogadta.

 

Felelős:Fodor Csilla polgármester

Határidő:Értelemszerűen

 

2014. évi költségvetése 4. számú mellékletként jegyzőkönyvhöz csatolva.

5.        napirend tárgyalása:

Egyebek

 

Fodor Csilla polgármester:

1.)      Közvilágítással kapcsolatban szeretnék megkérni mindenkit, hogy ha észreveszik, hogy kiégtek az izzók jelentsék be az önkormányzat részére.

2.)      Óvodások szállítására a szentei Bóbita Óvoda és Bölcsőde 253E Ft-ot adott támogatásként az önkormányzatnak.

3.)      A védőnői szolgálatnak hordozható számítógépet és programot kell vásárolnia. A számítógép értéke 100E Ft. Romhány 50E Ft-ot, Kétbodony és Szente pedig 20-20E Ft-ot Kisecsetnek 10E Ft-ot kell fizetnie a számítógéphez hozzájárulásként.

4.)      A költségvetésben elkülönítettünk pályázati önerőre pénzösszeget. Kérem a testületet, hogy nyilatkozzanak, hogy szándékunkban áll-e pályázni új falubusz és a művelődési ház pályázat kiírása esetén.

 

A képviselő – testület az egyebek napirend 4. alpontjában szereplő javaslatot részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

3/2014 (I.30.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete úgy döntött, hogy a pályázatok esetleges kiírása esetén, szándékukban áll pályázatot beadni új falubusz és a művelődési ház felújításával kapcsolatban.

 

Fodor Csilla polgármester:A decemberi falugyűlésen elhangzottak alapján, Glózik László képviselő kérte, hogy ismételten kerüljön napirendre és megtárgyalásra a falubusz összetörésével kapcsolatos kárigény érvényesítése.

 

