Get Adobe Flash player
Címlap Hírek Hatósági hírdetmények Lakossági tájékoztató szociális tűzifa támogatásról

Lakossági tájékoztató szociális tűzifa támogatásról

Lakossági tájékoztató szociális tűzifa támogatásról

Tájékoztatom a Tisztelt Kisecseti Lakosokat, hogy Kisecset Község Önkormányzat Képviselő-testületének a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultság feltételeiről szóló 12/2015 (XI.06.) rendelete lehetőséget biztosít a kisecseti lakosok számára szociális tűzifa támogatás igénybevételére.

Az önkormányzat képviselő-testülete szociális tűzifa támogatást nyújthat annak a Kisecset község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének, vagy albérlőjének a helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, aki az alábbi feltételeknek megfelelnek:

- A kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, ( 71.250 ft,-)

- egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 300%-át (85. 500.-Ft)

- téli fűtését tűzifával oldja meg,

- Kisecseten állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik, és életvitelszerűen Kisecseten tartózkodik.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás.

A szociális célú tűzifa támogatást természetbeni ellátásként kell megállapítani, tűzifa formájában.

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége legfeljebb 2 m3 háztartásonként.

Szociális tűzifa iránti kérelmeket 2015.december 1. napjáig lehet benyújtani a Kisecseti Polgármesteri Hivatalban. (A kérelem letölthető a község honlapjáról (kattintson ide: www.kisecset.hu), valamint személyesen átvehető a polgármesteri Hivatalban.) A beérkezett kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el 2015.december 10-ig.

A Képviselő-testület döntéséről az érintettek írásban tájékoztatást kapnak.

Kisecset, 2015.november 16.

 

 

 Pribelszki Tamás

   polgármester