Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 3/2014 (04.29.) önkormányzati rendelet

3/2014 (04.29.) önkormányzati rendelet

 

Kisecset községi Önkormányzat Képviselőtestületének

3/2014( 04.29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013 évi költségvetésének végrehajtásáról

 

 

Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23.§.(1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §.

 

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott intézményekre, az Önkormányzat gazdasági tevékenységére.

2. §.

 

A képviselőtestület az Önkormányzat 2013 évi költségvetésének végrehajtását

                         

                           5.796 E Ft nyitó pénzkészlettel

 

                         20.585 E Ft bevétellel (Az 1. sz. melléklet szerinti részletezéssel)

 

 24.711 E Ft kiadással  ( a 2. sz. melléklet szerinti részletezéssel)

 

  1.670 E Ft záró pénzkészlettel

 

   2.145 E Ft Ft módosított pénzmaradvánnyal.

 

 (a 3. sz. melléklet szerinti elszámolással) elfogadja.

 

3. §.

 

(1)   Az Önkormányzat vagyoni állapotát, mérlegét a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(2)   Az Önkormányzat gazdálkodásának szöveges értékelését az 5. sz. melléklet tartalmazza.

 

4 §.

 

(1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(3)   A rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a képviselő – testület 3/2013 (02.21.) sz. költségvetési rendelete.

 

Kisecset, 2014.04.29.

 

 

        ……………..……………..                                          ………………………….

       Fodor Csilla                                                             Dr. Villant Gréta

       polgármester                                                                    jegyző

 

Kihirdetve: 2014.04.30.

                                                                                  ………………………….

                                                                                              Dr. Villant Gréta

                                                                                                    jegyző