Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.2 Jegyzőkönyvek 13-2014.09.29. jegyzőkönyv testületi ülésről

13-2014.09.29. jegyzőkönyv testületi ülésről

13/ 2014 sz.

Jegyzőkönyv

 testületi ülésről

 

 

Készült:Kisecset községi Önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye: KözségházaKisecset

Az ülés időpontja: 2014. szeptember 29. 19.00.

Jelen vannak :Fodor Csilla polgármester

                          Glózik László képviselő

                          Pribelszki Mónika képviselő

                          Kacsári Lászlóné alpolgármester

 

Tanácskozási joggal:Illés Zita pénzügyi főelőadó

 

Igazolatlanul távol maradt:Füri János képviselő

 

Fodor Csilla polgármester:Köszöntöm a megjelenteket, felhívom a figyelmet, hogy a testületi ülés anyaga hangfelvételre kerül. Megállapítom, hogy a testület határozatképes.

A javasolt napirendi pontok tárgyalását a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadta

 

Napirend:

 

  1. Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése

Előterjesztő:Fodor Csilla polgármester

 

  1. „Bursa Hungarica „felsőoktatási pályázati kiírás lehetősége

Előterjesztő:Fodor Csilla polgármester

 

 

  1. napirend tárgyalása:

 

Szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése

 

Fodor Csilla polgármester: Az idei évben is lehetőség van szociális célú tűzifa támogatásra. A Belügyminisztérium rendelete alapján az önkormányzatnak maximum 34 m3 tűzifa vásárlásához igényelhető támogatás. További feltétel, hogy a megítélt támogatás arányában m3-enként 1000 Ft+áfa önrészt, illetve a tűzifa szállítási költségének teljes értékét az önkormányzatnak kell biztosítania.

Javaslom, hogy 34 m3 kemény lombos tűzifa vásárlásának támogatására nyújtsunk be támogatási igényt.

 

A képviselő – testület a napirendet részletesen megvitatta majd egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

27/2014 (IX.29) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az 46/2014 (IX.25) számú BM rendeletben megfogalmazottak alapján helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igényléséről döntött.

A képviselő – testület 34 m3 kemény lombos tűzifa biztosítása érdekében 34.000 Ft önerőt, továbbá a tűzifa településre szállításához kapcsolódó költségek finanszírozását költségvetésében biztosítja.

 

Határidő: 2014. október 6.

Felelős: Fodor Csilla polgármester

 

2. napirend tárgyalása:

„Bursa Hungarica” felsőoktatási pályázati kiírás lehetősége

 

Fodor Csilla polgármester:Az önkormányzat szociális ösztöndíjat biztosíthat a Bursa Hungarica pályázati program keretében a településen élő, nappali tagozatos felsőoktatási tanulmányokat folytató diákok részére. Javaslom, hogy csatlakozzunk a pályázati rendszerhez és írjuk ki a felsőoktatási tanulók részére a Bursa Hungarica pályázatot. Továbbá javaslom, hogy a diákoknak havi 3000 Ft támogatást nyújtsunk, melyet a Nógrád Megyei Önkormányzat kiegészíthet lehetőségei szerint, valamint ugyanekkora összeget biztosít hozzá az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő központ.

 

A testület a napirendi pontot megvitatta és egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

 

28/2014 (IX.29.) sz. határozat

 

Kisecset Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a felsőfokú hallgatók támogatására összeállított ,,Bursa Hungarica” pályázati feltételeket és a testület kiírja Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázati Ösztöndíjrendszer a 2014. évi pályázati fordulójára vonatkozó „A” és „B” típusú pályázatát.

A csatlakozási nyilatkozatot alá kell írni és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére meg kell küldeni, a pályázatokat pedig ki kell hirdetni.

 

Felelős: Fodor Csilla polgármester

Határidő: 2014.október 1.

 

Több napirend és hozzászólás nem lévén Fodor Csilla polgármester megköszönte az ülésen a résztvevőknek, majd a testület ülését befejezettnek nyilvánította.

 

 

 

 

 

 

          ……………………………………                                  ……………………………………                     

                        Dr. Villant Gréta                                                             Fodor Csilla

                             jegyző                                                                                      polgármester