Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 1-2015 (I.19.) Rendelet (SZMSZ módosításáról)

1-2015 (I.19.) Rendelet (SZMSZ módosításáról)

Kisecset község Önkormányzat Képviselő testületének

1./2015 (I.19.) önkormányzati rendelete

 

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló

5/2014 (X.29.) önkormányzati rendelet

módosításáról.

 

 

 

 Kisecset Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

 

1.§

 

Kisecset Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. számú függelékének a helyébe a következő függelék lép:

 

A képviselő-testület által létrehozott állandó bizottság elnevezése és személyi összetétele

 

A képviselő-testület állandó bizottságának személyi összetétele

 

1, Vagyonnyilatkozat Kezelő, Összeférhetetlenségi és Méltatlansági Bizottság

 

Képviselő Tagjai:

  1. Baranyai Sándor Balázs elnök
  2. Vecserek Ildikó tag

Képviselői megbízatással nem rendelkező külső tag:

  1. Matikovszki Józsefné tag

 

2. §

 

Hatályát veszti a Rendelet

4. függeléke

 

3.§

Záró rendelkezések

 

(1)   Ez a rendelet a 2015. január 19. napján 20:00 órakor lép hatályba.

(2)   Ez a rendelet 2015. január 20. napján hatályát veszti.

 

 

           Dr. Villant Gréta                                                       Pribelszki Tamás

         jegyző                                                                 polgármester

 

Kihirdetve: 2015. január 19. napján