Glózik László képviselő:A történteket végiggondolva és a testület felé irányuló vádakat visszautasítva a testület a következő véleményét tartja fent: A buszt egyedül és kizárólag Fodor Csilla polgármester adta kölcsön a kétbodonyi önkormányzatnak erről a testületi tagok a baleset bekövetkezte után értesültek. Ezt a tényt a polgármester asszony is elismerte a falugyűlésen történt egyik hozzászólásában idézném „ Egy pillanat,  mikor megvádoltatok, akkor is felolvastam egy szabályzatot, ami alapján az én hatásköröm a falubusz útvonalának meghatározása. A képviselők véleményét kikérhetem. Nem az én buszom, a mi buszunk”. Igen a falubusz az önkormányzat vagyonát képezi, amely vagyonnak kezelője a képviselőtestület, ezért személyesen is visszautasítom a felmerülő problémára adott és publikált másik válaszát a polgármester asszonynak, ami így szólt idéztem „Egy pillanatra kaphatok szót? Köszönöm szépen. Én akkor is elmondtam és most is el tudom mondani, Évi a vádad alaptalan. Úgy tudom, hogy 2-3 héttel a totálkár előtt Glózik László elvitte a kétbodonyi csapatot a Forddal Hontra és akkor se lettetek megkérdezve”. Az állítással szemben a következő a valóság: én elkértem a buszt tehát tudtam róla, a polgármester asszony ideadta tehát ő is tudott róla, Kacsári Lászlóné és Pribelszki Mónika képviselőket megkerestem az igényemmel, tehát ők is tudtak róla. A buszt én vezettem, mint az önkormányzat vagyonának kezelője. Sértetlen állapotban hoztam vissza. Tehát a baleset bekövetkeztével adott ilyen nemű válasza a polgármester asszonynak nem oda való. A baleset bekövetkezte után Fodor Csilla polgármester a testülettel megszavaztatta, hogy a busszal kapcsolatos ügyekben teljes hatáskörrel eljárhasson. A testület ezt elfogadta, a lebonyolítás gördülékenységének érdekében. Értve ez alatt azt, hogy a buszt a lehető legrövidebb idő alatt a település javát szolgálja. Sajnálatos módon a busz olyan mértékben sérült, hogy a biztosító a számítása szerint azt gazdaságosan javítani nem érdemes. Itt jegyezném meg, hogy a totálkár és totálkár között is van differencia, az egyik a technikai totálkár, ahol már a gépkocsi javíthatatlan, a másik a gazdasági totálkár, ahol a gépkocsi javítható, de a ráköltött költség és a roncs értéke meghaladja a gépkocsi akkori piaci értékét. Tehát a biztosító annyit fizet a kárért amennyit ő hozzáadva a roncs megállapított maradványértékét a szabadpiacon már a kárt megelőző állapotban levő gépkocsit lehet vásárolni. Sajnos itt jött be az a patthelyzet, hogy az MVH-val kötött szerződés szerint, nem lehet a buszt eladni, így maradt a javítás, melyre az árajánlatokat kellett kérni, amelyre 5 ajánlat érkezett. Az utolsó a határidő lejárta előtt közvetlen érkezett és mivel ez volt a legolcsóbb, ez lett megszavazva. Javítóműhely nem lett megnézve. A javításból a buszt Fodor Csilla polgármester vette át. Az átvétel után pár nappal, a falugondnok jelezte, hogy hiba van a javításba. A hibák kijavításával a mai napig nem keresték meg a javítóműhelyt, hogy a garanciára megjavítsák. A javítóműhelynek a javítás után a buszt olyan állapotban kellett volna átadnia, hogy az a busz korának és futott kilométerének megfelelő állapotban legyen. A műhellyel kapcsolatban, ezt még mindig érvényesíteni lehet. Ha ezt megtesszük, a busz a baleset előtti használati értékkel lesz egyenlő értékű. Ami a kétbodonyi önkormányzattal szembeni Kisecset polgármesterének meglevő követelését illeti, nézzük, mik a tények: a biztosító fizetett 2.200.000 Ft javítási díjat. Kétbodony fizetett 250.000 önrészt ezzel szemben a busz javítása 2.200.000 Ft volt. A kisecseti önkormányzatot egyéb módon sem érte kár, mert a kétbodonyi busz minden feladatot ellátott a sérült busz javítása alatt és ennek üzemanyagköltsége, amit kétbodony nem számolt fel további 150.000 Ft. Tehát nem felel meg a valóságnak az az információ, hogy a kétbodonyi önkormányzat nem fizetett semmit, nem szállt bele a busz balesetében keletkezett kártérítésbe. A mai napig a vádaskodók, sem kisecset testülete felé, sem a kétbodonyi önkormányzat felé nem nyújtottak be tényszerűen további követelésüket, mármint azt, hogy mennyi lenne még az a fizetett és szolgáltatott összegen felüli követelésük. Ellenben aláírási akcióba kezdtek, amelyben ezen tények elhallgatásával befolyásolták az adott falu lakóinak véleményét. A képviselő testületi tagok ellen hangolta a közvéleményt. Itt pedig azt gondolom, hogy lehetetlen bármiről is tárgyalni. Ugyanakkor felhívnám a polgármester asszony figyelmét, továbbra is arra, hogy ha nem sikerül kétbodony önkormányzatával megegyezni arról, amiről eddig szó sem volt, akkor a követelés érvényesítésére, csak per útján van lehetőség. Márpedig a képviselők véleménye az hogy a fentiek tudatában, hogy sajnos nincs lehetőségünk pert nyerni. De, ha mégis ragaszkodunk hozzá a peres következő költségekkel mindenképpen a falunak kell szembenéznie: Amennyiben a per értéke veszem azt 1.000.000 Ft, annak az illetéke 60.000, 6%. Az ügyvédi beadványért az ügyvéd pénzt kér. Ügyvéd tárgyalásra járásért pénzt kér. Igazságügyi szakértől véleményt a bíróság valószínűleg elrendeli. És ez akár többszázezer forintos összegre rúghat és pervesztés esetén akár a duplájára is. Összegezve a buszt ért kárért, egy személyben ön a felelős mivel teljes jogú felhatalmazást kapott, amivel élt is. Ha valaki segíteni próbált azt minősítetlen stílusban ordítva az utcán zavarta el. Amennyiben hajlandó ezt az összeget nem az önkormányzat pénzéből finanszírozni, úgy én megszavazom a per megindítását. Köszönöm.

 

Fodor Csilla polgármester :Szeretnék rákérdezni, a tisztelt képviselők közül ki az, aki csatlakozik Glózik László képviselő felszólalásához. Mivel a képviselő Úr, többes számban, a képviselők nevében szólt.

 

A képviselők részéről mély hallgatás.

 

Fodor Csilla polgármester: Továbbra sem tartom magam felelősnek a falubusz összetörésért. A birtokunkba van egy aláírt meghatalmazás, teljes körű felelősség vállalással, illetve a kisecseti lakosok közül 80 személy írta alá azt a dokumentumot, melyben felszólítják a kisecseti képviselő testületet a teljes kárigény benyújtására. Nem arról van szó, hogy azonnal pert kell indítani a károkozóval szemben, de a többlet költségünket, igen is érvényesíteni kell. Kb.95-100 eFt többlet költségünk keletkezett, illetve a busz értéke jelentősen csökkent azzal, hogy gazdasági totálkárosan össze volt törve. Szeretném megkérdezni Glózik László képviselőt, hogy a fenti vád alapján, személy szerint, kit vagy kiket zavartam el ordítva az utcán?

