Get Adobe Flash player
Címlap Közérdekű adatok 1. Alapadatok 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők 1.1.1 Rendeletek 01-2009 (II.24.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása

01-2009 (II.24.) Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosítása

Kisecset községi Önkormányzatképviselő – testületének

 

1 / 2009 (II.24.) rendelete

 

az Önkormányzat 2008 évi költségvetésének módosítására

 

 

A képviselő – testület az Önkormányzat 2008 évi költségvetéséről szóló 3/2008 (II.21.) sz. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§.

 

(1) A képviselő – testület az Önkormányzat 2008 évi költségvetésének 25.418 E Ft bevételi és 25.418 E Ft kiadási  főösszegét 4.916 E Ft- al növeli.

 

2.§.

 

Az 1.§. alapján a R. 1.§.(1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

1.§.(1)Az Önkormányzat 2008.évi költségvetésének

            - bevételi főösszegét  30.334 E Ft-ban

            - kiadási főösszegét   30.334 E Ft-ban. állapítja meg.

 

3.§

 

A R. bevételeit és kiadásait szakfeladatonként tartalmazó melléklet az alábbiak szerint módosul:

 

Bevételek szakfeladatonként                              Terv E Ft                     Mód E Ft

 

Önkormányzati Igazgatási tev

Műk. C pe kp ktgv szervtől                                            0                               155

Igazgatási szolg bev                                                       5                                 12

Egyéb sajátos bevételek                                                             6                                 92

Bérleti díj                                                                       5                                 11

Kamatbevételek                                                           80                               134

Föld értékesítése                                                            0                             2.478

Árú és készletértékesítés                                                0                                 10

Pénzmaradvány igénybevét                                       3.895                           3.895

            Összesen:                                                      2.941                           5.737

 

Községgazdálkodás

Műk. Célú támogatási bevétel elkülönített áll pa                        0                                  186

            Összesen:                                                            0                                             186

 

Önk feladatra nem tervezhető elsz.

Kommunális adó                                                          381                             366

Iparűzési adó                                                                 42                                44

Gépjárműadó                                                               659                             853

Egyéb szociális feladatok                                           3.368                          5.032

Pótlék                                                                             43                                   5

Egyéb központosított                                                 1.963                          1.901

Egyéb sajátos bevétel                                                       0                                 7

Egyéb központi támogatás                                               0                             108

            Összesen:                                                     20.802                        22.662

 

Családsegítés

Igazgatási szolg díjbevétel                                               3                                 0

            Összesen                                                             3                                 0

 

Eseti pénzbeli szoc ellátás

Működési célú pénzeszköz átvét kp költségvetéstől      322                          347

            Összesen:                                                          322                          347

 

Rendszeres pénzbeli gyermekvédelmi  ellátás

Működési célú pénzeszköz átvét kp költségvetéstől          0                          116

            Összesen:                                                              0                          116

 

Települési hulladék kezelés

Szolgáltatási díjak                                                      450                             386

            Összesen:                                                       450                             386

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bevételek összesen:                                               25.418                           30.334

 

 

 

Kiadások szakfeladatonként                            Terv E Ft                   Mód E Ft

 

Közutak hidak alagutak üzemeltetése

 

Adók díjak                                                                     0                                 2

            Összesen:                                                       217                               219

 

Önkormányzati Igazgatási tevékenység

Szellemi termékek beszerzése                                       0                              250

Épületek felújítása                                                     400                                 0

Szám. Tech eszközök beszerzése                               195                                 0

Áfa                                                                              80                                 0

Áfa                                                                              39                               50

Támogatás értékű pe átadás                                        933                              985

Támog ért pe többcélú kistérségnek                              0                              115

Műk c pe non profit szervnek                                      9                                 14

Állományba nem tartozók mb                                             3.379                           3.284

Tb                                                                              692                              621

Munkaadói                                                                 62                                 0

Eü                                                                              109                             122

Irodaszer                                                                    100                             104

Könyv                                                                          10                                3

Anyagbeszerzés                                                             0                             37

Készletbeszerzés                                                            0                             33

Nem adatátviteli célú                                                 160                             207

Gáz                                                                             700                             473

Villany                                                                                     70                               52

Víz                                                                             12                                10

Karbantartás                                                               10                                 0

Egyéb üzemeltetés                                                     400                             604

Áfa                                                                            317                             284

Egyéb dologi                                                              20                                24

Áfa befizetés                                                               0                                 15

Repi                                                                           50                                   0

Tartalék                                                                  2.915                            7.343

Különféle adók díjak                                                 51                                 77

