Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 5-2014 jegyzőkönyv

5-2014 jegyzőkönyv

5 / 2014 sz.

Jegyzőkönyv

testületi ülésről

 

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének testületi üléséről.

Az ülés helye: KözségházaKisecset

Az ülés időpontja: 2014. április 29. 17:30.

Jelen vannak :Fodor Csilla polgármester

                          Pribelszki Mónika képviselő

                          Füri János képviselő

 

Tanácskozási joggal:Dr. Villant Gréta jegyző

                                      Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

Jegyzőkönyvvezető: Valkó Erika igazgatási főelőadó

 

Igazolatlanul távol maradt: Kacsári Lászlóné alpolgármester

                                                Glózik László képviselő

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket, felhívom a figyelmet, hogy a testületi ülés anyaga hangfelvételre kerül. Megállapítom, hogy a testület határozatképes. Felkérem jegyzőkönyv vezetőnek Valkó Erikát, a közös hivatal alkalmazottját.

 

A javasolt napirendi pontok tárgyalását a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. 

 

Napirend:

 

1.      2013. évi beszámoló elfogadása (írásbeli)

     Előterjesztő: Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

2.      Tájékoztatás

Előterjesztő: Fodor Csilla polgármester

 

 

  1. napirend tárgyalása:

 

2013. évi beszámoló elfogadása

 

Illés Zita pénzügyi főeőadó: A képviselő-testület tagjai írásban megkapták a 2013. évi beszámoló írásbeli anyagát.

Van- e kérdés a beszámolóval kapcsolatban.

Ha nincs, kérem, fogadják el a beszámoló anyagát.

 

Kisecset községi Önkormányzat képviselő – testülete a napirendet megismerte, részletesen megtárgyalta - majd egyhangú igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

 

3/2014 (IV.29.) sz. rendelet

a 2013. évi beszámoló elfogadásáról

 

 

A beszámoló 1. sz.mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva.

 

 

 

2. napirend tárgyalása:

Tájékoztatás

Fodor Csilla polgármester:Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy a március hónapban megigényelt 2.950.000 Ft vissza nem térítendő adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok támogatását teljes egészében megkaptuk.

 

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte az ülésen résztvevők munkáját, majd a testület ülését befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

 

 

     ……………………………………                                  ……………………………………                    

                        Dr. Villant Gréta                                                             Fodor Csilla

                             jegyző                                                                                      polgármester