 

Glózik László képviselő:Személyt nem tudok mondani.

 

Fodor Csilla polgármester: Kérlek, válaszolj a kérdésemre!

 

Glózik László képviselő: Nekem Wágler úrpanaszkodott ezzel kapcsolatban.

 

Fodor Csilla polgármester: Wágler úr engem nem is keresett a busszal kapcsolatban.

 

Glózik László képviselő: Akkor ezt az állításomat természetesen visszavonom. Akkor, kérlek, vázold fel, mennyi összegszerűen a követelés.

 

Fodor Csilla polgármester: Nem vagyok kárszakértő, én ezt megállapítani nem tudom. Hivatalos kárszakértőnek kell megállapítania, hogy mennyivel ér kevesebbet jelen pillanatban a busz, ahhoz képest mintha nem tört volna össze.

 

Pribelszki Mónika képviselő:A szakértő, a törést követő egy évvel későbbi állapotot fog megállapítani.

 

Fodor Csilla polgármester: Igaz, de ebben az egy évben teljesen elhatárolódtatok az okozott károk követelésétől.

 

Füri János képviselő: Véleményem szerint, most is ugyan azt érték különbözetett mutatná ki a kárszakértő, mint ha mindjárt elvittük volna megvizsgálni.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Azt nem értem, hogy az időközben felmerült hibák miatt, miért nem lett vissza szállítva javításra az autó.

 

Fodor Csilla polgármester: Mert közvetlenül, csak a beázást lehet visszavezetni javítási hibára és csak ennek a megjavítása miatt, nem vittem fel Dunakeszire a buszt, hiszen ez több napos kiesést jelentett volna. Mivel helyettesítettem volna a buszt? Hogy szállítottuk volna a gyerekeket és az ebédet?

 

Kacsári Lászlóné képviselő: A hátsó ajtó nem csukódik.

 

Kacsári László falugondnok: A kormány is rángat, a kerekek ki akarnak esni.

 

Tóth Zsuzsanna lakos:Mindez addig nem volt, míg nem lett totálkárra törve a busz.

 

Kacsári László falugondnok:Hát nem.

 

Glózik László képviselő: Én nem szeretném ezt a kérdést hosszú ideig húzni. Amennyiben megvan az értékcsökkenés és tudjuk nevesíteni Kétbodony felé az igényünket. Legyen egy végösszeg, amire azt mondjuk, hogy még ennyit kérünk Kétbodonytól, és hogy utána mi lesz, azt már had ne én állapítsam meg.

 

Kacsári Lászlóné képviselő: Kitől követeljük a kártérítést Zachar Gyulától vagy a Kétbodonyi Önkormányzattól.

 

Pribelszki Mónika képviselő:Véleményem szerint nem perelhető senki.

 

Fodor Csilla polgármester: Első sorban nem perről kell beszélni. Az okozott kárral kapcsolatos teljes plusz költséget kell megállapítani és követelni a meghatalmazottól. Ezt várják tőlünk a kisecseti lakosok. Véleményem szerint nem lettek megvezetve az aláírás gyűjtés során a lakosok, mint ahogy azt te Glózik László állítottad.

Szavazásra teszem fel a kérdést, kérem, kézfeltartással jelezze amennyiben egyetért azzal, hogy követeljük a teljes körű kártérítést a falubusz összetörésével kapcsolatban a Kétbodonyi Önkormányzattól és Zachar Gyulától.

Fodor Csilla polgármester:Igen.

Kacsári Lászlóné alpolgármester:Nem.

Füri János képviselő:Igen.

Pribelszki Mónika képviselő:Nem.

Glózik László képviselő:Nem.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd 2 igen és 3 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

4/2014 (I.30.) sz. határozat

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete úgy határozott, hogy nem követeli a teljes körű kártérítést a falubusz összetörésével kapcsolatban a Kétbodonyi Önkormányzattól és Zachar Gyulától.

 

Pribelszki Mónika képviselő: Mielőtt bezárnád az ülést, képviselői beadványban szeretnék reagálni, hogy a falugyűlésen miért nem vettem részt és írásban szeretnék válaszolni az engem ért és engem érintő dolgokra. Kérem, hogy a beadványom a jelen képviselő testületi ülés anyagát képezze.

 

Pribelszki Mónika képviselő kérelmére, beadványa 4. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

Több hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte a jelenlévő lakosok részvételét és a testület a szociális kérelmek elbírálását - az ötv. értelmében - zárt ülésen folytatta. 

 

 

 

 

                                                                                                               

 ……………………………………                                                     ……………………………………                    

                 Dr. Villant Gréta                                                                              Fodor Csilla

                       jegyző                                                                                           polgármester