Kamatkiadás                                                                0                                   1

            Összesen:                                                 11.339                          15.334

 

Községgazdálkodás

Egyéb bérrendszer                                                   1.414                          1.954

Tb                                                                              519                             665

Munkaadói                                                                 42                              58

Eü                                                                              40                              54

Hajtó és kenőanyag                                                    50                              80

Anyagbeszerzés                                                         250                               62

Készletbeszerzés                                                            0                            290

Kisértékű tárgyieszköz                                                             30                               0

Víz                                                                               20                             18

Karbantartás                                                                 50                              0

Egyéb üzemeltetés                                                      30                             22

Áfa                                                                             86                             94

            Összesen:                                                     2.907                         3.673

 

Köztemető fenntartási feladatok

Víz                                                                             8                                10

            Összesen:                                                       10                               12

 

Közvilágítás

Villamosenergia                                                         546                             511

Áfa                                                                            109                             102

Egyéb üzemeltetés                                                       0                                 76

            Összesen                                                        655                             689

 

Családsegítés

Közalkalmazottak bér                                             1.339                          1.318

Étkezési ktg térítés                                                     72                               71

Egyéb mv kapcs juttatás                                               0                               35

Tb                                                                              389                             386

Hajtó és kenőanyag                                                    300                             214

Anyagbeszerzés                                                           20                                0

 

Készletbeszerzés                                                          0                                5

Karbantartás                                                               20                                6

Áfa                                                                            73                              47

 

Egyéb adók díjak                                                       24                                28

Egyéb ktg térítés                                                         21                                27

Egyéb üzemeltetés                                                       0                                 35

            Összesen:                                                   2.344                            2.258

 

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

Tb                                                                              197                              327

Normatív lakásfenntartási                                          144                             147

Ápolási díj                                                                   821                          1.394

Bursa                                                                           90                               75

            Összesen:                                                      1.302                         1.993

 

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások

Norm gyermekvédelmi ellátások                                 0                                  116

Egyéb szociális juttatások                                          0                                   32

            Összesen:                                                        0                                 148

 

Munkanélküliek ellátása

Nem foglalkoztatottak rendsz szoc                            966                             1.692

            Összesen:                                                       966                             1.692

 

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Átmeneti segély felnőtt                                                           180                             149

Temetési segély                                                            90                               45

Mozg korlátozottak                                                     322                              347

Egyéb rászorultságtól függő ellátás                              31                                 0

Működési tartalék                                                         4                                  0

            Összesen:                                                       627                              541

 

Települési hulladékok kezelése

Támog ért műk kiad önk                                            337                             183

Szállítási szolgáltatás                                                  515                             488

Egyéb üzemeltetés                                                     407                             385

Áfa                                                                            184                             174

            Összesen:                                                    1.443                           1.230

 

Művelődési Ház

Épület felújítása                                                    1.233                                 0

Szám tech eszközök                                                 333                              359

Egyéb gép berendezés                                              329                              250

Áfa                                                                           247                                 0

Áfa                                                                           133                              122

Megbízási díj                                                               0                                  1

Villamos áram                                                            20                                  2

Víz                                                                               0                                  3

Anyagbeszerzés                                                           0                                   21

Készletbeszerzés                                                          0                               295

Bérleti díj                                                                      0                                25

Szállítási szolg                                                              0                                19

Egyéb üzemeltetés                                                     309                             154

Áfa                                                                              66                             124

Egyéb dologi                                                                 0                              205

Irodaszer                                                                       0                                 1

            Összesen:                                                      2.670                        1.581

 

Közművelődési könyvtári tevékenység

Könyv                                                                        142                             140

Készletbeszerzés                                                        42                                 0

Egyéb gép berendezés                                                  0                              505

Áfa                                                                              34                               20

Szám tech eszköz beszerzése                                     125                            122

Áfa                                                                              80                                0

Internet                                                                                    60                               45

Áfa                                                                              25                             125

            Összesen:                                                       938                             964

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiadások összesen:                                            25.418                           30.334

 

 

 

4.§

 

(1)   E rendeletet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2)   A rendeletet a helyi önkormányzat hirdetőtábláján – 15 napra - történő kifüggesztéssel ki kell hirdetni.

 

Kisecset, 2009 február 17.

 

 

 

 

…………………………………….                                         …………………………………

            Miklián Mária                                                                          Nagy Kálmán

            polgármester                                                                               körjegyző

 

 

Kihirdetve:2009 február 24.

 

           

                                                                                              …………………………………..

                                                                                                            Nagy Kálmán

                                                                                                               körjegyző